Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Adviseur Zorgadministratie - Ingevuld

Dordrecht

14-02-2022

Adviseur Zorgadministratie


‘Een proactieve, analytische en gedreven teamspeler’

De adviseur Zorgadministratie heeft een belangrijke inhoudelijke en procesmatige rol. Met het vertrek van een adviseur Zorgadministratie is Yulius op zoek naar een nieuwe collega die het team komt versterken.

Organisatie

“Samen het verschil! 
Luisteren. Doen. Ontplooien.”


Dit zijn de leidende principes van Yulius die bijdragen aan de positieve gezondheid van hun cliënten. Werken bij Yulius betekent werken bij een organisatie waarin alles draait om het verschil maken. Voor hun cliënten, leerlingen, samenwerkingspartners en collega’s. Dát is waar ze elke dag voor gaan.

De centrale ambitie van Yulius is mensen te helpen om hun eigen regie op het leven te behouden of te hervinden. Behandeling en begeleiding vindt daarom zoveel mogelijk plaats vanuit de thuissituatie van de cliënt. Yulius levert herstelgerichte zorg. Herstellen doe je zelf. En herstellen doe je bij voorkeur thuis in de eigen omgeving.

Wat doet Yulius?

Zorg

Yulius helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen. Jaarlijks behandelen ze meer dan 10.000 mensen met lichte of ernstige klachten. De meeste mensen worden in hun eigen omgeving begeleid en behandeld: thuis, in de wijk, bij de huisarts of op een polikliniek. Soms zijn de klachten zo ernstig dat tijdelijke opname of verblijf in een beschermde woonomgeving nodig is.

Onderwijs

Yulius is ook specialist op het gebied van speciaal onderwijs voor bijna 1.500 kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Yulius heeft twee basisscholen en diverse middelbare scholen voor vmbo en havo. Sommige leerlingen zijn ook in behandeling bij Yulius. Ze geven ook advies aan het regulier onderwijs over de begeleiding van leerlingen met psychiatrische problemen.

Bij Yulius werken 1.600 mensen. Bijvoorbeeld psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, ervaringsdeskundigen, orthopedagogen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Maar ook leerkrachten, sociotherapeuten, activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en nog veel meer medewerkers. Samen zetten zij zich 24/7 in om zorg en onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoefte van cliënten en leerlingen. De medewerkers van Yulius werken verspreid over ruim zestig locaties in de regio Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Het hoofdkantoor staat in Dordrecht. Het werkgebied is de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

Yulius is een prettige en mooie organisatie met een open cultuur. In 2026 wil Yulius de beste werkgever zijn. Ze zijn steeds volop in ontwikkeling om aan de laatste (kwaliteits-)standaarden te voldoen en hebben en sterk innovatief programma. Binnen de huidige organisatie is er voor iedereen ruimte om mee te denken in veranderingen en verbeteringen.


Over de afdeling centrale zorgadministratie

De afdeling centrale zorgadministratie is door de veranderende wet- en regelgeving een afdeling in beweging. Registreren en het extern verantwoorden wordt steeds belangrijker en de systematiek van registratie en declaratie is continue in ontwikkeling. In dit speelveld ondersteunt en adviseert de Zorgadministratie over de registratie en declaratie van de patiëntenzorg.

De afdeling heeft met elkaar de focus op het doelmatig inrichten van het zorgadministratieve proces. Zij hanteren daarbij het principe ‘in één keer goed’ en dragen er zorg voor dat wordt voldaan aan de eisen en verplichtingen van de verschillende financieringsstromen ( Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet (JW) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het registratie en declaratieproces wordt zo efficiënt en effectief mogelijk (deels) uitgevoerd en ingericht. . Voor dit laatste punt is het team ook verantwoordelijk voor het functioneel beheer van het electronisch patiënten dossier .

De adviseur Zorgadministratie is onderdeel van de centrale zorgadministratie binnen de afdeling Control en Contractering, die valt onder de leiding van de manager Bedrijfsvoering. De centrale zorgadministratie bestaat nu uit vier senior medewerkers, verantwoordelijk voor het declaratieproces, één functioneel beheerder en twee adviseurs. Zij hebben wekelijks overleg met elkaar en voeren maandelijks overleg met de decentrale zorgadministratie.

Functie

Over de functie van adviseur Zorgadministratie


“Je kunt met elkaar echt het verschil maken en dat motiveert enorm. Als team zorgen we er elke dag voor dat de behandelaren zo goed mogelijk hun werk kunnen doen zodat zij daarmee het beste kunnen doen voor de cliënt. Als dat lukt is dat het mooiste dat er is.”

Je bent als adviseur Zorgadministratie hét aanspreekpunt voor de zorgadministratieve processen in het gemeentelijk domein Jeugdwet (JW) en Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO). Met de verschillende aanbestedingen is dit domein continue in beweging. Jij past het zorgadministratieve proces er op aan, je richt controles in en toetst regelmatig de werking van de processen en de controles in lijn.

Je werkt nauw samen met de andere adviseurs Zorgadministratie van je eigen afdeling maar zoekt ook expliciet de samenwerking met de decentrale zorgadministraties en andere teams van de directie Bedrijfsvoering die betrokken zijn bij het proces (ICT, Bedrijfsinformatie, Control, Zorgverkoopen de financiële administratie). Je gaat met hen in gesprek om je bevindingen te toetsen, op zoek naar de beste oplossing voor een optimale inrichting van de zorgprocessen.

Je bent voor je collega’s een sparringpartner, neemt initiatief, denkt mee en haalt essentiële informatie op. Je kent het speelveld waarin jijzelf en je collega’s opereren en snapt de complexiteit van de hfinancieringsstromen waarin de registratie en declaratie moet plaatsvinden. De adviseur Zorgadministratie is goed zichtbaar en bereikbaar. De collega’s van de diverse teams weten jou goed te vinden. Jij weet de informatie die je ophaalt te verbinden met processtappen die nodig zijn voor een goede aansluiting van de registratie met het zorgproces en de wet- en regelgeving.

Yulius geeft je veel ruimte en vrijheid voor eigen initiatief en inbreng. Dit is de kans voor jou om de kennis en expertise die je verworven hebt volop in te zetten en kleur te geven aan deze mooie adviesrol!

Wie wij zoeken

Voor de functie van adviseur Zorgadministratie zoeken we iemand die energie meebrengt. Die vanuit gedrevenheid en passie voor de missie van Yulius, zijn/ haar bijdrage wil leveren. Het verschil wil maken. En dat kan!

Je bent een stevige, doortastende en energieke persoonlijkheid en hebt inhoudelijke expertise. Je bent analytisch en zoekt makkelijk de samenwerking met collega’s. Je bent nieuwsgierig, leergierig en investeert in persoonlijk contact. Je communiceert op tijd en helder. Je vindt het leuk om buiten de geijkte paden te denken en bent creatief in je aanpak.

Als adviseur Zorgadministratie vind je het een uitdaging om complexe vraagstukken helder in beeld te brengen. Je hebt actuele kennis van relevante wet- en regelgeving en de richtlijnen binnen de GGZ (met name de Jeugdwet en de Wmo). En je hebt kennis op het gebied van de zorgadministratie en zorgregistratiesysteem (EPD) of je bent in staat deze kennis snel tot je te nemen.

Je kunt je werk goed plannen en organiseren én prioriteren. Je bent in staat om de grote lijnen te blijven zien en de overview te houden. Je kunt goed signaleren wat er gebeurt in het zorgadministratieve proces en dat vertalen naar een efficiënte en effectieve aanpak en inrichting. Het resultaat staat voorop en dat bereik je samen, daar investeer je in.

Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding. Ervaring of affiniteit met zorg is een pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je komt te werken voor een gedreven en inspirerende organisatie waar je een bijdrage levert aan de zorg voor cliënten. In een team dat samen, op een positieve en innoverende manier, vorm geeft aan de zorgprocessen en waar jij veel ruimte krijgt voor eigen ideeën en initiatieven. Een rol waarin je echt het verschil kunt maken!

Je start met een jaarcontract met uitzicht op vast. De functie is gewaardeerd in FGW 55. De standplaats is Dordrecht.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Esther Mouwe (06-22414669) en Roger Vroemen zijn hiervoor verantwoordelijk.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maak we graag eerst kennis via videobellen. De VOORselectie vindt plaats vanaf 15 februari. De selectiegesprekken bij Yulius worden gehouden op 23 maart 2022 of zoveel eerder indien gewenst.

Een referenten-onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.