Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Kwaliteitsadviseur

Oosterwolde

11-05-2020

Kwaliteitsadviseur

‘Droombaan in de VVT voor een bezielde kwaliteitsadviseur die naar de laatste inzichten van het vakgebied werkt’

Organisatie

Zorggroep Liante bestaat uit zeven woonzorgcentra in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland. De Zorggroep biedt diensten en producten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor zo’n 400 ouderen in de zeven woonzorgcentra, in de thuiszorg in de wooncomplexen in nabijheid van de wooncentra en bij de mensen thuis. Er werken zo’n 650 medewerkers en 600 vrijwilligers bij Liante. De Zorggroep kende in 2019 een omzet van zo’n 30 mio.

Kenmerkend voor Zorggroep Liante is de lokale inbedding van de wooncentra. Elk wooncentrum heeft zijn eigen signatuur en is een vitaal onderdeel van de lokale gemeenschap. Als Zorggroep maken de wooncentra gebruik van schaalvoordelen (o.a. inhoudelijke expertise, efficiënte bedrijfsvoering), terwijl op de locaties de menselijke maat wordt behouden (o.a. met eigen keukens op de locaties).

Zorggroep Liante kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) met een dagelijks MT (RvB, bestuurssecretaris, Manager Zorg, (beoogd) Manager ZorgThuis, Manager Facilitair, manager HR, hoofd Bedrijfsbureau) en per locatie een Leidinggevende Zorg & Dienstverlening (LGZD) en leidinggevende Facilitair. De organisatie kent een Ondernemingsraad, VVAR, een Centrale Cliëntenraad en zes lokale cliëntenraden.

Zorggroep Liante maakt een transitie door van een traditioneel verzorgingshuis naar een modern woonzorg centrum met basis verpleeghuiszorg. De Zorggroep werkt aan een cultuur waarin medewerkers en multidisciplinaire teams de ruimte voelen om verantwoordelijkheid te nemen voor het professioneel handelen en het flexibel inspelen op de wensen en behoeftes van de bewoners.

De transitie wordt professioneel begeleid en voortvarend opgepakt. Er is een leiderschaps-programma voor alle leidinggevenden en de zeven locaties van Zorggroep Liante voeren thans de WOL scan uit (Waardigheid&Trots Op Locatie). De methodiek past uitstekend bij de visie van Zorggroep Liante: kwaliteit wordt op de werkvloer, rondom de bewonersvormgegeven.

Functie

In de transitie die Zorggroep Liante doormaakt is behoefte aan een krachtige ondersteuning op het gebied van kwaliteitsdenken. In lijn met de nieuwe visie op kwaliteit van de Kwaliteitsraad is Zorggroep Liante er van overtuigd dat protocollen en indicatoren nuttige instrumenten zijn, maar niet volstaan om tot goede zorg te komen. Kwaliteit van zorg ontstaat in de interactie tussen de professional en de bewoner. ‘Goede’ zorg aan de bewoners heeft alles te maken met het ‘goede’ leven van de bewoner. En dat is heel persoonlijk.

Aandacht en welzijn zijn belangrijke begrippen in de zorg voor de bewoners.

De Kwaliteitsadviseur is verantwoordelijk voor het kwaliteit- en veiligheidsbeleid op strategisch en tactisch niveau, zowel voor de intramurale zorg, zorgthuis als op facilitair gebied. Je legt direct verantwoording af aan de bestuurder en bent een belangrijke adviseur voor het MT en de leidinggevenden binnen de organisatie. Je levert de kwaliteitsrapportages op ten behoeve van de Ondernemingsraad, de centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht.

Je bent een belangrijke aanjager van een kwaliteitsbewuste cultuur binnen Zorggroep Liante. Je geeft invulling aan een proces van intensief samen werken in lerende teams die voortdurende streven naar verbetering van zorg en daar verantwoording over afleggen. Je bouwt daarbij voort op de WOL scans waar de Zorggroep voortvarend mee aan de slag gaat. O.a. door het coördineren van de implementatie van de “Kwaliteits Verbeter Cyclus”(KVC) methode. Je zorgt dat de wooncentra kennis delen, met elkaar reflecteren op verrichtingen en anticiperen op problemen.

De Kwaliteitsadviseur heeft geen vaste standplaats en zal zelf roulerend zijn of haar werkplek inrichten op de locaties en op het Centraal Kantoor te Oosterwolde.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren kwaliteitsadviseur met visie en lef en een diep begrip van ‘de bedoeling’ in de ouderenzorg. Je hebt een brede en moderne opvatting over kwaliteit. Als vakexpert op het gebied van kwaliteitsdenken ben je bekend met de kwaliteitskaders, meetinstrumenten en indicatoren. Je bent bekend met PDCA, evidence based practice, met auditing en uitkomstenmeting, met (externe) rapportering en het opstellen van beleidsvoorstellen, maar je ziet bovenal dat bewoners geen gemiddelden zijn. Je bent er van overtuigd dat kwaliteit van zorg om ruimte vraagt voor professionals om bij individuele bewoners datgene te doen wat juist is.

Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding op het gebied van kwaliteitsmanagement. Je bent bekend met vigerend beleid en regelgeving en spreekt met gezag over je vakgebied. Je verstaat je vak zo goed dat je een statische opvatting van kwaliteit ontstijgt.

Met jouw kennis en ervaring heb je scherp zicht op wat voor een expertise en aanvliegroute er nodig is om de transitie die Zorggroep Liante doormaakt te faciliteren. Met jouw lenigheid van geest heb je creatieve en vernieuwende ideeën over het implementeren van een kwaliteitsbeleid dat het welzijn van de individuele bewoner ten goede komt.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Kwaliteitsadviseur bij Zorggroep Liante is een cruciale functie in een platte organisatie in beweging. Als directe sparringpartner van de bestuurder en het MT draag je veel verantwoordelijkheid, krijg je veel ruimte en kun je veel bereiken. Je komt te werken in een organisatie die de menselijke maat kent èn die groot genoeg is om nieuwe initiatieven te ontwikkelen of te implementeren. Je bouwt mee aan een organisatie die haar medewerkers werkgeluk wil bieden vanuit de overtuiging dat gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige bewoners.

De functie wordt gewaardeerd in FWG 60 conform de CAO VVT. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx is hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ont, ZOOMvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 1 juni a.s. via het formulier bij deze vacature op de website van VOOR: https://www.voor.nl/vacatures/646/kwalteitsadviseur

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype, ZOOM of WhatsApp).

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Zorggroep Liante draagt de kosten van de aanvraag.

Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkelassessment plaats.