Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter Bestuur, Stichting Makers Unite - Ingevuld

Amsterdam

07-04-2023

Voorzitter Bestuur, Stichting Makers Unite


Bevlogen voorzitter die wil bijdragen aan betekenisvolle verbindingen tussen creatieve mensen met verschillende achtergronden.

Organisatie

“Connecting Makers. Uniting People. A creative agency with a big social mission’ Dat is waar Stichting Makers Unite voor staat.

Nu er steeds vaker nieuwe vluchtelingensituaties ontstaan, heeft onze samenleving creatieve oplossingen nodig om bruggen te bouwen en kansen te bieden. Stichting Makers Unite is in 2016 opgericht als antwoord op de migratiecrisis en als kans om ongezien talent zichtbaar te maken. Het doel van de stichting is het bevorderen van de sociale integratie en het bijdragen aan een meer inclusieve samenleving door het verbinden van nieuwkomers en de maatschappij.

Het hart van Stichting Makers Unite is het Creative Lab: een talent ontwikkelprogramma om het zelfvertrouwen en eigen verhalen van nieuwkomers terug op te bouwen. In dit programma staan co-creatie en talentontwikkeling centraal en is gericht op nieuwkomers die een carrière willen opbouwen in de gevarieerde Nederlandse creatieve industrie. Meer informatie over het “Creative Lab”, vind je hier: Website Makers Unite

Met onze slogan; “Connecting Makers, Uniting People”, streven we naar het tot stand brengen van betekenisvolle verbindingen waar mensen met verschillende achtergronden kunnen co-creëren en samenwerken aan verschillende opdrachten, sociale inclusie bevorderen en bijdragen aan een meer inclusieve samenleving.

Makers Unite heeft naast de stichting, ook twee sociale ondernemingen opgericht. Beide gericht om nieuwkomers te ondersteunen met toegang tot de arbeidsmarkt door gezamenlijk duurzame producten te ontwerpen en te produceren, waarbij de verhalen over migratie wereldwijd veranderen. Koplopers in de beweging naar een meer duurzame mode-industrie met als slogan: “Repair is the new cool”.

Functie

De Stichting Makers Unite is op zoek naar een sociaal gedreven en ervaren persoon voor de functie van Voorzitter Bestuur. De rol van de Voorzitter Bestuur is het ondersteunen van de directeur van de stichting om de sociale missie en doelstellingen te bereiken en een effectief en behoorlijk bestuur te bevorderen.

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden (voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid) en komt vier keer per jaar bijeen om doelen, strategie en voortgang te bespreken. Het bestuur ontvangt maandelijks updates over de stand van zaken.

Verantwoordelijkheden:

• Voorbereiden en leidinggeven aan de vier bestuursvergaderingen per jaar voor strategische ontwikkeling.

• Adviseren en ondersteuning op het beleid van de Stichting in nauw contact met de directeur van de Stichting.

• Zorgen voor een cultuur van behoorlijk bestuur door goede vastlegging van acties en beslispunten en bewaken voortgang van de activiteiten.

• Zorgen voor effectieve communicatie en samenwerking tussen de leden van het bestuur en tussen het bestuur en de directeur van de stichting.

• Ondersteunen van de missie van de stichting als ambassadeur door bijvoorbeeld het delen van de activiteiten via sociale media.

• Begeleiden en ondersteunen van de directeur van de stichting bij werven van nieuwe relaties, donoren en fondsen, zodat financiële duurzaamheid op lange termijn wordt gewaarborgd.

Wie wij zoeken

• Bewezen leiderschaps- en besluitvormingsvaardigheden in een leidinggevende of bestuursfunctie, bij voorkeur met ervaring in de non-profitsector.

• Affiniteit met de doelstellingen en werkzaamheden van de Stichting.

• Inzicht in sociale en milieuvraagstukken.

• Samenwerkingsvaardigheden voor een cultuur waar respect voor diversiteit, gelijkheid en inclusie centraal staat.

• Netwerkvaardigheden; initiatief nemen om nieuwe relaties aan te gaan en te onderhouden

• Ervaring met fondsenwerven is een pré.

• Engels spreken en schrijven is een pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De functie van Voorzitter Bestuur bij Stichting Makers Unite is een invloedrijke en unieke positie binnen een jonge en ambitieuze organisatie. In de afgelopen zeven jaar heeft de stichting al een aanzienlijke sociale impact bereikt. Het is een kans om onderdeel te worden van een pioneersnetwerk en op te komen voor innovatieve bedrijfsmodellen die sociale en arbeidsintegratie vergemakkelijken.

De geschatte tijdsbesteding is 5-8 uur per maand, en is financieel onbezoldigd maar emotioneel goud waard.

Reactie & informatie

VOOR doet onbezoldigd de werving en voorselectie voor deze vacatures voor Stichting Makers Unite. Omdat de vacatures onbezoldigd zijn en omdat we het gedachtegoed van Makers Unite van harte ondersteunen.

Als je passie hebt voor het creëren van een positieve sociale en ecologische impact? En ben je op zoek naar een spannende uitdaging om leiderschap en begeleiding te bieden aan een dynamische en missie gedreven organisatie? Dan is dit je kans!

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten, dan nodigen we je van harte uit om te reageren door een mail te sturen aan huidige bestuursleden Johanna Lagarde (johannalagarde@gmail.com) of Margaux Dobber (margauxdobber@gmail.com) - bij voorkeur inclusief een motivatie en je CV. Voor meer informatie over de vacature kun je ook mailen met Roger Vroemen (VOORpartner) op roger@voor.nl.