Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager HR

Den Haag

28-11-2018

Manager HR

Ervaren verbinder met visie op organisatieontwikkeling en gevoel voor belangenbehartiging

Organisatie

In verband met het vertrek van de huidige HR manager zoeken wij een nieuwe manager die leidinggeeft aan de HR afdeling en, samen met de directeur en collega MT leden, invulling geeft aan een moderne belangenorganisatie voor apothekers en apotheken in Nederland. Het betreft een brede en dynamische functie waarin continu geschakeld moet worden tussen diverse rollen, vraagstukken, belangen en stakeholders.

Over de KNMP-vereniging
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de belangenorganisatie voor apothekers en apotheken. Nederland telt bijna 6.000 apothekers, van wie ruim 90% lid is van de KNMP. De leden werken onder meer als openbaar apotheker (de grootste groep), als apotheker in een ziekenhuis of in de (farmaceutische) industrie. De KNMP heeft zichzelf als missie gesteld om optimale, wetenschappelijk gefundeerde, innovatieve, farmaceutische patiëntenzorg te bevorderen. De KNMP ondersteunt als beroepsvereniging de individuele apotheker in de dagelijkse praktijk met een breed palet aan specialistische producten en diensten en behartigt de gezamenlijke belangen.

De KNMP-vereniging bestaat uit individuele leden en wordt vertegenwoordigd door het KNMP-bestuur (vier bestuursleden). Naast het KNMP-bestuur zijn drie secties actief binnen de vereniging met ieder een eigen sectiebestuur (totaal 20 bestuursleden). Deze structuur brengt de nodige dynamiek en communicatie-uitdagingen met zich mee.

Naast de KNMP is ook een aantal andere verenigingen voor apothekers actief in de markt, zoals de vereniging voor Ziekenhuisapotheken (NVZA), de vereniging voor Industrie-apotheken (NIA) en verenigingen voor jonge apothekers (VJA, VJZA). De uitdaging voor het KNMP-bestuur en voor directeur en MT van het KNMP-bureau is om al deze belangen te verbinden om gezamenlijk een sterke partner te zijn binnen het complexe (farmaceutische) zorglandschap.

De maatschappij vergrijst en de (betaalbaarheid van) zorg staat onder druk. Dit geldt ook voor de farmaceutische zorg. Apothekers staan voor veilig en effectief geneesmiddelengebruik, een cruciale taak die de komende jaren verder aan belang zal winnen. Tegen deze complexe achtergrond staat de sector voor uitdagingen, zoals de zorg om de kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen te garanderen. De KNMP vindt het essentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat hierover en om aan de relevante besluitvormingstafels te zitten. Een wendbare, sterke en op haar taken toegeruste bureauorganisatie is essentieel ter ondersteuning van de KNMP-vereniging als gesprekspartner voor haar aangesloten leden, stakeholders en beleidsmakers. De rol van de HR manager is hierbij cruciaal om een lerend en transparant klimaat te faciliteren, waarin individuele medewerkers en organisatieonderdelen zich continu blijven ontwikkelen.


Over het KNMP-bureau
De KNMP-vereniging wordt ondersteund door het KNMP-bureau. Op het bureau werken 190 (155 FTE) voornamelijk hoogopgeleide medewerkers, waarvan ruim 50 apothekers. Het verloop onder de medewerkers is relatief laag en er zijn veel medewerkers met een lange staat van dienst. Ondanks het relatief geringe aantal medewerkers is de KNMP een complexe organisatie door de diversiteit aan taken/rollen en onderdelen/afdelingen. De KNMP levert een veelheid aan specialistische producten en diensten aan de aangesloten leden. Voor een volledig overzicht van alle producten en diensten: (https://www.knmp.nl/producten/productoverzicht).

Bovenal behartigt de KNMP de belangen van apotheken en apothekers richting o.a. ministeries, Tweede Kamer en financiers/verzekeraars. Door de grote diversiteit en hoge mate van professionele expertise is de uitdaging om interne en externe samenwerking goed op elkaar af te stemmen.

Het bureau wordt aangestuurd door een directeur. Afgelopen jaar is een nieuwe directeur aangesteld met de ambitie om, samen met het MT, de verbinding tussen de diverse onderdelen van de KNMP (zowel binnen als buiten) te optimaliseren en te versterken.

Aan het MT overleg nemen zes leden deel: naast de directeur zijn dat de clustermanager dienstverlening, clustermanager beleid & ontwikkeling, bureausecretaris, manager finance & control, manager communicatie en public affairs en de manager HR. Naast de inhoudelijke opgave waar het MT voor staat heeft het ook de ambitie om zich als team verder te ontwikkelen naar een cultuur waarin men met elkaar in dialoog gaat, en van en met elkaar wil leren. Alle KNMP-medewerkers werken vanuit het prachtige monumentale pand aan de Alexanderstraat in Den Haag. In dit proces heeft de HR manager een stimulerende rol.

Functie

Je geeft leiding aan de afdeling P&O (drie medewerkers) en coacht en ondersteunt het kleine en ambitieuze team bij het realiseren van hun persoonlijke ontwikkeldoelen. Je maakt onderdeel uit van het MT. Je bent sparringpartner en adviseur voor de directeur over personele en organisatieontwikkelingsvraagstukken. Samen met je MT ben je verantwoordelijk voor het realiseren van een effectief en efficiënt ingerichte bureauorganisatie (organisatie en inrichtingsplannen en implementatie). Je bent een herkenbaar voorbeeld bij het realiseren van een transparante en samenwerkingsgerichte cultuur. Je ondersteunt het KNMP-bestuur in kandidaatstellingsprocedures voor nieuwe bestuursleden en je adviseert het bestuur bij HR gerelateerde vraagstukken, waaronder het realiseren van binding en betrokkenheid van leden bij verenigingsactiviteiten.

Specifieke HR-thema’s binnen de afdeling HR zijn: het optimaliseren van performance management, arbeidsmarktcampagne, implementatie competentiemanagement, realiseren van een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket, adviseren bij en realiseren van strategische personeelsplanning en het realiseren van een jaarlijks incompany trainingsaanbod binnen de KNMP Academy.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een stevige en ervaren HR manager (academisch werk- en denkniveau) die als geen ander in staat is om mensen en belangen te verbinden. Je hebt ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van cultuur- en veranderingstrajecten en vervult daarin een voorbeeldrol. Je hebt een duidelijke visie op organisatieontwikkeling en leiderschapsvraagstukken en vertaalt dit naar de stijl en werkwijze van je eigen afdeling. Je brengt visie en vernieuwing en bent als manager niet te beroerd om af en toe ook operationele zaken op te pakken. Je hebt bij voorkeur ervaring met verenigingsdynamiek. Je bent slagvaardig en een volhouder die beschikt over voldoende geduld en tact om zaken voor elkaar te krijgen. Je straalt natuurlijk gezag uit in een bestuurlijke en academische setting. Je bent in staat om in een inhoud gedreven organisatie ook aandacht voor het proces te vragen. Je bent laagdrempelig, bestuurlijk sensitief en communicatief scherp. Je stelt zaken op een duidelijke en respectvolle manier aan de orde. Je haalt lol uit het ‘opereren’ in een complexe omgeving en bent een slimme en plezierige teamspeler.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende functie als HR manager van een toonaangevende belangenorganisatie in Nederland. Het betreft een functie voor 32 uur per week; meer of minder uren is bespreekbaar. Het salaris is gebaseerd op schaal 11 KNMP (€ 5.261- €7.865 per maand o.b.v. full-time dienstverband). Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website. Skype gesprekken met VOOR staan gepland vanaf 3 december. Selectiegesprekken met VOOR staan gepland vanaf 17 december. Selectiegesprekken bij de KNMP vinden plaats in week 3 en 4. Vermeld in je CV ook je Skypeadres en eventuele vakantieplanning. Een referentenonderzoek en een assessment center maken onderdeel uit van de procedure.