Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim programmamanager HRM

Zoetermeer

12-02-2019

Interim programmamanager HRM

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Organisatie

Ieder mens is bijzonder en heeft het recht op een goed leven. Die gedachte bepaalt het denken en doen bij Ipse de Bruggen. Bijzondere zorg bieden aan mensen met een handicap. Cliënten ondersteunen bij het leven van hun eigen leven en het ‘meedoen’ in onze samenleving. Wonen, werken, leren en recreëren, in de hele provincie Zuid-Holland. Ipse de Bruggen biedt kleinschalige zorg in relatie tot de Wet Langdurige Zorg, de Jeugdwet en de WMO in Zuid-Holland. Op 400 locaties helpen 5500 medewerkers en 2500 vrijwilligers in totaal 5000 cliënten met een verstandelijke beperking. Er zijn 2500 bedden en 1000 plaatsen in centra voor dagbesteding. De cliënten werken in cafés, lunchrooms, ateliers of kunstwinkels. Daarnaast zijn er theater- en muziekgroepen waaronder het wereldberoemde Jostiband Orkest. Het HRM beleid is toe aan een update, met als doel: geboeide, verbonden medewerkers die klaar zijn voor de toekomstige cliëntvraag.

Opdracht

De opdracht is tweeledig:

  • Het opzetten en vormgeven van het organisatiebrede HRM programma ‘Personele Kracht’;
  • Het ondersteunen van de afdeling HRM door het projectmanagement op te pakken van een aantal lopende projecten, zoals ‘evaluatie arbo dienstverlening’ of ‘aanbesteding uitzendcontracten’.

De input voor het nieuwe HRM beleid komt voort uit het manifest met onderliggend de strategische agenda en de jaarplannen. In de vaststelling van de roadmap voor 2019 en de inhoudelijke uitwerking is gekeken naar de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen uit het HR-vakgebied. Het programma ‘Personele Kracht’ beslaat de volgende vier thema’s die nauw met elkaar samen hangen: 

  • Duurzame inzetbaarheid: Dit gaat over het inzetten van zelforganisatie waar het ooit voor bedoeld is. De beleefde werkdruk moet worden teruggedrongen door betere begeleiding gedurende de loopbaan, zichtbare opvolging van het medewerkersonderzoek, interventies op ziekteverzuim en de doorontwikkeling van het introductie en inwerkprogramma.
  • Mobiliteit: Het uitdagen en stimuleren van medewerkers om regie over hun loopbaan te nemen. Maar ook strategische personeelsplanning om in de combinatie uit te monden in inzet van medewerkers op die plek waar hun talenten het beste tot hun recht komen en de werkdrukbeleving afneemt. Binnen deze ambitie past het ook om een centrale flexibele (talenten)pool te ontwikkelen waarmee Ipse de Bruggen decentraal slagvaardiger wordt.
  • Arbeidsmarkt: Dit thema adresseert de ambitie om de werving, selectie en omscholing te verbeteren. Met een centrale routering in combinatie met lokale verantwoordelijkheid wordt de werving effectiever en efficiënter. Maar ook samenwerking binnen de sector stimuleren om het imago van het werk te verbeteren. En tot slot; werken aan de optimalisatie van de employee journey en in een zo vroeg mogelijk stadium contact maken met stagiairs, afstudeerders en zij-instromers.
  • Leren & ontwikkelen: Met een nieuw ingericht Leer- en Ontwikkelbedrijf wil Ipse de Bruggen beter inspelen op de decentrale ontwikkelbehoeften van medewerkers, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling binnen de vakgebieden voor complexe doelgroepen die Ipse de Bruggen zo uniek maken.

De interim programmamanager HRM rapporteert aan de manager HRM (tijdelijk waargenomen door de directeur Services). Inhoudelijke ondersteuning komt vanuit de afdeling HRM, methodische ondersteuning van de afdeling Organisatieontwikkeling & Innovatie.

Wie wij zoeken

We zoeken een interim manager die aantoonbaar aansprekende resultaten heeft geboekt met het opzetten en managen van HR gerelateerde projecten en programma’s. Je hebt een WO werk- en denkniveau en ervaring met minimaal 3 van de 4 hiervoor genoemde thema's. Je hebt een zakelijke insteek en een scherpe focus. Je werkt vanuit een procesgerichte houding aan continue voortgang en je bent gericht op resultaten. Je bent communicatief zeer vaardig. Je kan goed om gaan met het krachtenveld in een grote complexe organisatie en blijft overeind bij tegendruk. Je bent innovatief, gedreven en brengt beweging tot stand. Je bent een positief ingesteld mens, je gaat uit van de mogelijkheden en zorgt dat deze ten volle worden benut. Kortom, je bent VOOR!

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende opdracht bij een bijzondere organisatie met een mooie bezieling. De opdracht start zo snel als mogelijk, doch uiterlijk op 1 maart 2019 en bedraagt gemiddeld 32 uur per week. Je standplaats is het aantrekkelijke servicekantoor van Ipse de Bruggen in Zoetermeer, vlak naast het NS station en de snelweg A12. De aanvankelijke duur van de opdracht is 3 maanden, met een optionele verlenging naar 6 maanden. Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag op korte termijn jouw motivatie en CV, inclusief een indicatie van je tarief via het onderstaande reactieformulier. Op 18 en 19 februari worden gesprekken gevoerd met VOOR in Bunnik. Vervolgens zullen op donderdagmiddag 21 februari gesprekken plaats vinden bij de opdrachtgever in Zoetermeer.

Reactie & informatie

David Zeman (david@voor.nl) is verantwoordelijk voor deze opdracht. Reageren kan via het onderstaande reactieformulier. Eventuele vragen kan je kwijt in het veld 'Motivatie/Tarief/Beschikbaarheid'.