Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Informatievoorziening & Financiën - Ingevuld

Harderwijk

18-09-2023

Manager Informatievoorziening & Financiën


‘Een pionier die doelen, mensen en data verbindt’


Voor de nieuwe functie Manager Informatievoorziening en Financiën (I&F) bij Careander zoeken wij een enthousiast en verbindend pionier. Met oog voor mensen en voor de organisatiebrede informatievoorziening en financiën.

Organisatie

'Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand vanuit de christelijke visie dat ieder mens uniek en waardevol is. Vanuit een veilige en stimulerende omgeving helpt Careander mensen om het beste uit zichzelf te halen. Zodat zij het leven kunnen leiden dat past bij hun talenten en ambities.’

Bij Careander werken zo’n 900 medewerkers met veel hart voor de medemens. Zij bieden dagelijks zorg, dienstverlening en behandeling aan zo’n 1250 cliënten met een verstandelijke beperking of ontwikkelachterstand. Careander staat bekend om haar uitstekende begeleiding en zorg aan cliënten (van ZZP3VG t/m ZZP6VG en ZZP8VG). De organisatie heeft 31 kleinschalige woonlocaties in de regio West-Veluwe. Op nog eens 12 locaties kunnen cliënten kiezen uit een breed en gevarieerd aanbod van werk- en dagactiviteiten. Cliënten werken bijvoorbeeld in een restaurant, op een werkboerderij of in een creatieve rol. Careander biedt daarnaast ambulante zorg, gezinsondersteuning, dagbehandeling of opvoedondersteuning bij hulpvragen voor kinderen en jeugd en hun gezinnen. De organisatie wordt hoofdzakelijk gefinancierd vanuit de WLZ, WMO en de Jeugdwet.

Careander onderscheidt zich door de kleinschalige gemeenschappen waarin iedereen mag zijn wie hij is. In deze identiteitsgebonden organisatie is iedereen welkom. De organisatie is gegroeid vanuit ouderinitiatieven en er is dan ook een grote mate van betrokkenheid van ouders en het netwerk van cliënten. Careander heeft een stevige positie in de regio en werkt daarbij nauw samen met andere partijen. De organisatie benut graag bewezen effectieve zorgtechnologie, met als doel de zelfredzaamheid en de eigen regie van cliënten te vergroten.

Careander wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur (Terry Brouwer) samen met 5 MT-leden. De belangrijkste thema’s van het MT komen voort uit de recent herijkte strategische koers en de structurering van werkzaamheden, verbetering van de interne dienstverlening en het daarmee toekomstbestendig organiseren van de zorg- en begeleiding. De sfeer in het MT is enthousiast, open en constructief.

Strategische koers
In 2022 heeft Careander een herijking van de strategische koers uitgevoerd. Deze herijking heeft geleid tot een hernieuwde strategische koers 2023 – 2027. Momenteel wordt de strategische koers uitgewerkt naar een meerjarenbeleidsplan. In de aangescherpte strategische koers worden vier ontwikkelthema’s onderscheiden:

  • De leefwereld centraal.
  • We werken, handelen en leiden ontwikkelingsgericht.
  • Onze visie op doelgroepen is leidend bij onze ontwikkeling.
  • Zorgtechnologie ondersteunt ons en de cliënt zo maximaal mogelijk!

Functie

Manager I&F is een nieuwe functie bij Careander die is ontstaan als gevolg van de herstructurering van het MT.  Je geeft leiding aan de teams ICT en financiën. Je bent verantwoordelijk voor de ICT-dienstverlening en de optimalisatie van de (financiële) processen. Als pionier breng je de informatievoorziening in de organisatie op het niveau dat deze de uitvoering van de (strategische) koers goed ondersteunt. En als MT-lid werk je samen met de bestuurder en je mede MT-leden aan de organisatiestrategie en de best passende zorg voor cliënten. 

Een nieuwe functie met mooie uitdagingen. De belangrijkste opgaves daarin zijn:

  • Het vormen van een taakvolwassen en servicegericht team dat in verbinding werkt, zichtbaar en faciliterend is;
  • De datavoorziening op orde brengen en informatie op alle niveaus in de organisatie eenvoudig toegankelijk maken;
  • Het verbeteren de administratieve organisatie en interne controle.

Een toelichting per opgave
Je geeft leiding aan 18 medewerkers in de functies helpdeskmedewerker, applicatie- en technisch beheer, (interim) ict-coördinator, business control, financial control, administratief medewerkers op zorg-, salaris- en financiële administratie. Veel teamleden zijn relatief nieuw bij Careander maar ervaren in hun vak. Met deze groep medewerkers werk je aan de wording van een taakvolwassen team dat nauw samenwerkt met medewerkers van andere disciplines en dat klantgericht werkt. Met het team werk je aan de standaardisatie van werkprocessen die bijdragen aan een verbetering van de (interne) dienstverlening. En die tevens structuur en prioritering brengt in de eigen werkzaamheden van het team. 

Je zet met jouw team en in samenwerking met medewerkers van alle disciplines in de organisatie stevige stappen in de informatievoorziening van Careander. De informatiebehoefte is groot en in jouw rol zorg je ervoor dat deze goed wordt onderzocht en gefaciliteerd. Natuurlijk werk je daarin samen met andere MT-leden en de medewerkers in jouw team. En ook met de teamleider bedrijfsvoering. Daarbij trek je ook zelf de organisatie in om te onderzoeken op welke wijze data van toegevoegde waarde zijn voor de gebruikers.

Je zorgt voor de (continue) verbetering van de administratieve organisatie en interne controle. Dat doe je in samenwerking met de concern controller (MT-lid) en de overige controllers in de organisatie. Een eerste doel is de beschrijving van het controleplan en de actualisatie van het handboek.  

Als lid van het MT, waarin je nauw samenwerkt met de directeur zorg, ondersteuning en behandeling, de manager M&O, de concern controller en de bestuursadviseur, adviseer je de bestuurder over strategische vraagstukken en thema’s rond bedrijfsvoering. 

Wie wij zoeken

Voor deze pioniersrol zoeken wij een ervaren leidinggevende die sterk leiderschap combineert met bedrijfskundig inzicht. Omdat je weet dat processen, data, soft- en hardware en zorgtechnologie ondersteunend zijn aan de beste zorg voor cliënten. Je hebt ervaring in het stapsgewijs verbeteren van processen. Als betrokken leidinggevende lukt het jou om van een groep mensen een team te maken. Dat verantwoordelijkheid neemt, professioneel is en samenwerkt. Je neemt jouw team mee in de strategische koers van de organisatie en inspireert hen om daar hun beste bijdrage aan te leveren en zo verder te ontwikkelen. Als team en individu. Waarbij je tenslotte ook weet hoe je jouw teamleden motiveert om over de grenzen van het eigen team samen te werken.

Naast deze keiharde ‘zachte’ persoonskenmerken heb je ook:
- universitair werk- en denkniveau;
- kennis van ICT (functioneel en applicatie) om medewerkers in je team hierin te kunnen aansturen en hierover als sparringspartner te kunnen optreden;
- inzicht op financieel-economisch/bedrijfskundig gebied;
- kennis van organisatieverandering, besturing en relevante wet- en regelgeving;
- kennis van de (financiering) van de gezondheidszorg of het vermogen je deze kennis snel eigen te maken;
- de vaardigheid om mensen te verbinden met elkaar, systemen en processen;
- een flinke mate van procesmatig denken en ervaring in procesverbetering;
- een positieve, toekomstgerichte instelling. Je geeft vertrouwen en waardering en bent ontwikkelgericht.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Manager I&F is een nieuwe functie en jij mag hem verder vorm geven in een organisatie waarin gebouwd wordt. De functie is voor 32-36 uur per week en is op dit moment gewaardeerd in schaal 65 cao gehandicaptenzorg (max € 6136,-; per 1 december € 6320,-). Een arbeidsmarkttoelage is mogelijk in afwachting van de definitieve inschaling van de functie die later dit jaar plaatsvindt. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden geven we je graag in een persoonlijk gesprek.

Reactie & informatie

Vanuit VOOR zijn Roger Vroemen en Mariët Hofenk verantwoordelijk voor deze opdracht. Wanneer je geïnteresseerd bent, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website.

Careander verwacht van haar medewerkers dat zij de visie en de christelijke waarden van Careander kunnen onderschrijven. Voor haar nieuwe missie, visie en strategie of meer informatie verwijzen we je graag naar: https://www.careander.nl.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek.

Voor vragen en een nadere toelichting kun je rechtstreeks bellen met Roger (06 - 20 88 45 54). Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.