Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Trainee Raad van Toezicht

Landelijk

15-02-2022

Trainee Raad van Toezicht

Onervaren en leergierige toezichthouder met potentie. Ervaringsdeskundig en/of deskundig op het gebied van begeleiding van de meest kwetsbare mensen met psychische problematiek.

Organisatie

LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) is een bevlogen en ondernemende organisatie, met een rijke geschiedenis en een belangrijke maatschappelijke functie. In de afgelopen jaren heeft LIMOR een belangrijke plek verworven als specialist in het domein van de Maatschappelijke Opvang (MO), beschermd wonen en ambulante begeleiding met de Situationele begeleidingsmethodiek.

LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en daardoor moeilijkheden ervaren met zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, dakloos zijn of dat dreigen te worden en nergens anders terecht kunnen. LIMOR zorgt ervoor dat haar cliënten daar terechtkomen waar ze het best op hun plek zijn. LIMOR is een belangrijke schakel op de weg naar rehabilitatie, herstel, werk en/of zelfstandig wonen.

De organisatie is als HKZ-erkende zorgaanbieder actief in de provincies Zuid Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Zoals alle organisaties in het sociaal domein wordt LIMOR geconfronteerd met repeterende bezuinigingen en periodieke (lokale) beleidswijzigingen waardoor kwaliteit en bedrijfsvoering onder druk staan. De organisatie zet goede stappen onder een relatief nieuwe bestuurder en directieteam. Tegelijk blijven het uitdagende tijden die permanent vragen om beweging en vernieuwing. De Raad van Toezicht is een belangrijke sparringpartner in de zoektocht hoe het beste aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in het sociale domein en hoe als organisatie adaptief te blijven, terwijl de kwaliteit van dienstverlening steeds verbetert.

LIMOR heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, Aart van Walstijn. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door drie titulair directeuren met portefeuilleverdeling: de directeur Bedrijfsvoering, de regiodirecteur West en de Regiodirecteur Noord-Oost. Gezamenlijk vormen zij de directie.

Binnen LIMOR staat medezeggenschap hoog in het vaandel. De organisatie beschikt over een sterke Cliëntenraad en Ondernemingsraad die zich beide kenmerken door een positief kritische houding en een hoge mate van betrokkenheid. Zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad participeren in de selectieprocedure.

De Raad van Toezicht van LIMOR telt per april 2022 de volgende 5 leden: Nyncke Bouma (voorzitter RvT), Aukina de Bruin (commissie kwaliteit en veiligheid), Herbert van Petersen (commissie kwaliteit en veiligheid), Jan Telgen (auditcommissie) en Ton de Rond (auditcommissie).

De huidige raad van toezicht kenmerkt zich door integere, deskundige en analytische leden met veel bevlogenheid voor LIMOR en haar betekenisvolle maatschappelijke rol. Het RvT team vertegenwoordigt een mooie combinatie van leden die vrij recent zijn toegetreden en leden die al langer bij LIMOR betrokken zijn. De samenwerking tussen de RvT en de bestuurder is open, betrokken en constructief.

LIMOR is een lerende organisatie en ook de RvT wil blijven leren en ontwikkelen. In dit licht wil de RvT gelegenheid bieden aan een trainee om enerzijds zich het vak van toezichthouden eigen te maken en anderzijds ook de RvT te spiegelen vanuit de specifieke kennis en ervaring van de trainee, die gezocht wordt in de inhoudelijke kennis van de problematiek van de cliénten.

Documentatie over LIMOR en de RvT is te vinden op https://www.limor.nl/folders-publicatie

Functie

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het proces van besturen en op de algemene gang van zaken binnen LIMOR. De RvT is een belangrijke adviseur en sparringpartner voor de bestuurder. Daarnaast treedt de RvT op als werkgever van het bestuur. LIMOR volgt de Governancecode Zorg. Momenteel herformuleert de RvT haar visie op toezicht.

Als trainee draai je volledig mee met de Raad van Toezicht. Je neemt deel aan alle RvT- en commissievergaderingen en eventuele andere bijeenkomsten waar de RvT bij aanwezig is, zoals themabijeenkomsten. Je bereidt je terdege voor en brengt je vragen en opmerkingen in vanuit jouw expertise, ervaring en perceptie. Je zal als trainee met beide commissies (eerst een periode de ene commissie en vervolgens de andere) meedraaien zodat je ook het commissiewerk vanuit beide kanten leert kennen en ook daar je input kan leveren. Een van de leden van de Raad van Toezicht zal je vaste contactpersoon zijn die je wegwijs maakt en als vraagbaak voor je kan dienen.

Je zal voor jezelf en in samenspraak met de RvT en de Bestuurder een opdracht formuleren waarmee je aan de slag gaat. Het ligt voor de hand dat de opdracht in lijn is met de expertise die je komt brengen.

Wie wij zoeken

De Raad van Toezicht is op zoek naar een maatschappelijk betrokken en integere trainee die expertise met zich meebrengt op het gebied van het primair proces van LIMOR en/of ervaringskennis of ervaringsdeskundigheid. Je brengt een vernieuwende en verfrissende kijk en je kan de stem van client en medewerker in de Raad overbrengen. Je bent in staat de hoofdlijnen van het totale beleid en de strategie te overzien en te beoordelen. Je bent nieuwsgierig naar de rol van toezichthouder en je wil je graag deze rol eigen maken. Je stelt je daarbij lerend en open op. Je bent een authentieke, positieve en stevige persoonlijkheid waarmee het goed samenwerken is.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een leerplek binnen een deskundige en open Raad van Toezicht waar je naast leren de ruimte krijgt om direct toe te voegen. Als Trainee RvT bij LIMOR kan je mede het verschil maken voor de cliënten en medewerkers van LIMOR. Daarnaast biedt LIMOR een opleiding bij de NVTZ aan voor beginnende toezichthouders. Het traineeship is voor de duur van een jaar en kan met nog eens een jaar verlengd worden indien door beide partijen gewenst.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Jan Willem ten Hagen is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 13 maart as via het onderstaande reactieformulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Google Meet. De live gesprekken met VOOR vinden plaats op 16 maart 2022 en de selectiegesprekken bij LIMOR vinden plaats op 22 maart 2022. De eerste vergadering waar je aan zou kunnen deelnemen vindt digitaal plaats op 29 maart van 18.30 – 21.00 uur.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl, 06 41765586).