Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim directeur transitie jeugd- en gezinshulp Den Haag

Den Haag

01-06-2023

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


Wij zoeken twee zeer ervaren kwartiermakers die samen de komende anderhalf jaar RondomJou opbouwen. Een cruciaal en strategisch samenwerkingsverband tussen Jeugdformaat, Middin, Xtra en Youz voor jeugd- en gezinshulp in Den Haag.

Organisatie

Aanbesteding gemeente Den Haag
Bij de gemeente Den Haag staat de doorontwikkeling van jeugd- en gezinshulp hoog op de agenda. Op dit moment wordt er specialistische jeugdhulp ingekocht bij 180 gecontracteerde partijen. De gemeente streeft naar een betere verbinding tussen preventie en jeugdhulp, versterking van informele netwerken en een systeem- en gebiedsgerichte aanpak om een meer passende ondersteuningsstructuur te creëren voor kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben. Preventie en ambulante hulp worden geïntegreerd om de beoogde verbinding te versterken. Om deze doorontwikkeling te realiseren, is de gemeente Den Haag in het najaar van 2022 gestart met een aanbesteding. In deze aanbesteding is Den Haag opgedeeld in vier geografische gebieden, die als aparte percelen worden ingekocht met straks één gecontracteerde aanbieder per perceel:

 • Escamp, 129.000 inwoners
 • Centrum, 106.000 inwoners
 • Kust (Scheveningen, Loosduinen en Segbroek), 171.000 inwoners
 • Rand (Leidschenveen-Ypenburg, Laak en Haagse Hout), 143.000 inwoners

De totale aanbesteding heeft een omvang van ongeveer € 100 miljoen per jaar en een looptijd van 8 jaar. Op de startdatum van 1 januari 2024 wordt de regie van 26 gemeentelijke jeugdteams overgedragen aan de nieuwe gecontracteerde aanbieders. Er is een bezuinigingsdoelstelling van 18%, te bereiken in 2026.

Samenwerkingsverband RondomJou
Jeugdformaat, Middin, Youz en Xtra hebben als sterke spelers in de regio besloten om samen te werken in het kader van deze aanbesteding, vanwege hun gezamenlijke ervaring in de jeugdteams van Den Haag en hun expertise op de gevraagde domeinen. Het doel van de samenwerking is om passende ondersteuning, hulp en zorg te bieden aan kwetsbare jeugd en gezinnen in Den Haag, en tegelijkertijd een positieve werkomgeving te behouden voor de medewerkers. Als sterk en gemotiveerd samenwerkingsverband zijn ze het aanbestedingsproces ingegaan met de gemeente.

Jeugdformaat biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp. Middin is gespecialiseerd in ondersteuning van kinderen en volwassenen met een beperking en niet aangeboren hersenletsel. Xtra is een brede welzijnsorganisatie die bestaat uit verschillende maatschappelijke organisaties. Youz biedt jeugd-GGZ en heeft daarnaast vanuit de andere zorgmerken binnen de Parnassia Groep een uitgebreid aanbod aan volwassenen-GGZ. De werknaam van het samenwerkingsverband is RondomJou. Het is nog niet zeker of de nieuwe organisatie ook zo gaat heten, in deze opdrachtomschrijving houden we gemakshalve dezelfde naam aan.

RondomJou operationeel op 1 januari 2024
Op basis van visie en competenties heeft de gemeente Den Haag een eerste selectie gemaakt. RondomJou is de enige gegadigde voor de percelen Centrum en Rand. Voor de percelen Escamp en Kust is er naast RondomJou nog een andere aanbieder. De inschrijvings- en gunningsfase is gaande en medio juni zal duidelijk worden welke aanbieders geselecteerd en gecontracteerd gaan worden per perceel. Zodra de uitslag van de gunning bekend is, start RondomJou direct met de implementatie en de stapsgewijze inrichting van de nieuwe organisatie. De governancestructuur wordt in de komende periode verder uitgewerkt. Op 1 januari 2024 moet de nieuwe organisatie RondomJou volledig operationeel zijn.

Opdracht

De twee interim directeuren die we zoeken, zorgen voor een vlotte start van de implementatie. Dit is van groot belang gezien de grote opgave en de korte tijd tussen de gunning medio juni en de start op 1 januari 2024. De inrichting van de bedrijfsvoering en de veranderkundige transitie van de jeugdhulpprocessen en dienstverlening moeten hand in hand gaan: van medewerkers die in nieuwe teams komen te werken met een andere aansturing tot het passend inrichten van systemen, van het verankeren van de nieuwe visie tot het borgen van bijbehorende samenwerking, gedrag en inhoudelijke hulpverleningsprogramma's.

RondomJou kiest voor een duale aansturing door twee interim directeuren: een directeur transitie die zich richt op de menskant, de (jeugdhulp)inhoudelijke transitie en de gebiedsgerichte invulling en een directeur bedrijfsvoering die zich richt op de 'harde' inrichting van de nieuwe organisatie en de overgang van (delen van) de backoffices van de moederorganisaties naar RondomJou.

Voor deze opdracht kunnen de interim directeuren enerzijds gebruikmaken van de kennis en kracht van de partners binnen het samenwerkingsverband. Anderzijds moeten zij samen een nieuwe organisatie vanaf de grond opbouwen en zullen er obstakels overwonnen moeten worden. De uitgangspunten van de nieuwe visie en doorontwikkeling jeugd- en gezinshulp Den Haag zijn: gezinsgericht, integraal, gebiedsgericht (kansengelijkheid bevorderen), gericht op de sociale omgeving van gezinnen (sociale basis versterken) en toegankelijke hulp en taakgerichte uitvoering (biedt ruimte voor professionals). De leidende principes zijn:

 • Leefwereld centraal
 • Doen wat nodig is, op maat
 • Ruimte voor professionals
 • Uitgaan van mogelijkheden
 • Zo nabij mogelijk
 • Eenvoud

De interim directeur bedrijfsvoering zal intensief samenwerken met de directeuren bedrijfsvoering van Jeugdformaat en Xtra en is verantwoordelijk voor het oprichten en inrichten van de nieuwe organisatie op een voortvarende en sturende manier. Concreet houdt dit in:

 • Oprichten van een juridische entiteit en het inregelen van de fiscaliteit
 • Inrichten van de jeugdhulpprocessen en de ondersteunende bedrijfsvoering
 • Opzetten van contractmanagement met onderaannemers
 • Overname van personeel van de gemeente Den Haag en betrokken partners

De opdracht is omvangrijk, complex en uitdagend. Er zijn veel belangen en stakeholders: de moederorganisaties, de gemeente, strategische partners (Ipse de Bruggen, iHub, Timon, Sensa Zorg, Gro-up, Leger des Heils en E25), onderaannemers en ketenpartners. Om een goede en gedegen start van RondomJou mogelijk te maken is er voor gekozen om de twee interim directeuren voor anderhalf jaar aan te stellen. De interim directeuren rapporteren aan een stuurgroep bestaande uit bestuurders van Jeugdformaat, Middin, Xtra en Youz.

Wie wij zoeken

De interim directeur transitie is een ondernemende en daadkrachtige professional met ruime ervaring in vergelijkbare trajecten (innovatie van zorgconcepten, matched care, wijkgerichte aanpak, aandacht voor preventie). Wij zoeken een zwaargewicht met ervaring als directeur of bestuurder en kennis van jeugdhulp en wijkgericht werken. De nadruk ligt op het veranderkundige aspect en het betrekken van medewerkers en stakeholders bij de nieuwe aanpak. Het doel is om de beweging voorwaarts te realiseren. Je hebt ervaring in crisismanagement en combineert analytische kracht met creatief denken. Je kunt anderen inspireren en overtuigen en je hebt een brede, collectieve benadering. Daarnaast ben je in staat om te vernieuwen en begrijp je hoe je jeugdhulpprocessen slim en effectief in kunt richten. 

Je kunt verbindend optreden en beschikt over interculturele competenties, terwijl je ook doelgericht en sturend kunt zijn. Je kunt jezelf stevig positioneren binnen de context waarin je opereert. Daarnaast heb je een creatieve, onafhankelijke manier van kijken en beschik je over een academisch werk- en denkniveau, met bijvoorbeeld een achtergrond in veranderkunde en gezondheidswetenschappen. Het spreekt voor zich dat je laagdrempelig bent, open communiceert en makkelijk samenwerkt met alle betrokkenen binnen RondomJou in het algemeen en je collega directeur bedrijfsvoering in het bijzonder. Samen zijn jullie een sterk en gelijkwaardig team. Bij voorkeur ben je bekend met de regio Haaglanden.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De beoogde startdatum is 1 juli 2023. Het betreft een opdracht van anderhalf jaar voor gemiddeld 32 uur per week. We staan open voor zowel zelfstandige professionals (ZPers) als professionals die (tijdelijk) in dienst willen treden.

Reactie & informatie

VOOR is verantwoordelijk voor de exclusieve werving en voorselectie voor deze opdracht. Indien je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen wij graag vóór 12 juni 2023 je CV en motivatiebrief (inclusief beschikbaarheid en een indicatie van je tarief of salaris, rekening houdend met de Wet Normering Topinkomens en het maatschappelijk karakter van de organisatie) via het reactieformulier hieronder.

We kijken uit naar je reactie en zijn zeer gemotiveerd om de beste kwartiermakers voor RondomJou te vinden. Heb je vragen over de opdracht of de procedure dan kun je contact opnemen met David Zeman van VOOR: david@voor.nl of 06-46003160. Voor inhoudelijke vragen over de aanbesteding verwijzen we je naar de selectieleidraad.

De gesprekken met VOOR zullen plaatsvinden tot en met 16 juni. De gesprekken met RondomJou zullen plaatsvinden in de week van 19 tot en met 23 juni in Rijswijk. In de week van 26 tot en met 30 juni wordt de procedure afgesloten met een kennismakingsgesprek tussen de twee beoogde interim directeuren. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor de opdrachtverlening dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.