Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Zorg

Oosterwolde

22-11-2019

Manager Zorg


Strategische functie voor een bezielde leidinggevende in een platte V&V organisatie in beweging


Organisatie

Zorggroep Liante bestaat uit zeven wooncentra in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland. Kenmerkend voor de organisatie is de lokale inbedding van de wooncentra. Elk wooncentrum heeft zijn eigen signatuur en is onderdeel van de lokale gemeenschap. Als Zorggroep maken de wooncentra gebruik van schaalvoordelen (o.a. inhoudelijke expertise, efficiënte bedrijfsvoering), terwijl op de locaties de menselijke maat wordt behouden (o.a. met eigen keukens op de locaties).

Liante biedt diensten en producten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ruim 400 ouderen in de zeven zorgcentra en thuiszorg in de wooncomplexen in nabijheid van de wooncentra en bij de mensen thuis. Er werken zo’n 650 medewerkers en 600 vrijwilligers bij Liante. De Zorggroep kende in 2018 een omzet van zo’n 30 mio.

De organisatie maakt een transitie door van een traditioneel verzorgingshuis naar een modern woonzorg centrum met verpleeghuiszorg. Daarbij richt Liante zich met name op lichte zorg en behandeling.

Liante kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) met een dagelijks MT (RvB, Manager Zorg, (beoogd) Manager ZorgThuis, Manager Facilitair, manager HR, manager Bedrijfsbureau) en per locatie een Leidinggevende Zorg & Dienstverlening (LGZD). De organisatie kent een Ondernemingsraad, VVAR, een Centrale Cliëntenraad en zes lokale cliëntenraden.

Functie

De functie van Manager Zorg is een nieuwe functie. De organisatie heeft recentelijk gekozen voor eenhoofdig zorgmanagement (intramuraal). Je werkt direct samen met de bestuurder, de manager ZorgThuis en de manager Facilitair. Je geeft leiding aan de zeven locatie leidinggevenden (LGZD’s).

Grote thema’s voor de komende jaren zijn:

• Liante is een lerende organisatie en heeft in het afgelopen jaar grote inhaalslagen gemaakt. Ook de toegenomen zorgzwaarte in de ouderenzorg vraagt om verdere investeringen in kwalitatief goede zorg en ondersteuning, met het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de zorgbrede Governance code als kaders.

• Liante vindt het belangrijk dat haar bewoners zich goed voelen. Welbevinden krijgt steeds explicieter een rol in de zorg. Er is steeds meer aandacht voor de kwaliteit van leven en het plezier van de bewoners. Medewerkers krijgen de ruimte voor het creatief en ondernemend tegemoetkomen aan de wensen van de bewoners.

• Het opzetten van een eigen behandeldienst of het in samenwerking met anderen vormgeven van een behandeldienst. Liante heeft onlangs met het Zorgkantoor afgesproken dat de organisatie ook behandeling aan haar bewoners kan bieden vanaf 2020.

• Alle locaties van Liante voeren thans de WOL scan uit (Waardigheid&Trots Op Locatie). De methodiek past uitstekend bij de visie van Liante: kwaliteit wordt op de werkvloer, rondom de client vormgegeven. De uitkomsten van de WOL scans komen in de komende maanden beschikbaar en vormen input voor de vervolgplannen per locatie.

• Op het gebied van vastgoed zijn een drietal locaties de komende jaren aan vervanging toe. Om de verbouwingen in goede banen te leiden is zorginhoudelijke expertise en kennis van toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg nodig.

• Zorg wordt steeds meer in samenwerking vormgegeven. Gelet op de platte structuur van de organisatie is het van belang dat de Manager Zorg een volwaardige gesprekspartner is voor het zorgkantoor, de verzekeraars, gemeenten, woningbouwcoöperaties, huisartsen etc.

De Manager Zorg heeft geen vaste standplaats en zal zelf roulerend zijn of haar werkplek inrichten op de locaties en op het Centraal Kantoor te Oosterwolde.

Wie wij zoeken

Wij zoeken iemand die als directeur Zorg of als manager van een substantieel organisatie onderdeel diepgaande kennis heeft van kwaliteit van ouderenzorg en -welzijn, met een groot hart voor ouderen. Je kent de V&V sector goed (incl. behandeling) en je weet hoe je kansen, innovaties en mogelijkheden die op de sector afkomen kunt verzilveren. Je beschikt ook over een groot en relevant netwerk. Op die manier kun je nieuwe concepten en ideeën introduceren binnen de Zorggroep.

Je hebt veranderkundige expertise en ervaring met de transitie in de ouderenzorg. Je hebt een open blik met een doorkijk naar de toekomst, maar weet ook wat er nodig is om hier en nu de kwaliteit van leven en zorg op peil te brengen en houden. Je hebt overzicht, je durft prioriteiten aan te brengen en keuzes te maken, en je bent daarbij navolgbaar in je overwegingen voor je omgeving. Je kunt je van nature in je gesprekpartners inleven en op verschillende niveaus communiceren.

Met jouw (levens)ervaring beschik je over meerdere stijlen van leidinggeven (situationeel leidinggeven) en een breed repertoire aan interventies. Liante is ambitieus en gedreven en verwacht van jou hetzelfde: een inspirerende, betrokken manager met visie en lef. Daarbij wordt van je gevraagd je te committeren aan de ingezette lijn van de organisatie, zodat de beweging die reeds is ingezet wordt doorgetrokken. Liante gelooft in evolutie, niet in revolutie.

Je gelooft in duidelijke kaders, niet vanuit een behoefte aan beheersing, maar vanwege de ruimte en vrijheid die die kaders bieden aan de medewerkers.

Gelet op de opdracht die voorligt is het van belang dat je een inspirerende collega bent: gepassioneerd, met lef en lenigheid, met humor en optimisme. Daarmee pas je in de beweging die Liante doormaakt en geeft je daar je eigen swung aan.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Manager Zorg bij Liante is een strategische functie in een platte organisatie. Als directe sparringpartner van de bestuurder draag je veel verantwoordelijkheid en kun je veel bereiken. Je komt te werken in een organisatie die de menselijke maat kent èn die groot genoeg is om nieuwe initiatieven te ontwikkelen of te implementeren. Je gaat bouwen aan een organisatie die professionaliteit van zorg en welzijn op het hoogste niveau aanbiedt aan bewoners in een vertrouwde omgeving.

De functie wordt gewaardeerd in FWG 70 conform de CAO VVT. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx is hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) via onderstaand formulier.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Zorggroep Liante draagt de kosten van de aanvraag.

Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkelassessment plaats.

De sluitngsdatum voor de procedure is 5 januari 2020.