Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Beleidsadviseur Kwaliteit - Ingevuld

Zoetermeer

25-05-2023

Beleidsadviseur Kwaliteit


Een adviseur die als samenwerkingspartner bijdraagt aan duurzame kwaliteitsverbetering

Organisatie

Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ, 4700 leerlingen, 500 medewerkers en 19 scholen) staat voor eigentijds en inspirerend kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen in de gemeente Zoetermeer.

De organisatie is volop in ontwikkeling. Met de komst van twee nieuwe bestuurders in 2019 is de koers verlegd naar een andere besturingsfilosofie waarin eigenaarschap, samenwerking en vertrouwen belangrijke pijlers zijn. “Wij zijn samen in ontwikkeling vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid” (Koersplan 2020-2024).
Met het Koersplan 2020-2024 is een traject ingezet met duidelijke ambities op het gebied van onderwijskwaliteit, professionele cultuur, onderwijsinnovatie, samenwerking en profilering. Naar aanleiding van de evaluatie in de zomer van 2022 worden nu doel, werkwijze en succescriteria van het Koersplan voor de komende periode via ambitiekaarten concreet gemaakt.

De missie en visie van OPOZ zijn als volgt geformuleerd:

Missie
We bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs en zorgen voor een brede en optimale ontwikkeling van kinderen in de gemeente Zoetermeer. We zien daarbij niet alleen de leerling, maar het hele kind.

Visie
OPOZ staat voor kwalitatief goed en openbaar onderwijs voor elk kind. Binnen OPOZ krijgen de scholen beleidsvrijheid om zich de komende jaren te ontwikkelen tot autonoom opererende scholen, waarbij de directies gestimuleerd zullen worden hierin het voortouw en de verantwoordelijkheid te nemen.

De volgende fase breekt aan waarin met een nieuw Koersplan 2024-2028 een vervolg geven wordt aan de ingezette ambities. Dit vraagt extra aandacht voor kwaliteit en voor leren van en met elkaar. De OPOZ-onderwijsdag 2023 was in dat kader een groot succes. Met de start van de OPOZ-Campus als kennisplatform wordt nog meer mogelijk gemaakt dat kennis wordt gedeeld en dat scholen elkaar opzoeken bij de doorontwikkeling van hun ambities.

Met de nieuwe besturingsfilosofie is er veel veranderd in de aansturing van de scholen. Er is gekozen om te werken vanuit betrokken en waarderend leiderschap, met op hoofdlijnen heldere kaders, waarin schooldirecties worden uitgedaagd hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. De directies hebben de afgelopen jaren een nieuwe rol gekregen. Bovendien is de keuze gemaakt om de functie van Intern Begeleider te vertalen naar adviseur onderwijs- en kwaliteit.

OPOZ heeft een stafbureau van 7 mensen. Naast de 2 bestuurders zijn dat 2 beleidsmedewerkers HR, een beleidsmedewerker opleiden, een bestuurssecretaris/beleidsadviseur kwaliteit en een medewerker HR en algemeen. Het stafbureau heeft een duidelijke faciliterende rol; zij ondersteunen de scholen bij het realiseren van hun doelen. Het stafbureau wordt gezien en gewaardeerd binnen de organisatie. Een enthousiast, hecht team met oprechte aandacht voor elkaar en een gezamenlijke ambitie om OPOZ naar een hoger plan te brengen. Door deze ambities van OPOZ is er behoefte aan een tweede beleidsadviseur kwaliteit. “We komen simpelweg een paar deskundige en enthousiaste handen tekort”, aldus Michael Krul, bestuurder OPOZ.


Functie

Je bent als beleidsadviseur kwaliteit samen met jouw collega het aanspreekpunt voor de directeuren en de adviseurs onderwijs- en kwaliteit (voorheen intern begeleiders) van de scholen als het gaat over kwaliteit van onderwijs.

Je bent en voelt je verantwoordelijk voor het onderhouden en verder ontwikkelen van het kwaliteitszorgsysteem en de kwaliteitscultuur van OPOZ. Je bent sparringpartner en vooral samenwerkingspartner op het terrein van onderwijs en kwaliteit. Jij spreekt de taal van de directies en begrijpt de uitdagingen waarvoor zij staan. Je bent de verbindende schakel met de andere scholen waar het kwaliteit van onderwijs betreft. Je zit regelmatig met de directies en hun MT om tafel. Je begeleidt bij kwaliteitsonderzoeken, bespreekt en interpreteert samen met hen de resultaten en de vertaling naar concrete acties en monitort de voortgang daarvan.

OPOZ werkt met expertgroepen waarin onder meer kwaliteitsthema’s belegd zijn. Jij ondersteunt bij het ontwikkelen van deze beleidsthema’s en begeleidt de intern begeleiders naar hun nieuwe rol van onderwijs- en kwaliteitsadviseur. Kwaliteitscultuur vormt binnen de scholen het fundament voor goed onderwijs. Het is jouw opdracht om deze samen met de directies duurzaam te verankeren binnen de organisatie.

Het is vanzelfsprekend dat je de landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitszorg, toezichtkaders en relevante wet- en regelgeving volgt en zowel de directies als het college van bestuur van advies voorziet. Je hebt naast de interne ook veel externe contacten en neemt deel aan diverse overlegvormen, waarbij jij in een aantal gevallen ook ondersteunt bij het voorbereiden van de agenda.
Je vormt samen met jouw collega beleidsadviseur kwaliteit een sterk duo dat elkaar ook vervangt bij afwezigheid.

Wie wij zoeken

Met jouw senioriteit hoeft niemand jou meer iets uit te leggen over het primair onderwijs. Jij hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau en ruime ervaring opgedaan als leerkracht, interne begeleider of onderwijsadviseur. Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en van kwaliteitszorg en het onderzoekskader inspectie in het bijzonder. Jij hebt ervaring met veranderprocessen en het gebruik van ondersteunende systemen. Het analyseren en vertalen van resultaten naar concrete aanbevelingen en acties geven jou energie. Luisteren is jouw tweede natuur; jij brengt niet alleen maar haalt vooral op voordat jij jouw conclusies trekt en aanbevelingen geeft. Daarmee weet jij draagvlak voor jouw werk te creëren. “Je raakt anders de mensen kwijt als je alleen maar over de inspectiekaders komt praten”, aldus een van de directeuren. Je hebt een oprechte belangstelling voor de collega’s met wie je samenwerkt, je bent sensitief en in staat te relativeren én te reflecteren op je eigen rol. Bovendien beschik je over een gezonde dosis humor.

Je kunt uitstekend zelfstandig werken maar bent ook een echte teamplayer. Jij bent nauwkeurig, positief kritisch en daagt jouw collega’s waar je mee en voor werkt uit om voortdurend bezig te zijn met de beste kwaliteit voor de leerlingen. Voor de directies ben jij toegankelijk en in staat om hen, binnen de context van hun school, goed te adviseren. Jij bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig en vindt het leuk om ook voor grotere groepen het verhaal te vertellen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een stevige, vakinhoudelijke uitdaging in een moderne onderwijsinstelling die volop in beweging is en waar veel dynamiek is. Samen met jouw collega maak je op basis van ieders expertise en interesses afspraken over de portefeuilleverdeling; jullie zijn samen de spin in het kwaliteitsweb. Je wordt onderdeel van het stafbureau; een bevlogen groep professionals met oprechte aandacht voor en loyaal aan elkaar. Je krijgt alle ruimte en wordt gezien in de organisatie; een organisatie die door velen wordt omschreven als een fijne, warme organisatie.

Het betreft een functie voor 32 uur. De CAO -PO is van toepassing. De functie is ingedeeld in schaal 11 met een maximum van €5329. Naast je loon krijg je 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,33% en reiskostenvergoeding volgens CAO.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Hub Simons is hiervoor verantwoordelijk. Voordat wij kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Daarvoor hebben wij 5, 6 en 7 juni a.s. gereserveerd. De VOORselectiegesprekken op locatie met VOOR vinden plaats op 22 en 23 juni en de gesprekken bij OPOZ op 4 juli a.s.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvang ik graag zo snel mogelijk je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier. Mocht je nadere informatie wensen, neem dan contact op met Hub Simons, hub@voor.nl of bel 06-51666669.