Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager ParaGo

Arnhem

07-12-2021

Manager ParaGo

‘Ondernemende manager Behandeling die de multidisciplinaire zorg rondom de oudere mede vorm geeft vanuit een holistische visie op een waardige oude dag’

Organisatie

ParaGo staat voor integrale multidisciplinaire benadering van kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Het multidisciplinair behandel- en expertisecentrum is opgericht in september 2015 op initiatief van de organisaties DrieGasthuizenGroep, Insula Dei Huize Kohlmann (thans onderdeel van DrieGasthuizenGroep) en Innoforte. Doelstelling van ParaGo is het ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen van ouderen op een waardige wijze. ParaGo biedt diagnostiek, advies en behandeling bij alle problemen die met het ouder worden te maken hebben aan ouderen en hun mantelzorgers of zorgverleners. ParaGo werkt zowel binnen de eerste lijn als intramuraal en ondersteunt de ouderen in hun eigen huis, in een woonzorgcentrum of in een instelling.

Bij ParaGo werken gespecialiseerde behandelaars nauw samen: bewegingsagogen, diëtisten, doktersassistenten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers, logopedisten, mondzorgcoördinator, psychologen, psychomotorisch therapeuten, basisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten. De professionals staan ingeschreven in de kwaliteitsregisters, volgen de landelijke ontwikkelingen, nemen deel aan innovatieve projecten en ontwerpen nieuwe diensten en producten. Met al deze expertise in huis is ParaGo dé specialist in complexe gezondheidsproblematiek bij ouderen in de regio.

Bij de behandeling van chronische complexe gezondheidsproblemen is samenwerking heel belangrijk. ParaGo werkt nauw samen met andere zorg- en hulpverleners zoals huisartsen, thuiszorgorganisaties, casemanagement dementie, verpleeg- en ziekenhuizen, revalidatiecentra, e.d. en draagt op die manier bij aan doorlopende, continue zorg en begeleiding van ouderen in de regio.


________________________________________

Onze missie als ParaGo

Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven willen leiden en hoe ze dat willen inrichten. Iedereen moet zelf kunnen kiezen waar hij of zij gelukkig van wordt. Als mensen daar behoefte aan hebben, moet passende en adequate hulp beschikbaar zijn.

ParaGo ondersteunt ouderen om eigen regie te nemen en biedt professioneel advies en behandeling. Wij vinden dat iedereen een zo zelfstandig mogelijk en aangenaam leven moet kunnen leiden!

________________________________________


Functie

ParaGo is als behandeldienst destijds bewust op enige afstand geplaatst van de oprichters. Gelet op de schaarste van (para)medische expertise lag samenwerking tussen verschillende VVT organisaties in de regio voor de hand. Daarbij is het ook de ambitie geweest om op deze manier kennis multidisciplinair te delen waarmee behandeling naar de laatste inzichten en vernieuwend kan zijn.

Enerzijds biedt ParaGo de medische- en paramedische zorg en behandeling in de intramurale setting van de moederorganisaties; anderzijds geeft deze positionering op enige afstand meer mogelijkheid om zichtbaar te worden in de eerstelijn en samenwerkingsrelaties aan te gaan met huisartsen, thuiszorg, gemeentes en sociale wijkteams. Daarnaast kan ParaGo toenemend contracten sluiten met andere zorgaanbieders dan DrieGasthuizenGroep en Innoforte om behandeldiensten te leveren.

Als manager Behandeling geef je direct leiding aan de ruim 50 professionals van de vennootschap ParaGo. Je bent verantwoordelijk voor het zorgdragen voor de bedrijfsvoering van de gehele organisatorische eenheid (jaarplan, begroting, rapportages) en het efficiënt en effectief leidinggeven aan functionarissen binnen ParaGo (personeelsbeleid). Je legt daar direct verantwoording over af aan de bestuurders van de DrieGasthuizenGroep en Innoforte. Je hebt een lijn naar de MT’s van beide organisaties. De zorgmanagers van beide organisaties zijn belangrijke samenwerkings-partners bij het vormgeven van de zorg rondom de bewoners. Als manager ParaGo balanceer je tussen de rol als ‘interne behandeldienst’ voor beide organisaties en 'externe behandeldienst' voor de regio.

Belangrijke thema’s voor de komende tijd zijn:

• Het verankeren van ParaGo binnen DrieGasthuizenGroep en Innoforte, het optimaliseren van de bedrijfsvoering (PDCA) en stellen van kaders binnen ParaGo en het extern profileren;

• Het ontwikkelen van kwalitatief en kwantitatief goed strategisch zorgbeleid en het ontwikkelen van nieuwe (zorg)diensten en producten binnen ParaGo voor de uitvoering van het beleid;

  • Je positioneert behandeling als onderdeel van het welbevinden: je balanceert daarbij tussen drive en passie voor de inhoud van de (para)medische vakken en het dagelijkse welzijn van de individuele bewoner;
  • Je draagt bij aan het creëren van care teams (multidisciplinaire behandelteams) rondom de bewoner waarin vanuit een holistische visie multidisciplinair samengewerkt wordt (incl. advanced care planning);

• Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het management en de Raad van Bestuur van de vennootschapsorganisaties op het gebied van zorgbeleid;

  • Je balanceert tussen dienstverlenend en agendabepalend;
  • Daarbij laat je je ook door de MT’s adviseren over vragen en wensen die leven bij bewoners van beide organisaties en lever je maatwerk;
  • Vanuit je ondernemerschap en vakmanschap breng je tevens vernieuwende ideeën aan (nieuwe diensten, producten, taakdifferentiatie en juiste personele inzet);

• Deelnemen deel aan (regionale) netwerken en overleggen en het verstevigen en vergroten van de marktpositie van ParaGo;

  • Je voert daarbij namens ParaGo externe onderhandelingen over nieuwe samenwerkingsverbanden (incl. SLA’s), gezamenlijke scholing of onderzoekslijnen;
  • Je voert tevens gesprekken en onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren en stevige manager Behandeling die gewend is om met high performing professionals te werken. Je beschikt bij voorkeur over een (para)medische achtergrond. Je combineert zakelijkheid en kennis van bedrijfsvoering met een diep verstaan van de levensloop van onze cliënten: ouderen die zo lang mogelijk in hun eigen omgeving willen wonen, en als dat aan de orde komt, zo soepel mogelijk in de vertrouwde omgeving van de wooncentra of elders terecht kunnen. Je hebt creatieve en vernieuwende ideeën over levensbestendige zorg en je bent ook bekend met de dynamiek tussen thuiszorg en intramuraal, eerste- en tweedelijnszorg.

Je bent een inspirerende en strategische gesprekpartner met een uitgesproken visie op behandeling en zorg, die nieuw elan en veranderkracht komt brengen. Een manager met een warm hart (betrokken, benaderbaar, empathisch) en een koele geest (ondernemend, duidelijk, stevig en doorpakken), die aangesproken wordt door de uitdaging waar ParaGo voor staat en aangestoken wordt door de missie en visie op zorg en organisatie.

Je bent een goede verbinder en bemiddelaar die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kan kijken. Je hebt een antenne voor gevoelens en gevoeligheden en je kunt partijen bij elkaar brengen en altijd een oplossing vinden bij (schijnbaar) tegengestelde belangen. Je bent een bruggenbouwer met een hoge gun factor maar je schuwt de confrontatie niet als dat aan de orde is.

Je bent een geboren netwerker met een ondernemende geest. Ervaring met verandertrajecten (in de praktijk en/of in opleiding) is gewenst, evenals een ondernemende kijk welke diensten en samenwerking nodig is voor de wens van mensen om zo lang mogelijk veilig thuis te wonen. Je hebt ook een visie hoe om te gaan met de schaarste van (para)medische professionals in de VVT.

Je beschikt over WO werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding. Je bent bekend met vigerend beleid en regelgeving en spreekt met gezag over je vakgebied.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Manager Behandeling bij ParaGo is een cruciale, tactisch/strategische functie in een uniek gepositioneerde organisatie, met enorm betrokken teams zelfstandige professionals en met een uitdagende opdracht om door te ontwikkelen en te groeien in de regio, de dienstverlening en in de aangeboden disciplines.

Als directe sparringpartner van de bestuurders van DrieGasthuizenGroep en Innoforte draag je de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geboden behandeling en leg je daarover verantwoording af. Je krijgt veel ruimte voor ondernemerschap en verbetering/vernieuwing.

De functie wordt gewaardeerd met een marktconforme beloning: neem gerust hierover contact op. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx is hiervoor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 21 januari a.s. via onderstaand formulier. 

Voordat ik kandidaten uitnodig voor een persoonlijk selectiegesprek maak ik graag eerst kennis via videobellen.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. ParaGo draagt de kosten van de aanvraag.

Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkelassessment plaats.


SELECTIEGESPREKKEN BIJ DGG/INNOFFORTE ZIJN OP DINSDAG 25 JANUARI IN DE OCHTEND IN ARNHEM