Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Verbindende Zorgdirecteur

Son en Breugel

24-05-2018

Verbindende Zorgdirecteur

Cliënt- en kwaliteitsgericht, sensitief en zakelijk

Organisatie

SWZ ondersteunt mensen met niet aangeboren hersenletsel en/of lichamelijke beperking (NAH/LG) en een (ernstige) meervoudige beperking, in alle fasen van hun leven. De ambitie van SWZ is dat cliënten zoveel mogelijk op eigen kracht meedoen in de maatschappij. Dit streven, in samenhang met de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk, is leidend. SWZ doet dit op basis van gelijkwaardigheid met deskundige en betrokken medewerkers. Door het bieden van merkbare mensgerichte zorg en ondersteuning kunnen de mogelijkheden van de cliënt zoveel mogelijk ontplooid worden. Toegevoegde waarde en kwaliteit ontstaan in de relatie tussen medewerker en cliënt; van mens tot mens met hart en hoofd. Dit is ‘De Bedoeling’ van SWZ.

SWZ is een moderne en toekomstgerichte organisatie met een heldere visie: zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op eigen kracht meedoen. Niet het beste ervan maken, maar het beste eruit halen. Voor het realiseren van de missie en visie zijn vier kernwaarden essentieel: respect, vraaggerichtheid, verantwoordelijkheid en slagvaardigheid. Dat zijn de bouwstenen van SWZ.

Hoe daaraan invulling wordt gegeven, verschilt van cliënt tot cliënt. Voor de één is dat het verkrijgen van comfort en zich begrepen voelen, voor de ander is dat begeleiding naar een volwaardige baan of training om meer zelfredzaam te worden. Cliënten maken daarin hun eigen keuzes. SWZ ondersteunt en helpt hen met de best mogelijke zorg en ondersteuning en werkt daarbij nauw samen met naasten, gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, het speciaal onderwijs, revalidatiecentra en re-integratiebureaus, in de regio Oost-Brabant.

De hervormingen in zorgland hebben veel aandacht gevergd voor een gezonde bedrijfsvoering en externe verantwoordingssystemen. SWZ wil de focus leggen waar hij hoort te liggen: op de interactie tussen cliënten en medewerkers. Terug naar ‘De Bedoeling’. Daar ontstaat de toegevoegde waarde voor cliënten, maar ook voor medewerkers en financiers. Dat is dan ook het vertrekpunt geweest voor de (her)inrichting van de organisatie en van de systeemwereld. Concreet betekende dit, 3 jaar geleden, de start van een transformatie van de organisatie waarbij de cliënt en de medewerkers in het primair proces centraal zijn komen te staan. De teams in het primair proces kwamen in de lead en zijn zelforganiserend gaan werken. Zij worden daarbij ondersteund door regiebehandelaren en ontwikkelcoaches en worden gefaciliteerd door specialisten vanuit bijvoorbeeld HR, financiën en facilitair. Deze transitie is in de afrondende fase. In september maken de clustermanagers plaats voor een vijftal Ontwikkelcoaches. De regiomanagers zullen plaats maken voor twee Zorgdirecteuren. De Zorgdirecteuren rapporteren rechtstreeks aan de Bestuurder en vormen samen met haar de concerncontroller en de bestuurssecretaris het Strategisch Team. De zorgdirecteuren hebben een directe lijn met de teams in het primair proces en met de teams in de ondersteuning. Zij worden daarbij ondersteund door de ontwikkelcoaches en vakspecialisten op gebieden zoals HR, financiën en facilitair.

Functie

De functie van Zorgdirecteur is nieuw binnen SWZ. De twee Zorgdirecteuren zullen een belangrijke drie-eenheid vormen met de Bestuurder, waarbij de bestuurder SWZ breed het gezicht naar buiten is en de richting, missie en visie ontwikkelt en bewaakt. De Zorgdirecteuren dragen bij aan die ontwikkeling van richting, missie en visie en vertalen door naar beleid en acties. Zij leggen en onderhouden de externe contacten voor de eigen regio. De Zorgdirecteuren zijn ieder integraal verantwoordelijk voor een eigen regio/cliëntgroep. Deze vacature betreft de cliënten met (ernstige) meervoudige beperking (EMB). De zorg, ondersteuning en behandeling wordt geleverd vanuit één grote locatie waar een grootschalig nieuwbouwtraject op stapel staat. Het is een open terrein waar ook mensen uit het dorp en familie van cliënten met regelmaat te vinden zijn. In deze regio ligt de focus op innovatie en kwaliteitsverbetering (vanuit methodisch werken). Je bent het gezicht van de locatie voor de cliënten, de familie en voor mensen in de omliggende wijken. Je kan belangen goed plaatsen en hanteert een systemische benadering om tot oplossingen te komen met alle belanghebbenden. Je stimuleert de zelforganiserende teams om kwalitatieve en cliëntgerichte zorg te leveren binnen een gezonde bedrijfsvoering. Je stimuleert het zelf organiserend werken en houdt balans tussen zichtbaarheid (nabijheid) voor de teams en ruimte bieden voor ontwikkeling van het zelflerend vermogen van de teams. Je doet wat nodig is (binnen de kaders) om medewerkers- en cliënttevredenheid op een steeds hoger plan te krijgen. Je optimaliseert processen samen met de teams en de ondersteuning. Je coördineert en leidt projecten en draagt zorg voor prioritering en kwalitatieve en tijdige uitvoering. Daarbij stimuleer en inspireer je de teamleden binnen de projecten. Dit alles om kwaliteit van zorg en leven van cliënten te vergroten binnen een gezonde en soepele organisatie.

De twee Zorgdirecteuren zullen samen verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de ondersteuning en de behandelteams. De verdeling zal plaatsvinden op basis van de profielen en ambities van de aan te stellen Zorgdirecteuren. Ook de teams in de ondersteuning maken een beweging richting zelforganisatie en staan daarbij meer aan het begin (ze zijn ook later gestart).

Wie wij zoeken

De Zorgdirecteur begrijpt als geen ander de visie en koers van SWZ en gelooft in de kracht van zelforganiserende teams en in de ambitie van SWZ. Idealiter heb je al een keer een transitie richting zelforganisatie meegemaakt, nog belangrijker is dat je overtuigd bent van zelforganisatie en dat het stimuleren van zelflerend vermogen de weg is. Je hebt oprechte interesse in de cliënten van SWZ (en dan specifiek de EMB doelgroep), hun omgeving en de medewerkers die dagelijks ondersteuning en zorg bieden. Je bent vanuit die oprechte interesse nabij en tegelijkertijd ben je ook zakelijk en bied je voldoende ruimte om zo het zelflerend vermogen te stimuleren. Je hecht niet aan een hiërarchische positie en je kan je boodschap goed overbrengen naar beleidsbepalers binnen Gemeenten, maar ook naar cliënten, familie van cliënten(raad), medewerkers, bestuurder, etc. Je kan meedenken over de strategische richting van de organisatie en je weet dat te vertalen naar beleid dat voor iedereen in de organisatie goed te begrijpen is. Vervolgens weet je met een inspirerende en resultaatgerichte houding dit te realiseren. Je schakelt soepel van strategie naar operatie en andersom. Je bent in staat om in je regio een sterke samenwerking te vormen met de regiebehandelaren, ontwikkelcoaches en specialisten op bijvoorbeeld financiën en HR, waardoor de organisatie in staat is om de teams optimaal te faciliteren zodat ze zich volledig kunnen richten op de kwaliteit van zorg en leven van de cliënten. Je vindt het een uitdaging om aan de vooruitstrevende ambitie van SWZ te werken en om deze te verwezenlijken.

Je bent een hoeder, een verbinder en een inspirator. Je bent analytisch en procesmatig sterk. Je bent organisatiesensitief waardoor je snel aanvoelt wat er speelt in de organisatie en daarbuiten (denk aan omwonenden en familie van cliënten). Tevens (her)ken je de dynamiek van de cultuur van SWZ en weet hoe hiermee om te gaan. Vervolgens ben je goed in staat om op de juiste manier te interveniëren waar nodig. Je functioneert minimaal op HBO+ niveau, met voorkeur voor academisch werk- en denkniveau. Je hebt daarbij een hands on mentaliteit. Je hebt een sterk trackrecord als (verander)manager met visie op zelforganisatie. Je hebt compassie voor de doelgroep en bent bevlogen om samen met van de organisatie terug te gaan naar ‘De Bedoeling’.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een unieke en uitdagende functie in een organisatie waar echt en oprecht gewerkt wordt aan ’De Bedoeling’. Een functie waar je zowel op strategisch als op heel operationeel niveau je ei kwijt kan. De functie is fulltime, startend met een jaarcontract. De inschaling van de functie is FWG 75 van de cao-gehandicaptenzorg. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. De standplaats is Son en Breugel.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV. Reageren kan via het onderstaande reactieformulier. Voor vragen kun je contact opnemen met Melanie Hubers (melanie@voor.nl) en/of Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl). De sluitingstermijn voor deze vacature is 15 juni.