Wij zijn VOOR.

Directeur Integraal Kind Centrum (IKC) De Piramide

Zoetermeer

26-04-2024

Directeur Integraal Kind Centrum (IKC) De Piramide

Een authentieke en verbindende leider met oog voor vakmanschap

Met het vertrek van de huidige directeur naar één van de andere scholen binnen OPOZ zijn we op zoek naar een (school-) directeur voor het Integraal Kind Centrum (IKC) De Piramide voor 0,8 – 1,0 fte. We zoeken een onderwijskundig leider of een ervaren leider met een groot hart voor onderwijs. Je bouwt met een bevlogen en kundig team aan continue verbetering van het onderwijs en de professionele cultuur. Je kunt goed schakelen in de dynamiek van de stedelijke problematiek en je gelooft in het partnerschap tussen onderwijs en opvang binnen het IKC.

Organisatie

OPOZ

IKC De Piramide maakt onderdeel uit van Stichting OPOZ. Een bruisende en vooruitstrevende organisatie waarbinnen volop oog is voor talent en ruimte voor ontwikkeling.

Alle collega’s van OPOZ dragen bij aan de ontwikkeling van de scholen en de organisatie. In gesprek met elkaar onderzoeken zij wat daarvoor nodig is. Ze werken met gespreid leiderschap en gaan uit van gelijkwaardigheid. Vanuit vertrouwen en in een goede sfeer werken zij samen in hechte en krachtige teams. Ze staan open voor elkaars mening en hebben respect voor elkaars normen en waarden.

OPOZ heeft 19 scholen met zo’n 4700 leerlingen en 500 medewerkers. OPOZ staat als organisatie voor eigentijds en inspirerend kwaliteitsonderwijs en een brede en optimale ontwikkeling van de kinderen in de gemeente Zoetermeer. OPOZ heeft geïnvesteerd in een samenwerking met de kinderopvang (gro – up en Junis) om de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum op elk van hun scholen en daarmee de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen te realiseren.


IKC De Piramide


Het is een leuke school voor kinderen. We zitten in een mooi pand en er werkt een goed en hecht team dat er echt voor de leerlingen wat van maakt. Er worden ook veel activiteiten om het reguliere onderwijs heen georganiseerd. Er is bijvoorbeeld een zomerfeest waarbij de hele school wordt omgetoverd of er wordt een filmavond georganiseerd. En de kinderen ontbijten meerdere keren per jaar op school, in pyjama. 

Ouder MR

IKC De Piramide is een reguliere basisschool, gevestigd in de wijk Meerzicht in Zoetermeer, met rond de 400 leerlingen verdeeld over 17 groepen. De Piramide vormt samen met gro-up Kinderopvang het Integraal Kind Centrum met als doel een voorziening te creëren voor kinderen van 0 – 13 jaar waarbij een doorlopende pedagogische en didactische lijn wordt aangeboden. Samen werken zij aan het realiseren van een kansrijke toekomst voor ieder kind en blijven ze steeds opnieuw nieuwsgierig naar wat kinderen nodig hebben.

De schoolpopulatie is een afspiegeling van de wijk met een diverse en uiteenlopende doelgroep. De Piramide heeft nu een aantal groepen voor hoogbegaafde leerlingen en sinds januari 2022 is de school een Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) -school en bieden ze, door middel van VVE – tutoring en een schakelklas in groep 3 extra taalonderwijs aan doelgroepkinderen.

Op IKC De Piramide werkt een team van zeer betrokken, bevlogen en kundige leerkrachten en medewerkers dat zich graag wil ontwikkelen en specialiseren. Met hart en ziel werken zij elke dag aan optimaal onderwijs voor de kinderen en de ontwikkeling van hun school naar een organisatie met een professionele leercultuur.

De landelijk ingezette ontwikkeling naar Inclusiever Onderwijs, waarbij een kansrijke toekomst voor ieder kind centraal staat, heeft voor De Piramide tot gevolg dat er minder toestroom is van hoogbegaafde leerlingen en dat deze specialistische groepen de komende periode worden afgebouwd. Daarnaast is de populatie in de wijk de afgelopen jaren meer divers geworden. Dit vraagt o.a. om een aanpassing op de didactiek en het lesaanbod. Het team heeft in haar nieuwe Schoolplan 2024 – 2028 een aantal speerpunten benoemd waaronder de investering voor de komende vier jaar in het scholingstraject ‘Impact op leren’, een krachtig en wetenschappelijk onderbouwd programma over leren en ‘leren leren'.

Als directeur val je direct onder de bestuurders.Je bent lid van het directeuren-overleg (DO) dat bestaat uit de bestuurders, je collega - directeuren en de adviseurs van het bestuursbureau. Samen met de adjunct – directeur stuur je een team van 37 medewerkers aan waarin ieder een eigen (specialistische) rol of taak heeft. Met beide adviseurs Onderwijs & Kwaliteit (Ib’ers) vorm je het MT.

Functie

Als schoolleider bij OPOZ heb je de dagelijkse operationele leiding en ben je eindverantwoordelijk voor het onderwijsbeleid, de onderwijsvernieuwing, het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering binnen de school.

Je krijgt alle ruimte om samen met het team verder invulling te geven aan het onderwijs en het beleid op de school. Je faciliteert, ondersteunt en kadert waar nodig en stuurt op continue verbetering van die onderwijskwaliteit. Binnen de huidige kaders van Inclusief Onderwijs maak jij je hard voor het aanbieden van meer- en hoogbegaafdenonderwijs, wellicht in een andere vorm.

Je bouwt verder aan een professionele cultuur met een team dat verantwoordelijkheid neemt, samenwerkt en trots is op haar werk. Je waardeert en benut de ervaringen en kennis in de organisatie.

Samen met de locatiemanager van gro – up geef je vorm en betekenis aan de samenwerking tussen onderwijs en opvang met als doel verder te ontwikkelen naar een volwaardig Integraal Kind Centrum. Ouders zie je als belangrijke educatieve partners van de school in de opvoeding en het leerproces van de leerlingen. Je stimuleert en creëert met het team een wederzijdse relatie en samenwerking tussen de ouders en school.

Je bent samen met het bestuur gesprekspartner voor de gemeente en partners in de wijk en zoekt actief contact. Voor de MR ben jij het eerste aanspreekpunt en je neemt hen goed mee in de ontwikkelingen. Met je collega-directeuren draag je actief bij aan de ontwikkelingen van de organisatie als geheel. Je hebt een belangrijke rol in een van de expertteams waarin beleidsvoorstellen worden ontwikkeld en uitgewerkt.

Wie wij zoeken

‘Iemand met ‘goede’ oren, stevige schoenen en een flinke dosis humor.’ 

Leerkracht IKC De Piramide en Locatieleider gro-up

Voor IKC De Piramide, een school volop in ontwikkeling met grootstedelijke uitdagingen, zoeken wij een authentieke en verbindende schoolleider met oog voor vakmanschap. Een stevige teamspeler met een hart voor onderwijs, humor en warmte. Iemand met ervaring in leiderschap en situationeel verschillende stijlen kan inzetten. Iemand die verschillende belangen herkent, goed om kan gaan met ad-hoc situaties en in staat is om hierin positie te bepalen en een kritische gesprekspartner te zijn.

Je werkt vanuit overzicht en focus en creëert duidelijkheid door heldere lijnen neer te zetten.Je toont (onderwijskundig) leiderschap, hebt een duidelijke visie op onderwijs en ervaring met teams in verandering.Als geen ander weet jij hoe je professionals motiveert, faciliteert en inspireert in hun werk. Je bent empathisch, kunt écht luisteren en je sluit aan zonder gelijk een oplossing aan te dragen. Je geeft aandacht, ruimte en vertrouwen aan je team. Je stimuleert hen in het nemen van eigenaarschap en waar nodig spiegel, ondersteun je of coach je.

Jouw belang ligt bij de ontwikkeling van de school, de kwaliteit van het onderwijs en een gezonde bedrijfsvoering. Je kunt snel schakelen en je weet van aanpakken. Transparantie in communicatie is voor jou een gegeven; je bent duidelijk en consistent ook in moeilijke situaties. Met een open houding maak je op een natuurlijke manier verbinding, zowel in de school als daarbuiten. Je bent zichtbaar, benaderbaar en je weet wat er leeft bij de medewerkers, de kinderen en de ouders van de school.

Je kent jezelf goed en je houdt de zaag scherp. Je bent je bewust van de keuzes die je maakt zowel in het belang van de school als van de organisatie als geheel. Je ontwikkelt jouw vakmanschap door regelmatig op jezelf te reflecteren en je eigen feedback te organiseren.

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en je hebt een relevante opleiding. Daarnaast heb je de schoolleiders opleiding basisbekwaam en vakbekwaam afgerond en heb je kennis en ervaring in het onderwijs.

Ofwel je komt niet uit het onderwijs, maar je hebt wel leidinggevende ervaring en bent bereid de schoolleiders opleiding te volgen. Je brengt een nieuwsgierige blik mee waarbij je affiniteit met en inzicht in (de dynamiek van) het onderwijs hebt en je beschikt over uitstekende leiderschaps- en coaching vaardigheden.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Jij en jouw vakmanschap staan bij OPOZ centraal.Zij bieden jou een aantrekkelijke en professionele werkomgeving, waarin je wordt gezien en gewaardeerd.En ze dagen je uit om te blijven groeien en jouw kennis en ervaringen te delen met anderen.

De functie is gewaardeerd in schaal D12 van de CAO voor Primair Onderwijs. De aanstelling is voor 0,8 fte – 1,0 fte en voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Esther Mouwe is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende tijd om jouw vragen over de functie te bespreken. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site.

Jouw voorselectiegesprek wordt gepland in week 19, 20 en 21 waarna de VOORdracht van kandidaten plaatsvindt. De selectiegesprekken bij OPOZ vinden plaats op donderdag 23 mei eind van de middag (1e ronde) en dinsdag 28 mei (2e ronde). Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. De inzet van een ontwikkelassessment behoort tot de mogelijkheden.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.