Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Projectleider Scholing en Kwaliteit

12-10-2019

Projectleider Scholing en Kwaliteit

Praktijkgericht met moderne visie op samen leren en continu verbeteren

Organisatie

Cohaesie is een Huisartsenzorggroep, die staat voor een samenhangend aanbod van eerstelijnszorg, waarover de huisarts de regie voert. Doel is om patiënten zoveel mogelijk in de thuissituatie te ondersteunen in hun gezondheid. Zorggroep Cohaesie is opgericht in 2010 door de regionale coöperatie van huisartsen in de regio Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en Pernis. Binnen de aangesloten praktijken zijn circa 85 huisartsen werkzaam. Cohaesie behartigt de belangen van haar leden en creëert, in samenwerking met diverse andere partijen, de voorwaarden voor het kunnen bieden van kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg.

2018 was voor Cohaesie een jaar van (her)bezinning op de vraag waar de aangesloten huisartsen zich op willen richten binnen de sterk veranderende context van zorgvraag en zorgaanbod. Nieuwe lijnen zijn uitgezet om als zorggroep garant te blijven staan voor een toekomstbestendige huisartsenzorg. Samenwerking en innovatie vormen de rode draad bij de aanpak. Niet alleen binnen Cohaesie, maar ook in samenwerking met regionale partners.

Er is door Cohaesie gekozen voor een koers gericht op zeven (zorg)thema’s:

  • chronische zorg: optimale ondersteuning voor mensen met een chronische zorgvraag zoals diabetes, astma, COPD en CVRM
  • ouderenzorg: regie op multidisciplinaire zorg aan de toenemende groep thuiswonende ouderen
  • werkdruk: (HR) innovaties gericht op groeiend tekort aan huisartsen, assistenten en POH’s
  • sterke eerstelijn: Cohaesie zorgt voor verbinding en synergie tussen de huisartsen onderling en met alle andere eerste- en tweedelijns professionals in de regio
  • GGZ: ontzorging van de huisarts door de POH-GGZ, gezamenlijke deskundigheidsbevordering en heldere heen- en terugverwijscriteria naar zorgverleners uit de basis- en gespecialiseerde GGZ.
  • consultatie medisch specialist: kortere lijnen met specialisten en minder onnodige verwijzingen door bekendheid met elkaars werkwijze
  • huisartsenbedden: tijdelijk verblijf, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, voor mensen die kort voor of na een ziekenhuisopname te ziek zijn om thuis te verblijven

Het bedrijfsbureau van Cohaesie is verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van alle werkzaamheden die voortvloeien uit de missie en de bovengenoemde thema’s. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder, die rapporteert aan het bestuur van huisartsen en de Raad van Toezicht. Binnen het bureau werken 10 medewerkers. Naast projectleiders, waarvan er 2 ook als consulent werkzaam zijn en regelmatig de praktijken bezoeken, beschikt het bureau over een secretaresse, 2 administratief medewerkers en een adviseur communicatie.

De nieuwe koers geeft het team energie en inspiratie. Het betekent ook dat er meer samenhang en overlap komt tussen de werkzaamheden en portefeuilles van medewerkers. Dat vraagt afstemming en samenwerking, wat nog niet altijd vanzelfsprekend is. Niet alleen binnen het bureau, maar ook tussen de aangesloten praktijken. De nieuwe projectleider stapt in een organisatie en een team waar veel mogelijkheden en uitdagingen voor gezamenlijke groei liggen.

In verband met het vertrek van de projectleider Scholing en de behoefte aan meer innovatiekracht vanuit het team, gericht op ondersteuning van huisartsenpraktijken, zijn wij op zoek naar een nieuwe projectleider om het team te versterken.

Functie

Jouw portefeuille valt grofweg uiteen in 2 (met elkaar verbonden) onderdelen:

1. Je bent binnen Cohaesie verantwoordelijk voor het initiëren, (laten) ontwikkelen en coördineren van scholingen voor de aangesloten praktijken. Voor alle thema’s waarop geïnvesteerd wordt, is scholing een belangrijk aandachtspunt. Doel is samen leren en creëren, ondersteund door een sterk, vraaggericht en aantrekkelijk scholingspakket. Momenteel wordt scholing en opleiding nog redelijk traditioneel georganiseerd. De uitdaging voor de projectleider is hierin een moderne(re) aanpak te ontwikkelen. Daarbij kan samenwerking met andere zorgorganisaties in de regio leiden tot kwaliteits- en efficiencywinst.

2. Je houdt je bezig met het begeleiden van de praktijken bij het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een omslag van meten op procesindicatoren naar het nieuwe kwaliteitsdenken van “InEén”, zoals het ontwikkelen en implementeren van persoonsgerichte zorg. Je faciliteert de praktijken over hoe een gesprek te voeren over bijvoorbeeld de landelijke praktijkspiegel. Je maakt en beïnvloedt beleid om te verbeteren en niet om te controleren. Zo stimuleer je het lerend vermogen. Ook weet je de rode draad te halen uit praktijkervaringen en deze, samen met je collega’s, te vertalen naar nieuw beleid.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een echte teamspeler. Je zoekt collega’s op en vindt het leuk en belangrijk om samen aan projecten te werken. Je bent nieuwsgierig naar de visie van je collega’s en kijkt altijd breder dan de primaire vraag. Je bent uiteraard ook prima in staat om zelfstandig te werken en je eigen koers uit te zetten. Je communiceert open en duidelijk, zowel mondeling als schriftelijk en hebt affiniteit met ICT en nieuwe digitale mogelijkheden. Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken.

Wij zoeken een professional, HBO(+) niveau, die gefascineerd is door leren en verbeteren. Je bent bekend met kwaliteit(sbeleid), je hebt visie op opleiden en scholen en kunt opleidingsplannen ontwikkelen en implementeren. Je kent de actuele ontwikkelingen in de zorg en weet deze te vertalen naar passende acties voor de aangesloten praktijken. Je stimuleert je omgeving om het beste uit zichzelf te halen en om zich steeds verder te ontwikkelen. In de veelheid van vraagstukken weet je overzicht te houden en prioriteiten te stellen. Je realiseert je dat er in een klein team ook diverse, meer uitvoerende werkzaamheden bij horen. Je probeert dit, samen met het secretariaat, zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Binnen een relatief klein bureau is het belangrijk dat je breed inzetbaar bent en het vanzelfsprekend vindt om collega’s te ondersteunen als de situatie daar om vraagt. Humor is een eigenschap die zeer gewaardeerd wordt. Het spreekt voor zich dat je de eerstelijn een warm hart toedraagt. Werken met en voor huisartsen betekent dat je ook bereid bent af en toe in de avonden te werken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een uitdagende functie in een organisatie waar gebouwd wordt. Je staat als projectleider middenin de actualiteit van de eerstelijnszorg. Het gaat om een functie voor 32 uur per week. Je krijgt een werkplek op het kantoor aan de Voorstraat 2 te Spijkenisse en je krijgt ook de mogelijkheid om flexibel vanuit huis te werken. Er wordt gestart met een jaarcontract. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Huisartsenzorg en je ontvangt een goed marktconform salaris. Het maximaal fulltime bruto jaarsalaris bedraagt € 63.273 (inclusief 8% vakantietoeslag en 6,5% eindejaarsuitkering).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Heike Rook en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype.

De gesprekken met de advies- en selectiecommissie bij Cohaesie vinden plaats in de week van 11 november. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een korte motivatiebrief en actueel CV via het reactieformulier hieronder. Vermeld in je CV ook je Skype adres en eventuele vakantieplanning.