Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teamleider Verpleeghuis Oudshoorn – Alphen aan den Rijn - Ingevuld

Alphen aan den Rijn

15-10-2020

Teamleider Verpleeghuis Oudshoorn – Alphen aan den Rijn

Op de ingeslagen weg verder gaan – ook in onzekere tijden

Organisatie

Verpleeghuis Oudshoorn maakt met twee verpleeghuizen (Oudshoorn en Leythenrode) deel uit van de Alrijne Zorggroep. Naast deze verpleeghuizen maken onder meer de ziekenhuizen in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn hier deel van uit. Het woongedeelte van de verpleeghuizen biedt zorg aan circa 335 cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag. Bij de verpleeghuizen van Alrijne werken ruim 650 medewerkers (350 fte) binnen zorg en behandeling. Dit is exclusief de medewerkers van servicecentra die werkzaam zijn voor de verpleeghuizen. Herstelgerichte verpleeghuiszorg (geriatrische revalidatie) valt sinds 2018 onder het Alrijne ziekenhuis.

Alrijne Zorggroep is in 2015 ontstaan als gevolg van de fusie tussen de ziekenhuizen het Diaconessenhuis Leiden en Rijnland Zorggroep. Vanuit het nieuwe strategische beleidsplan is gekozen voor focus op complexe doelgroepen, een (financieel) duurzame organisatie en nieuwbouw van de locatie Leythenrode.

De verpleeghuizen van Alrijne hebben de ambitie om samen voorop te lopen in de beste zorg in de regio, door het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënt. De missie van de zorggroep luidt: “Met oprechte aandacht bieden wij de beste zorg op de beste plek in onze regio, samen met de patiënt en bewoner en samen met onze partners. En nog specifieker bieden wij in de verpleeghuizen bewoners comfort als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. We willen samen met de bewoner en hun naasten ervoor zorgen dat mensen zich thuis voelen. Kwaliteit van leven en waarde toevoegen aan de beleving van de dag is voor ons belangrijk. Ieder mens is anders. Daarom is de eigenheid (het uniek zijn) en eigen regie (autonomie) van mensen ons vertrekpunt.”

De invulling van de strategie Alrijne is onderverdeeld in een vijftal ambities:

  • We bieden zorg met oprechte aandacht voor de mens.
  • We streven naar de beste zorg, op de beste plek in de regio, op het juiste moment.
  • We zorgen goed voor onze collega’s.
  • Digitale zorg is een vanzelfsprekend onderdeel van onze zorg.
  • We zetten onze mensen, middelen en locaties optimaal in.


Naar aanleiding van het vertrek van een collega, is Alrijne Woonzorg op zoek naar een Teamleider voor haar locatie Oudshoorn in Alphen aan den Rijn.

Over locatie Leythenrode
Verpleeghuis Leythenrode in Leiderdorp biedt hoogwaardige zorg op het gebied van wonen. In Leythenrode wonen cliënten met een somatische aandoening en met cognitieve problematiek. Aangezien het huidige vastgoed verouderd is, zullen de komende jaren in het teken staan van het ontwikkelen van een nieuwwooncept en bijbehorende nieuwbouw. Teamleiders leveren aan het denkproces hieromheen een belangrijke bijdrage.

Over locatie Oudshoorn
Oudshoorn in Alphen aan den Rijn kenmerkt zich door zijn kleinschalige woonvorm, waarbij per woonunit maximaal 8 bewoners zoveel mogelijk samen een huishouden voeren. Dit alles vanuit de gedachte de activiteiten van het dagelijks leven zo dicht mogelijk bij de bewoner te brengen. De woningen liggen aan straten met belevingsplekken, zoals de bibliotheek, de bus en de muziektuin. Naast de eigen woning kent Oudshoorn een eigen ‘Dorpsplein’ met winkel, kapper, uitbureau en kleine horeca. Tot Oudshoorn behoort tevens één afdeling in het ziekenhuis, waar bewoners met een somatische problematiek wonen – eveneens georganiseerd op basis van het concept van kleinschalig wonen.

De cliënttevredenheid voor beide locaties is hoog. Hoewel beide locaties momenteel een ander woonconcept kennen, werken beide locaties nauw samen, om van elkaar te leren en slagvaardiger te zijn. Deze harmonisatie tussen Oudshoorn en Leythenrode brengt uitdagingen mee en maakt het werk tegelijkertijd makkelijker en leuker.

Beide locaties maken gebruik van een centraal planbureau wat iedere dag opnieuw ervoor zorgt dat bewoners de juiste verzorging en aandacht krijgen. Dit vormt binnen de huidige arbeidsmarkt een uitdaging waar teamleiders rechtstreeks mee te maken hebben. De intrinsieke motivatie van alle medewerkers binnen Alrijne Woonzorg vormt daarbij de ruggengraat van de organisatie. Teamleiders kunnen daarnaast terugvallen op centrale diensten binnen de woonzorg, zoals HRM, Control, Kwaliteit & Innovatie en Bedrijfsvoering.

Functie

Als teamleider ben je integraal verantwoordelijk voor het leidinggeven aan meerdere teams (totaal gemiddeld 60-70 FTE), waarbij je een adviserende rol aanneemt richting de directeur. Je ziet erop toe dat jouw locatie en teams goede en veilige zorg bieden, zorgt in samenwerking met het planbureau voor een passende personeelsbezetting en voert coachende gesprekken met je medewerkers – jouw stijl van leidinggeven zorgt voor een veilig en prettig werkklimaat waarin continu verbeteren plaatsvindt.

Essentieel in deze functie is het positioneren en coachen van de regisserende verpleegkundigen, die dagelijks het eerste aanspreekpunt zijn voor de te leveren zorg aan bewoners. Personeelsgerelateerde zaken zijn de eerste verantwoordelijkheid van de teamleiders. Teamleiders vertalen het strategische beleid naar de werkvloer en adviseren de directeur hierover.

Je werkt nauw samen met collega teamleiders, waarbij jullie onderling voor een verdeling in werkzaamheden, aandachtsgebieden en commissies zorgen. In deze rol maak je deel uit van het management Woonzorg samen met de directeur, collega teamleiders en staffunctionarissen. Je rapporteert aan de directeur Woonzorg.

Wie wij zoeken

Als teamleider werk je in een dynamische omgeving, waar het soms hectisch is en waar het jouw taak is rust en focus te brengen. De afgelopen maanden worden gekenmerkt door de hectiek als gevolg van het coronavirus. Daarnaast werk je in een 24-uursomgeving waar de druk van het personeelstekort in de zorg soms goed voelbaar is. Jij bent daarin de stabiele factor. Je bent in staat boven problemen uit te stijgen en te zien wat nodig is. Je neemt eigenaarschap en bent in staat, binnen de gestelde kaders, zelfstandig beslissingen te nemen, waarbij je altijd kunt terugvallen op je collega’s en de directeur. Je vindt het leuk om proactief mee te denken over beleid en strategie en hebt een voorbeeldrol voor wat betreft visie op zorg en medewerkers. Idealiter combineer je kennis van de zorg met leidinggevende ervaring (HBO werk- en denkniveau). Je bent in staat om met collega teamleiders jullie rol vorm en inhoud te geven, zowel richting regisserend verpleegkundigen als naar de directeur toe. Je hebt natuurlijk overwicht en haalt plezier uit het motiveren en stimuleren van medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en uitstekende zorg te verlenen. Je kunt goed relativeren, bent nieuwsgierig en recht door zee. Je drukt je tenslotte zowel mondeling als schriftelijk goed uit.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een veelzijdige functie (32-36 uur) in een compacte organisatie in de ouderenzorg. Alrijne investeert in haar medewerkers door alle teamleiders een individueel en collectief ontwikkelingstraject aan te bieden. Alrijne Woonzorg kent een platte organisatie en is laagdrempelig. De arbeidsvoorwaarden, waaronder de salariëring, zijn volgens de CAO VVT conform FWG 60. Aanstelling is voor een vast dienstverband.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website. Met de kandidaten die op basis van het CV het beste aansluiten, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Een volgende stap is de persoonlijke kennismaking middels een verdiepend gesprek, mogelijk gevolgd door gesprekken bij Alrijne. De planning en invulling hiervan wordt nader ingevuld, waarbij het streven evenwel is zo spoedig mogelijk tot afronding te komen. VOOR volgt uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Een ontwikkelassessment, referentiecheck en VOG maken deel uit van de procedure.