Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Unitmanager gebied Zuid-Holland

gebied Zuid-Holland

16-05-2018

Unitmanager gebied Zuid-Holland

Een verbindende, ondernemende en faciliterende manager


Organisatie

Koninklijke Kentalis is in 2009 ontstaan uit fusies van diverse specialistische onderwijs- en zorgorganisaties. In 2015 bestond Kentalis, gerekend vanaf de allereerste rechtsvoorganger, 225 jaar en is sindsdien dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communiceren. Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend of doof zijn en voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of doofblindheid. Kentalis is er voor cliënten en leerlingen én hun omgeving voor consultatie en advies. Sommige leerlingen en cliënten hebben ook een verstandelijke beperking of motorische of psychiatrische problemen. Kentalis werkt vanuit het hart, oog en oor voor de ander.

Volgens de missie en visie van Kentalis krijgen leerlingen en cliënten, uitgaande van hun talenten en mogelijkheden, het best mogelijke onderwijs en expertise (kennis en vaardigheden) op het gebied van auditieve en/of communicatieve beperking en dat zo dicht mogelijk bij de thuissituatie. Daarvan afgeleid zijn de belangrijkste doelstellingen in het onderwijs- (zorg)aanbod van Kentalis: het bevorderen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling én het bieden van de best passende en meest adequate toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal, communicatie en informatie.

Kentalis bevindt zich momenteel in een dynamische periode die vooral in het teken staat van #DeKern. De weg naar #DeKern houdt in dat de organisatie zodanig opnieuw wordt opgebouwd dat alles wat Kentalis doet in het teken staat van ‘het maximaliseren van toegevoegde waarde voor leerlingen, cliënten en hun ouders/verwanten, met als uitgangspunt ’de vragen en wensen’ van deze doelgroep, Het bestuur heeft gekozen voor een organisch ontwikkelingsproces, waarin samen met de verschillende stakeholders in de organisatie stapsgewijs wordt veranderd. Om de wendbaarheid te vergroten en de verbinding te optimaliseren is het aantal leidinggevende lagen tussen het primair proces en het bestuur verminderd; alleen de coördinatieschakels daar waar nodig. Van een in silo’s georganiseerde structuur naar een op de klantgerichte organisatie, waarin zorg, onderwijs en academie zijn geïntegreerd en centraal staan. De ondersteunende diensten worden getransformeerd naar servicegerichte eenheden op gebieds- en centraal niveau. Om vanuit een hiërarchische structuur te transformeren naar een organisatie die vanuit andere principes stuurt, vraagt veel van de medewerkers; ‘ook tijdens de verbouwing gaat de verkoop door’. Leiderschap, cultuur en gedrag zijn kritieke succesfactoren in deze ontwikkeling. Zowel bestuur, als leidinggevenden, zijn onderdeel van dit proces, dat soms met vallen en opstaan gepaard gaat. Medezeggenschap, dialoog over ontwikkelingen en reflectie zijn essentiële vormen van input en betrokkenheid voor het welslagen van de organisatie die Kentalis wil zijn.

Functie

De functie van Unitmanager binnen Kentalis is een veranderende functie in een veranderende omgeving. De Unitmanager in het gebied Zuid-Holland is integraal verantwoordelijk voor de teams in de regio Rotterdam, Rijswijk en Den Haag. De Unitmanager geeft sturing aan de teams, waaronder de behandelcoördinatoren en de teamleiders, allen hoog opgeleide professionals. Je zet de behandelcoördinatoren en teamleiders daarbij in hun kracht zodat zij met de teams de professionele zorg kunnen leveren aan de cliënten volgens de vastgestelde zorgprogrammering en de uitgangpunten van #DeKern. Je inspireert en faciliteert de behandelcoördinatoren en teamleiders zodat zij hun rol optimaal kunnen uitvoeren en de teams naar een hoger niveau kunnen brengen. Je legt verantwoordelijkheden waar deze horen binnen de teams en je bent eindverantwoordelijk voor de resultaten van deze teams. Tevens ben je goed in staat om teams zelf tot oplossingen te laten komen door het stellen van de juiste vragen. Je hebt zicht op de operationele, organisatorische en strategische processen en je betrekt daarin de teams zodanig waardoor je de verbindende schakel bent tussen de teams en de organisatie. Als Unitmanager ben je zichtbaar in de organisatie en geef je teamleden het gevoel nabij te zijn.

De Unitmanager bewaakt de afgesproken resultaten en prestatie indicatoren (KPI’s) van de teams en zet het Team Gebiedsondersteuning (TGO) in om de teams op gebied van bedrijfsvoering en procesinrichting te laten adviseren en/of ondersteunen. Je geniet een grote mate van vrijheid om vernieuwend te kunnen zijn en kansen op innovatief gebied te pakken en voorstellen te doen met betrekking tot nieuw beleid van de organisatie. Je adviseert over de strategie op langere termijn op basis van wet- en regelgeving en externe ontwikkelingen, die je tevens toepast als kader voor beleidsvoorstellen. Je vertaalt organisatiekeuzes en -doelstellingen naar tactisch en operationeel beleid binnen de organisatie en ziet toe op de uitvoering van dat beleid. Je draagt verantwoordelijkheid voor de budgetten en legt daartoe verantwoording af aan de bestuurder. Tevens leg je en onderhoud je namens Kentalis de contacten met externe instellingen/instanties in het kader van de samenwerking én ten behoeve van zorg- en onderwijsvernieuwingsprojecten. Ook draag je (pro)actief bij aan de positionering van Kentalis in de markt.


Als Unitmanager maak je, samen met de collega Unitmanagers en Onderwijsdirecteuren, deel uit van het managementteam en rapporteer je rechtstreeks aan de bestuurder.

Wie wij zoeken

Als Unitmanager begrijp je als geen ander de visie en koers van Kentalis en geloof je in de ambitie van Kentalis ‘#DeKern’. Dit wordt jouw nieuwe passie! Je hebt affiniteit met de zorg en de doelgroep en snapt wat er nodig is om deze unieke cliënten en de medewerkers in het primair proces daadwerkelijk in regie te krijgen om ‘de vragen en wensen’ goed te kunnen stellen. Het is voor jou een uitdaging om de behandelcoördinatoren en teamleiders én de teams optimaal te laten functioneren en stelt alles in het werk hen daarin te ondersteunen.

Je bent in staat om creatief, analytisch en conceptueel op WO-niveau te denken en werken. Daarnaast heb je gedegen kennis opgedaan (aangevuld met relevante opleidingen) van bedrijfsprocessen, cultuurprocessen en organisatieveranderingen binnen (zorg)organisaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk effectief en overtuigend, schakelt soepel tussen operatie en strategie en je weet de hoog opgeleide professionals te verbinden en te inspireren richting de ingezette koers. Je bent een échte verbinder, teamspeler en communicatief vaardig met gesprekspartners op elk niveau. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel in brede zin en je bent in staat om snel met beperkte gegevens juist te oordelen en dit om te zetten in concrete beslissingen. Je bent van nature ondernemend, stressbestendig, resultaat- en klantgericht.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een vernieuwende en opbouwende functie in een organisatie in beweging. Werken bij Kentalis bied je de kans om voor een unieke doelgroep te werken in een hoogwaardige zorg- en onderwijsomgeving. Kentalis is een platte organisatie waar ondernemerschap en pro-activiteit ten aanzien van organisatie- en zelfontwikkeling wordt gevraagd en gewaardeerd. Kentalis werkt volgens de CAO gehandicaptenzorg en biedt een prima salaris in FWG 65 met goede overige arbeidsvoorwaarden. Het betreft een dienstverband van 32-36 uur per week, startend met een contract van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. Een referentenonderzoek en een assessment center maken mogelijk onderdeel uit van de procedure. Bij benoeming wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Herken jij je in het profiel en beschik je over de juiste kennis en ervaring, dan gaan wij graag met jou in gesprek en ontvangen wij hiervoor je motivatie en een actueel CV. Reageer s.v.p. via het reactieformulier op http://voor.nl/vacatures/540/unitmanager. Voor vragen kun je contact opnemen met Melanie Hubers (melanie@voor.nl). Wij streven ernaar de procedure in juni af te ronden.