Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Zorg

Wageningen

10-05-2022

Interim Manager Zorg

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

‘Behoudt stabiliteit en continuïteit van zorg waar kwaliteit en mensgerichtheid zeer hoog in het vaandel staan’

Vanwege het vertrek van een teamleider is Vilente voor de locatie Pieter Pauw in Wageningen op zoek naar een interim Manager Zorg voor 32 uur per week t/m oktober.

Organisatie

“Wij hebben het mooiste werk dat er is. Het faciliteren van medewerkers om goede zorg te leveren met alle uitdagingen die daarbij horen, geeft iedere dag voldoening en betekenis.” Jobke Bekkers, Regiomanager Vilente.

Vilente biedt wonen, zorg en behandeling in Ede, Renkum en Wageningen. Naast wonen en het bieden van een gezellig thuis, is de dienstverlening ook gericht op preventieve zorg en behandeling in de thuissituatie. Als Vilente de dienstverlening niet zelf kan leveren, wordt samengewerkt met zorgpartners en woningcorporaties. Vilente kiest daarbij voor een sterke wijkgerichte en plaatselijke verankering.

“Waar iedereen zichzelf kan blijven”, dat is waar Vilente voor staat. Bewoners en cliënten die zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers die een gezond (werk)klimaat vinden, met voldoende mogelijkheden om te ontplooien en te vernieuwen. Vilente gebruikt de mensgerichte zorgvisie Planetree om de kwaliteit van de zorg continu te verhogen.

Recent heeft Vilente ervoor gekozen de rol van teamcoach te verbreden naar de rol van teamleider en het leiderschap aan te vullen met een teammanager/verandercoach. Dat vraagt ontwikkeling van de teamleiders in samenwerking met de teammanager/verandercoach.

Over Pieter Pauw
Pieter Pauw is een verpleeghuis aan de rand van de binnenstad van Wageningen. Een kleurrijk gebouw waar dagelijks iets te beleven is. Niet voor niets zijn de bewoners over het algemeen heel tevreden en enthousiast over de zorg op Pieter Pauw en is er een actief meedenkende cliëntenraad.

Er werken 15 teams, die zowel somatische als psychogeriatrische verpleeghuiszorg bieden (inclusief dagbehandeling, nachtteam en flexpool). Elk team bestaat uit helpenden, verzorgenden en MBO-verpleegkundigen (locatie breed inzetbaar voor complexere zorg). Er zijn twee HBO-verpleegkundigen die locatie breed worden ingezet op Kwaliteit en Innovatie (VKI) en meedenken op thema’s Vilente-breed.
In een team werken ongeveer 10 medewerkers (7,5 fte). Ook zijn er ondersteuners Zorg en Welzijn in de huiskamer. Is er dagbesteding en zijn er veel vrijwilligers die bijvoorbeeld koken, wandelen en spelletjes doen met de bewoners. Het verzuim en verloop onder medewerkers vraagt (blijvend) aandacht. Hierin zijn goede stappen gezet de afgelopen periode. Er is gestaag gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit met behulp van Planetree. Zo wordt er in mei 2022 een leerafdeling geopend.

Pieter Pauw is een bijzondere locatie die voorop loopt in de ontwikkeling in de ouderenzorg: Er is een grote turnover van cliënten met complexe problematiek. Zij vinden in de kleinschaligheid, geborgenheid voor hun laatste levensfase of wachten op hun woonzorgplek naar keuze. Dat vraagt flexibiliteit in de verdeling van de formatie op de locatie. De teams zijn gebaat bij een manager Zorg die hen daarin meeneemt.

Recent is op de locatie Pieter Pauw, in goed overleg, een teamleider vertrokken. Voor de locatie Pieter Pauw is Vilente nu op zoek naar een ervaren interim Manager Zorg die, samen met de twee teamleiders, gedurende de zomermaanden stabiliteit behoudt en (kwaliteit van zorg) continueert op deze locatie waar kwaliteit van zorg en mensgerichtheid hoog in het vaandel staan.

Opdracht

Als Interim Manager Zorg ben jij een dragende kracht binnen de locatie, geef je operationeel/tactische sturing aan 5 teams (40 fte) voor psychogeriatrische zorg, waaronder de leerafdeling en coach je de teamleiders Zorg. Je bent verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van zorg en dienstverlening. Het doel is altijd dat bewoners zichzelf kunnen blijven en zich thuis voelen. De mensgerichte zorgvisie Planetree, waar niet het systeem maar juist de mens centraal staat, is jouw kompas hierbij.

Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, het verzuim en de bezetting. Je ziet toe op een zo adequaat mogelijke formatieverdeling van de (leer-)teams over de locatie. Het boeien en binden van zittende medewerkers is daarbij belangrijk. Samen met de regiomanager stuur je op de begroting.

Je vormt tijdelijk samen met de regiomanager en collega Teamleiders het management van de locatie en de regio. Je bent sparring partner voor je collega Teamleiders Zorg binnen Pieter Pauw en coacht hen waar nodig.

Je wordt in je werk ondersteund door een P&O adviseur, een verzuimdeskundige, een planner, een business controller en een coördinator wonen en services.

Als tijdelijk leidinggevende ben je er echt voor je medewerkers en zorg je voor teams met energie en werkplezier. Je behoudt de verworven zelfstandigheid en het eigenaarschap. Je weet wat er leeft en als een medewerker er niet uitkomt, ben je ook aanspreekbaar voor bewoners en familie. Je zorgt ervoor dat de rollen binnen de teams duidelijk blijven en brengt structuur en helderheid.

Na de wijziging in het leiderschap van teamcoach naar teamleiders en de aanstaande aanvulling met een teammanager, zorg jij er samen met je collega teamleiders en de regiomanager voor dat de rust en stabiliteit behouden blijven en breng je energie en vertrouwen.

Je haalt het optimale uit de sterk opgebouwde teams met de verschillende deskundigheden. Je ziet toe op de dagelijkse invulling van deze rollen, maakt gebruik van eenieders talent en stimuleert de samenwerking.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een operationeel interim Manager Zorg met veranderkundige expertise en ervaring in de ouderenzorg. Ervaring met verandertrajecten heb je bij voorkeur zowel in de praktijk als in opleiding opgedaan.

Je bent warm van hart (betrokken, benaderbaar, empathisch) en hebt een koele geest (analytisch, duidelijk, stevig en doorpakken).

Met al je kennis en ervaring ben je in de basis in eerste instantie dienstbaar aan het welzijn van de bewoners. Je beschikt over coachende vaardigheden die je teams en collega’s helpen om continuïteit en kwaliteit van zorg te blijven bieden gedurende de zomermaanden.

Je bent mensgericht, zichtbaar aanwezig, benaderbaar, betrokken en staat open voor feedback. Je hebt aandacht en oprechte interesse in je medewerkers en biedt een luisterend oor. Je bent sensitief en kunt ook ‘achter de regels lezen’. Tegelijkertijd ben je duidelijk en zet je de lijnen voor de zomermaanden uit. Je geeft leiding vanuit vertrouwen en je kunt zowel coachend als sturend leidinggeven, afhankelijk van wat het team nodig heeft.

Je gaat het gesprek aan en schakelt gemakkelijk tussen de vele dingen die op een dag jouw aandacht vragen. Je communiceert open en duidelijk, je bent authentiek en stressbestendig. Je bent een samenwerker en weet op alle niveaus relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We zoeken een ervaren interimmanager voor de periode van 5 maanden en een inzet van 32 uur per week. Start: zo snel mogelijk.

Reactie & informatie

Kyra Cools van VOOR is verantwoordelijk voor deze opdracht. Ben je beschikbaar en sluiten je kennis en ervaring goed aan op het profiel, dan ontvangt zij graag je reactie via het reactieformulier hieronder:

Dus niet telefonisch of per e-mail. Reactie graag voorzien van:

  • Actueel CV;
  • Korte motivatie/onderbouwing;
  • Indicatie van je tarief, je beschikbaarheid (mogelijke startdatum en aantal uren per week) en je vakantieplannen gedurende mei t/m oktober.

VOORselectie gesprekken met Kyra vinden plaats tot en met vrijdag 13 mei. De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever op dinsdag 17 mei in Wageningen. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.