Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Beleidsbureau Zorg

Zeist

16-03-2020

Manager Beleidsbureau Zorg

Coachend leidinggevende, conceptueel sterk

Organisatie

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of (tijdelijke) psychosociale problemen, vaak in combinatie met een acute, tijdelijke of langdurige huisvestingsvraag. Dit kunnen onder meer mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn, mensen met een hersenbeschadiging, dubbele diagnose, tienermoeders, jongeren en ouderen met autisme, slachtoffers van huiselijk geweld of zwerfjongeren zijn. Uitgangspunt hierbij is dat mensen een zo zelfstandig mogelijk leven leiden, waarbij wordt gekeken naar wat men zelf kan en wil. Met 1.900 medewerkers en 350 vrijwilligers is Kwintes actief in meer dan 50 gemeenten in Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland, Friesland en Gelderland.

Net als veel andere organisaties in de (geestelijke) gezondheidszorg staat ook Kwintes voor de taak om meer mensen met psychische problemen zelfstandig te laten wonen en (intensieve) hulp te kunnen inroepen wanneer dat nodig is (ambulantisering). De omgeving waarin Kwintes opereert wordt zakelijker en het belang van verantwoording afleggen neemt toe. Deze beweging heeft gevolgen voor cliënten én medewerkers en is één van de centrale thema’s binnen Kwintes.

Vanuit het Centraal Bureau in Zeist ondersteunen de verschillende stafafdelingen de collega’s in het primaire proces bij het leveren van kwalitatief goede zorg. Eén van die stafafdelingen is het Beleidsbureau Zorg, waar een team van zes toegewijde regioadviseurs beleid vertaalt naar de praktijk en de praktijk vertaalt naar beleid – gevraagd en ongevraagd.

De veranderingen waar Kwintes voor staat vragen een professionaliseringsslag van het beleidsbureau. Om dit te realiseren is besloten een nieuwe functie van Manager Beleidsbureau Zorg te creëren die deze kar gaat trekken. Hij of zij positioneert het beleidsbureau als business partner voor de regio’s. Daarnaast draait hij of zij de hand niet om voor het voeren van regie over eigen beleidsprojecten.

Medewerkers omschrijven de cultuur binnen Kwintes als informeel en collegiaal, waarbij een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid bestaat. Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van mensen bij de organisatie groot is. Kwintes is financieel gezond.

Functie

Van de Manager Beleidsbureau Zorg wordt verwacht dat hij of zij de grotere ontwikkelingen waar Kwintes voor staat ‘ziet’. Hij of zij weet dit te vertalen naar de afdeling, die vervolgens de regio’s en zorgteams vanuit het oogpunt van beleid hierin meeneemt.

Als Manager Beleidsbureau Zorg stuur je zes regioadviseurs aan die elk hun eigen aandachtsgebied hebben. De collega’s werken in redelijke mate zelfstandig en het is aan de Manager het gezamenlijke team naar een hoger niveau te tillen en de afdeling te positioneren als business partner voor de verschillende regio’s en zorgteams. Het Beleidsbureau Zorg heeft de ambitie om actief de regio op te zoeken en gevraagd en ongevraagd advies te geven over beleidsbesluiten, wet- en regelgeving en de invloed daarvan op de zorg die verleend wordt. Tegelijkertijd moeten de regioadviseurs de oren en ogen zijn van de collega’s in het primaire proces en in staat zijn de realiteit van de praktijk te vertalen naar beleid. Je neemt je teams mee in deze veranderingen – zelfstandig waar mogelijk, sturend waar nodig.

Naast het leidinggeven aan, coachen en ontwikkelen van de verschillende collega-regioadviseurs word je geacht zelf ook grote projecten te kunnen overzien en uit te voeren. Je draait je hand niet om voor de implementatie van beleid. Dit maakt eveneens een belangrijk deel van je werk uit en hier haal je zelf ook je energie uit.

Het Centraal Bureau van Kwintes is gevestigd in Zeist.

Wie wij zoeken

Wij zijn op zoek naar een ervaren beleidsadviseur (WO werk- en denkniveau) met leidinggevende ervaring. Deze ervaring heb je idealiter opgedaan in de zorg/ggz. Kennis van bedrijfsvoering is een pré.

Je begrijpt wat er verandert in zorgland en weet welke gevolgen dat heeft voor cliënten, medewerkers en de organisatie. Je legt de verbinding tussen wat er gevraagd wordt vanuit maatschappij en financiers en ziet ruimte om daar als organisatie verstandig mee om te gaan.

Je legt makkelijk verbinding en staat stevig in je schoenen. Je weet je collega’s op coachende wijze het beste uit zichzelf te halen en daarmee zowel zichzelf als de afdeling naar een hoger niveau te tillen. Je weet prioriteiten te stellen en legt verantwoordelijkheid bij collega’s neer waar het kan.

Je bent dienstverlenend en uitgesproken. Je hebt uitgebreide ervaring met processen en het aanbrengen van structuur. Je mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn bovengemiddeld. Je werkt goed en graag samen en weet te relativeren.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Wij bieden een veelzijdige functie binnen een (financieel) gezonde organisatie in een veranderende omgeving. Er wordt begonnen met een jaarcontract, met de intentie dit bij goed functioneren te verlengen. Het betreft een dienstverband van 32-36 uur per week. Deze functie is ingeschaald in FWG 65 (CAO GGZ) en wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding.

Kwintes beloont niet alleen in salaris. Men vindt het belangrijk dat je blijft groeien in je eigen ontwikkeling. Daarom investeert Kwintes in relevante scholing en opleidingsmogelijkheden, zowel via de interne Kwintes Academie als extern.

Een referentenonderzoek en assessment maken mogelijk onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Edo Lagendijk (edo@voor.nl) is hiervoor verantwoordelijk. Herken jij je in het profiel en beschik je over de juiste kennis en ervaring, dan gaan wij graag met jou in gesprek en ontvangen wij hiervoor je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website.

Wij maken altijd eerst graag kennis via skype/beeldbellen. Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat vervolggesprekken (zowel met VOOR als met Kwintes) eveneens via beeldbellen worden gevoerd. De data van de verdiepingsgesprekken met VOOR en Kwintes worden op een later moment vastgesteld.