Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Financiën & Verkoop

Voorhout

18-12-2020

Manager Financiën & Verkoop


Verbindende en ambitieuze manager, financieel expert met visie

Organisatie


Over Marente

Al meer dan 100 jaar kunnen inwoners van de Rijn-, Duin- en Bollenstreek rekenen op professionele zorgverlening van Marente. Van thuiszorg tot verpleeghuiszorg en van revalidatie tot ondersteuning bij dementie. Marente is gastvrij en ondersteunt haar cliënten en mantelzorgers door de inzet van betrokken vrijwilligers en zorgprofessionals.

Marente doet dit op hoogstpersoonlijke wijze. Hoogstpersoonlijk in de benadering van cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en als collega's onderling. Daarbij staan oprechte interesse en persoonlijke aandacht voorop en is, bij cliënten bovendien, een liefdevolle omgang en het versterken van de eigen regie het uitgangspunt. Adequate zorg is daarbij net zo belangrijk als passende hulp van familie, vrienden en buren.

Marente in beeld:

" href="" style="">


Marente is een gezonde organisatie waar continu gekeken wordt waar goed nog beter kan. Met een omzet van € 136 mln, en 2600 collega’s die werken in ruim 30 wijkteams, op 10 woonzorglocaties en in het (geriatrisch)revalidatiecentrum, is Marente altijd dichtbij in de regio. De medewerkers van de wijkteams kennen de buurt en de huisartsen goed. Veel locaties zijn (in tijden zonder Corona) ontmoetingsplekken voor bewoners, familie en buurtbewoners. Van een maaltijd in het restaurant tot het verbinden van jong en oud: de buurt komt binnen.

De kernwaarden van Marente zijn: Optimistisch, Samen en Ondernemend. Kernwaarden die passen bij deze mooie en ondernemende Rijn- Duin- en Bollenstreek. Medewerkers bij Marente pakken aan, zijn proactief, nuchtere en harde werkers en nemen verantwoordelijkheid voor de inhoud en ontwikkelingen van hun eigen vakgebied. Marente vindt professionaliteit en eigenaarschap van haar medewerkers cruciaal en geeft daarvoor alle ruimte. Medewerkers zijn eigenaar van hun vak en hun werkzaamheden en worden daarbij ondersteund door hun leidinggevende en collega’s. Waarbij het motto ‘jouw probleem is mijn probleem’ gezamenlijke verantwoordelijkheid aangeeft en kenmerkend is voor de sfeer en cultuur binnen Marente.

Marente kiest er bewust voor om een ‘platte organisatie’ te zijn met korte lijnen en heeft daarom een breed samengesteld en dienstbaar MT.
De Manager Financiën & Verkoop maakt deel uit van het MT en rapporteert direct aan de Raad van Bestuur. Het MT wordt geleid door de Raad van Bestuur en bestaat uit: managers primair proces (o.a. locatiemanagers, thuiszorg, behandeldienst en (geriatrische)revalidatie) en managers ondersteunende diensten (o.a. manager Kwaliteit, manager Financiën & Verkoop, manager Facilitair en Huisvesting, manager P&O, manager ICT). De uitdaging voor het MT is vraagstukken continu integraal en vanuit gezamenlijkheid, over de grenzen van het eigen vakgebied heen, te benaderen.

Over de afdeling Financiën & Verkoop

Een proactieve en sterke afdeling Financiën & Verkoop is cruciaal voor goede zorgverlening. Het primair proces staat voorop binnen Marente. Ondersteunende afdelingen zijn met hun beleid en activiteiten dienstbaar aan het primair proces. Dit geldt voor alle ondersteunende afdelingen en zeker ook voor de afdeling Financiën & Verkoop. Alle activiteiten en beslissingen binnen het primair proces hebben immers financiële consequenties (en vice versa). De ambitie van de afdeling Financiën & Verkoop is het primair proces slim, deskundig en proactief te ondersteunen met heldere rapportages, analyses en adviezen en om Marente financieel op koers te houden. Daarnaast zijn een goede zorgverkoop en last but not least een uitstekende zorgbemiddeling essentieel.

De afdeling bestaat uit zeven teams: Financiële Administratie (5 medewerkers), Zorg Administratie (5 medewerkers) en Zorg Declaratie (5 medewerkers), Salaris Administratie (3 medewerkers), Control (4 medewerkers), AO/IC (1 medewerker) en Verkoop & Zorgbemiddeling (1 coördinator en 11 zorgbemiddelaars). Marente werkt met diverse ondersteunende financiële-, planning- en rooster systemen die goed zijn geïmplementeerd. Belangrijke systemen zijn Visma HRM, Payroll & Finance, SDB-planning, Nedap/ONS en Pink/Caress.

In verband met het vertrek van de huidige manager zijn wij op zoek naar een nieuwe Manager Financiën & Verkoop.

Functie


Marente staat voor goede en hoogstpersoonlijke ouderenzorg. Dat vraagt onder andere om een ‘state of the art’ bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering die toekomstgericht is en ook aansluit op wat de zorgorganisatie nu nodig heeft om haar werk optimaal te kunnen doen. Dit vraagt om een (financiële) afdeling die nauw samenwerkt met andere ondersteunende diensten en met de collega’s van het primair proces. Als Manager Financiën & Verkoop ontwikkel en stimuleer je de expertise en samenwerking binnen en tussen de verschillende onderdelen van je eigen afdeling Financiën & Verkoop. Ook draag je op een proactieve en constructieve manier continu bij aan de samenwerking en (financiële) afstemming tussen de verschillende primaire en ondersteunende afdelingen binnen Marente.

Je geeft direct leiding aan de controllers en aan de AO/IC medewerker en aan de leidinggevende voor verkoop & zorgbemiddeling. Voor de teams zorgdeclaratie & zorgadministratie is (wordt) gezamenlijk één teammanager geworven en voor het team financiële administratie is op dit moment een a.i. teammanager aanwezig. Je coacht je teams en daagt ze uit om zich maximaal te ontplooien het beste uit zichzelf en hun vakgebied te halen en je kan hierin ook helpend en sturend zijn. Je inspireert je medewerkers met je open en transparante stijl van leidinggeven en met jouw vakkennis en visie op bedrijfsvoering en brengt de afdeling hiermee op een hoger en toekomstbestendig niveau.

Als manager Financiën & Verkoop heb je een heldere en moderne visie op de financiële kolom in relatie tot ontwikkelingen in de (ouderen-) zorg in het algemeen en tot de gemeenschappelijke taak van Marente in het bijzonder. Als lid van het MT draag je vanuit jouw vakgebied bij aan de koers en resultaten van de organisatie. Je bent adviseur èn het financiële geweten. Je bent verantwoordelijk voor het soepel en adequaat laten verlopen van de begrotingscyclus, voor tijdige en accurate financiële verantwoording, voor effectieve managementrapportages, toekomst scenario’s & ramingen, een goed zorgverkoop-proces en een effectieve en passende zorgbemiddeling. Je maakt samen met je mensen analyses en schrijft heldere en scherpe adviezen. Vanuit je expertise adviseer je de Raad van Bestuur en het MT; gevraagd en ongevraagd en altijd vanuit het belang van het primair proces en de organisatie als geheel. Je onderhoudt contacten met relevante externe stakeholders zoals de accountant, banken, zorgkantoor, zorgverzekeraars en collega-managers financiën uit de regio. Je neemt deel of bent ‘trekker’ van diverse interne en soms externe commissies en projecten zoals Horizontaal Toezicht & Verbetering Zorgregistratie.

Wie wij zoeken


‘Wij zoeken een manager die voor, naast en achter ons staat, richting geeft en humor heeft’, aldus een van de medewerkers uit de teams.

Je bent een energieke en analytisch sterke manager en een prettig en toegankelijk mens om mee samen te werken. Je kent het vakgebied van financiën binnen de zorg en bent een expert op het van bedrijfsvoering. Je bent ambitieus om het goede te doen binnen Marente en je wilt graag vanuit jouw expertise en visie meebouwen aan een gedreven en betrokken zorgorganisatie. Je hebt visie op je vakgebied en je weet die te vertalen naar een effectieve gedragen bedrijfsvoering voor Marente. Een manager die koers kan uitzetten èn vasthouden. Je bent besluitvaardig en goed in het plannen en organiseren van het proces van idee naar besluitvorming en implementatie.

Je leeft de kernwaarden van Marente; Optimistisch, Samen en Ondernemend voor. Je bent een natuurlijke verbinder op meerdere niveaus en oprecht geïnteresseerd in de cliënten van Marente, je medewerkers en collega’s. Je verbindt continu de werkzaamheden en afwegingen van jouw afdelingen onderling met elkaar en met het primair proces en andere ondersteunende diensten. Je bent analytisch sterk en communicatief vaardig in woord en schrift. Je bent een geduldige en vasthoudende doorzetter. Je bent open en transparant over je visie en je kent jezelf als mens. Je schuwt niet om ongevraagde adviezen te geven buiten je eigen vakgebied en je laat ‘tegengeluid’ horen in het MT en richting de Raad van Bestuur als jij vanuit jouw expertise vindt dat dat nodig is. Je ondersteunt de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht in een stabiele en voorspelbare (financiële) besturing.

Je werkt gericht en coöperatief samen met collega’s van andere zorgorganisaties, gemeente, NZA, Actiz en relevante leveranciers. Je behartigt de belangen van Marente op een vasthoudende en prettige manier. Je bent bovenal een betrokken collega, een vitale en inspirerende leidinggevende en in alles wat je doet ben je dienstbaar aan hoogstpersoonlijke zorg!

Ons aanbod voor de beste kandidaat


Een veelzijdige en verantwoordelijke positie in het MT van een ondernemende organisatie die zich wil blijven ontwikkelen naar steeds betere en hoogstpersoonlijke dienstverlening in de (ouderenzorg). Een functie waarin je je ambitie kwijt kan en jezelf verder kan ontwikkelen; als mens, financieel expert en manager. De functie is in principe ingeschaald op FWG 75 en het betreft een fulltime dienstverband.

Reactie & informatie


VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Roger Vroemen en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Als je nieuwsgierig bent geworden en deze uitdaging aan wilt gaan, ontvangen wij graag je reactie (CV en motivatie) via deze link op onze website.

Voor aanvullende vragen kun je bellen met Roger Vroemen 06-20884554.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we eerst kennis via beeldbellen (Skype, FaceTime, MS Teams, Zoom). Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek waarbij we de RIVM-richtlijnen volgen.

Gesprekken met VOOR vinden plaats tussen 21 december 2020 en 1 februari 2021. Selectiegesprekken bij Marente zijn gepland op 8, 10 en 12 februari 2021.