Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Teammanager Dagbesteding

Sint Nicolaasga

28-02-2019

Interim Teammanager Dagbesteding

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Daadkrachtig en vernieuwend

Organisatie

Onze opdrachtgever, Stichting Maeykehiem, is een specialistische organisatie die ondersteuning, zorg en behandeling biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De ondersteuning en zorg worden geboden vanuit locaties in onder meer Sint Nicolaasga, Sneek en Langweer. Maeykehiem staat bekend om haar uitstekende zorg en expertise op het gebied van intramurale intensieve zorg aan cliënten met meervoudige beperkingen en aan cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag.  Maeykehiem biedt meerdere vormen van ondersteuning en zorg: van begeleid zelfstandig wonen met persoonlijke begeleiding tot en met wonen met intensieve zorg en behandeling. De kleinschaligheid van de organisatie en de persoonlijke benadering van cliënten wordt door cliënten, hun verwanten en door de medewerkers zeer gewaardeerd. Bij Maeykehiem werken 300 mensen aan het dagelijks leven en welzijn van 150 clienten.


Opdracht

Bij Maeykehiem is iedereen na een periode van veel managementwisselingen vol energie om te bouwen aan een duurzame toekomst voor Maeykehiem. Plannen worden gemaakt en voortvarend ter hand genomen. Zo ook voor de dagbesteding door cliënten. In verband met zwangerschapsverlof van de teammanager dagbesteding zijn wij op zoek naar een ‘interim teammanager dagbesteding’ voor een periode van 4 tot 6 maanden. Als interim teammanager heb je naast je integrale aansturing van het primair proces van de teams, ook de mogelijkheid, al dan niet in samenwerking met partners van Maeykehiem, verder inhoud te geven aan dagbesteding als gewaardeerde dienst en product voor de clienten van Maeykehiem.

De functie van teammanager dagbesteding is een relatief nieuwe functie. Je stuurt 7 teams van in totaal 40 medewerkers integraal aan in het primair proces. Dat betekent veel regelen in de dagelijkse gang van zaken, faciliteren van de medewerkers en coördinatie van de inzet van mensen en middelen. Dagbesteding bij Maeykehiem is niet eenduidig ingevuld: de medewerkers in de teams geven op basis van de eigen keuze van clienten vorm aan de dagbestedingsactiviteiten. Daarbij is het streven iedereen ‘zo normaal mogelijk’ deel uit te laten maken  van de samenleving. De medewerkers in de teams hebben heel diverse achtergronden en werken zelfstandig (op locatie). Binnen elk team is er een aanspreekpunt voor de teammanager. Als teammanager ben je integraal verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel proces. Op basis van een afgesproken plan wordt momenteel gewerkt aan meer uniformiteit in de dagbestedingsactiviteiten. Als teammanager richt je jouw activiteiten in het bijzonder op het bevorderen van samenwerking tussen de teams, het aanbrengen van samenhang in de activiteiten van de teams en het exploreren van nieuwe mogelijkheden in de dagbesteding met behoud van het goede. Van de interim teammanager wordt verwacht dat de door de ‘vaste’ teammanager ingezette ontwikkeling van het 'product' dagbesteding wordt doorgezet en verder uitgebouwd. Als interim teammanager stem je nauw af met de andere teammanagers en met de manager zorg aan wie je rapporteert. 


Wie wij zoeken

We zoeken een interim teammanager waarvoor het primair proces in een kleine (VG)zorginstelling geen geheimen kent. Je pakt vraagstukken snel en daadkrachtig aan, zorgt dat processen soepel lopen en je communiceert voor ieder begrijpelijk en open. Je straalt rust uit, behoudt overzicht en bent stressbestendig. Je bent een bruggenbouwer met een overstijgende blik en je schuwt pionieren niet . Je gaat moeilijke beslissingen niet uit de weg.  Je hebt (operationeel) leidinggevende ervaring en ervaring/affiniteit met dagbesteding voor clienten in de (VG)zorg. De focus in jouw leiderschap ligt op de bevordering van samenwerking en verbinding. Je vindt het uitdagend om in korte tijd kansen voor dagbesteding te creëren en te verzilveren. Jouw positieve en inspirerende aanpak maakt dat het goede in het dagelijkse werk wordt herkend en behouden en verbeteringen met overtuiging worden omarmd. Je faciliteert de medewerkers om de vertaling te maken naar een veranderende werkelijkheid. Mensen werken graag met jou samen, jij stimuleert en motiveert je teamleden om de dagbesteding binnen Maeykehiem elke dag ‘een beetje beter’ te maken. Je bent laagdrempelig, zichtbaar en hebt aandacht voor de teamleden. Je schrikt niet van het onbegrepen gedrag van meervoudig beperkte clienten.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een opdracht met de mogelijkheid tot veel inhoudelijk toegevoegde waarde voor de opdrachtgever Maeykehiem. De opdracht start zo snel mogelijk, is full time (4 dagen per week).  Standplaats is Sint Nicolaasga. De opdrachtgever gaat er van uit dat de interim teammanager dagbesteding meedraait in de bereikbaarheidsdienst. De duur van de opdracht is in elk geval 4 maanden met een waarschijnlijke verlenging tot 1 september 2019.

Ben jij geïnteresseerd dan ontvangen wij graag op korte termijn jouw motivatie en CV, inclusief een (bescheiden) tariefindicatie via het reactieformulier in onderstaande link.

Op 4 en 6 maart worden gesprekken gevoerd met VOOR in Bunnik. Vervolgens zullen op vrijdagmiddag 8 maart gesprekken plaatsvinden bij de opdrachtgever in Sint Nicolaasga.


Reactie & informatie

Eric de Macker +31 620494924