Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Zorg - Ingevuld

Rijswijk

24-02-2023

Directeur Zorg


Daadkrachtige verbinder met inspirerende visie op integrale jeugdzorg en gevoel voor bedrijfsvoering


In verband met vertrek van de huidige directeur Zorg zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur voor Jeugdformaat die meebouwt aan innovatieve en toekomstbestendige jeugdzorg

Organisatie

Niet iedere jongere, kind en gezin staan even stevig in hun schoenen. Het is soms knap lastig om problemen zelfstandig op te lossen. De medewerkers van Jeugdformaat begeleiden en ondersteunen gezinnen en jongeren die er op eigen kracht niet uitkomen. Jeugdformaat heeft als doel om de kansen en mogelijkheden van kinderen en hun gezinnen te vergroten.

Jeugdformaat levert jaarlijks jeugd- en opvoedhulp op maat aan 10.000 jongeren en hun ouders met ongeveer 800 gepassioneerde professionals en 1000 pleeggezinnen in de regio Haaglanden (H10 gemeenten). Met gezinshuizen, ambulante gezinsondersteuning, logeerhuizen, daghulp, pleegzorg en gespecialiseerde begeleiding op school en kinderopvang heeft Jeugdformaat een uniek en breed aanbod met een uitstekende reputatie. In het onderstaande filmpje maak je kennis met een aantal bevlogen medewerkers van Jeugdformaat.De maatschappelijke context van jeugdzorg is al jaren sterk in beweging. De financiering is in 2015 verschoven van het Rijk (subsidies) naar de gemeenten (aanbestedingen). De omzet van Jeugdformaat bedroeg 70 miljoen euro in 2022. Grofweg onderverdeeld naar 7 miljoen euro voor preventie, 15 miljoen euro voor ambulante hulp, 35 miljoen euro voor verblijf en pleegzorg en 13 miljoen overig.

De complexiteit en diversiteit van de hulpvraag van jongeren en hun ouders/systeem neemt toe. De sector is dynamischer en meer versnipperd dan ooit met veel onzekerheid en irrationaliteit. Er zijn tekorten op het jeugdzorg budget bij gemeenten en er is een grote vraag naar gekwalificeerde jeugdzorgmedewerkers. Dit vraagt om integrale sturing, keuzes maken en prioriteiten stellen. De voorbereiding van de aanbesteding van ambulante hulp in de gemeente Den Haag in 2024 is in volle gang. Hierin wordt samen opgetrokken met collega zorgaanbieders in de regio. Jeugdformaat anticipeert op een uitdagend extern speelveld. Dit vraagt om wendbaarheid van directie, management en medewerkers. 

Jeugdformaat heeft in 2020 gekozen voor de organisatie van de jeugdhulp in twaalf Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s). Iedere RVE bestaat uit meerdere teams en wordt aangestuurd door een manager Zorg. Jeugdformaat wordt geleid door één bestuurder die samen met de directeur Zorg, de directeur Bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris het Directie Team (DT) vormt. De directeur Zorg en directeur Bedrijfsvoering geven gezamenlijk leiding aan het Management Team (MT) waarin twaalf managers Zorg en drie managers Bedrijfsvoering samenwerken aan de ambities van Jeugdformaat. 

Functie

In verband met vertrek van de huidige directeur Zorg zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur Zorg die met visie en inspiratie meebouwt aan een robuuste en toekomstbestendige organisatie. Je geeft leiding aan twaalf managers Zorg met ieder hun eigen RVE. Het aanbod van Jeugdformaat is breed en gespecialiseerd: ambulante zorg, logeerhuizen, pleegzorg, gezinshuizen, Schoolformaat, aanmeldteam, basis GGZ en diagnostiek, Wmo en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Iedere RVE heeft zijn eigen uitdagingen op het gebied van kwaliteit en bedrijfsvoering. Deze diversiteit maakt Jeugdformaat uniek. 

De managers Zorg zijn in 2020 benoemd in hun nieuwe functie. De ervaring van de managers Zorg varieert, dit vraagt om maatwerk van de directeur Zorg bij de aansturing en coaching. Alle managers Zorg zijn bevlogen en betrokken met een groot hart voor jeugdzorg en voor elkaar. De managers Zorg zijn integraal verantwoordelijk voor het resultaat van hun RVE. Zij werken nauw samen met de drie collega managers van Bedrijfsvoering. De implementatie van de nieuwe besturing (integraal en procesgerichte aansturing) vraagt in de dagelijkse praktijk om afstemming en oefening. Een goede samenwerking tussen zorg en bedrijfsvoering is cruciaal op alle niveaus in de organisatie. De directie dient het goede voorbeeld te geven als het gaat om integrale en gezamenlijke aansturing.

De functie van directeur Zorg bestaat grofweg uit de volgende onderdelen:

  • Coachen, leiden en inspireren van de managers Zorg bij de aansturing van hun RVE.
  • Samen innoveren. Met de directeur Bedrijfsvoering en managers Zorg met een kritische en innovatieve blik kijken naar inhoud en organisatie van de huidige dienstverlening. Waar kan de hulpverlening aan kinderen en hun ouders nòg slimmer, kleinschaliger of beter georganiseerd worden? Mogelijk samen met andere aanbieders in de regio. 
  • Vertegenwoordigen van Jeugdformaat in de regio Haaglanden. Het onderhouden van relaties met collega zorgdirecteuren, gemeentelijke contacten en andere relevante spelers in het veld.
  • Samen met collega’s binnen het DT zorgen voor kwaliteit, continuïteit en werkplezier binnen Jeugdformaat.

Je werkt nauw samen met de directeur Bedrijfsvoering. Als duo leiden jullie het MT en doen jullie gezamenlijke voorstellen aan de bestuurder. Je rapporteert aan de bestuurder van Jeugdformaat die ook bestuurder is van Schakenbosch (gesloten jeugdzorg) en actief is in diverse landelijke netwerken.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren directeur met een inspirerende visie op kwaliteit en organisatie van jeugdzorg. Je bent een verbinder en een teamspeler en hebt respect voor expertise en vakmanschap. Je luistert goed en weet draagvlak en commitment te creëren bij zowel de zorgmanagers als de professionals in het primair proces. Je bent analytisch scherp en durft keuzes te maken. Je bent duidelijk en doortastend en straalt rust en overzicht uit. Je geeft vrijheid binnen duidelijke grenzen. Jouw managers en collega’s weten wat ze aan je hebben. Je steunt onvoorwaardelijk èn verwacht commitment en resultaat.

Je hebt ervaring en affiniteit met zowel inhoud als bedrijfsvoering van zorg. Je weet als geen ander hoe zorg en bedrijfsvoering van elkaar afhankelijk zijn en elkaar kunnen versterken. Je bent bekend met het leiden van organisaties met dienstverlening met ‘smalle financiële marges’ en weet wat het vraagt om scherp aan de wind te zeilen. Je coacht jouw managers Zorg om hun RVE efficiënt en procesgericht te leiden in nauwe samenwerking met de managers Bedrijfsvoering. Je straalt warme zakelijkheid uit en weet hoe je doortastend kunt sturen op financieel resultaat zonder de kwaliteit en menselijke maat uit het oog te verliezen. Je hebt ervaring met organisatie- en gedragsveranderingen en je weet mensen binnen een organisatie in beweging te krijgen. Je bent transparant, rolvast en stevig. Je houdt overzicht op grote lijnen en je schroomt ook niet om je met details te bemoeien als de situatie daarom vraagt. 

De nieuwe directeur Zorg die wij zoeken heeft ervaring opgedaan in complexe organisaties en kent de dynamiek van het publieke domein. Jij weet complexe vraagstukken tot de kern terug te brengen. Je bent een directeur die zowel sterk is in het leiden van de eigen interne organisatie als met trots Jeugdformaat vertegenwoordigt in externe netwerken (gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs). Je bent ondernemend, ziet kansen en je bent ‘businesswise’ als netwerker.

Je beschikt over academisch niveau en hebt ervaring als senior manager/directeur in meerdere relevante organisaties. Je bent een betrouwbare en stabiele collega die medewerkers en collega’s met humor en visie stimuleert om samen het beste uit Jeugdformaat te halen. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een prachtige vacature in een maatschappelijk relevante en dynamische sector. In een ambitieuze organisatie met een goede reputatie en veel inhoudelijke expertise. Het gaat om een fulltime functie (32 tot 36 uur) ingeschaald in schaal 14 (maximaal € 8.792,00 per maand) cao Jeugdzorg met een eindejaarsuitkering van 8,3%, 200 verlofuren bij een dienstverband van 36 uur (deels flexibel te besteden) en een tegemoetkoming in de premie zorgverzekering van € 20,00 bruto per maand. 

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. David Zeman en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt David graag je CV en motivatie via het reactieformulier hieronder. Kennismaken doen we met behulp van videobellen, de live gesprekken met VOOR vinden plaats op 13 en 17 maart (in regio Haaglanden/Rotterdam). De selectiegesprekken bij Jeugdformaat staan gepland op 29 maart in Rijswijk. We kijken uit naar je reactie!