Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur de WSV - Ingevuld

Amsterdam

04-04-2023

Directeur de WSV

Verbindende schooldirecteur, nieuwsgierig, creatief en gericht op ontwikkeling.

Organisatie

De Watergraafsmeerse Schoolvereniging (WSV) heeft als motto “creatief op eigen benen” Zij ziet het als haar missie een inspirerende en creatieve school te zijn, waar gespreide verantwoordelijkheid, samenwerking en respect centrale begrippen en richtingwijzers vormen in het bieden van uitdagend onderwijs aan kinderen in de Watergraafsmeer en omgeving. Met dit onderwijs wil zij bereiken dat kinderen voorbereid worden om in de moderne samenleving als verantwoordelijke, zelfstandige en initiatiefrijke wereldburgers te kunnen functioneren. De school is gevestigd in een mooie buurt en heeft direct naast de hoofdlocatie ook een dependance. Op dit moment heeft de WSV 441 leerlingen verdeeld over 17 groepen.


De WSV is onderdeel van Esprit Scholen.

Esprit Scholen bestaat uit 15 scholen in en rond Amsterdam. Esprit biedt een gevarieerd aanbod in zowel primair (PO) als voortgezet onderwijs (VO), van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, tweetalig mavo, havo en vwo en internationaal onderwijs. Met het motto “grenzenloos leren in Amsterdam" streeft Esprit Scholen goed onderwijs na voor de leerlingen, waardevol werk voor haar medewerkers en een constructieve samenwerking met de omgeving. Internationalisering is een belangrijk speerpunt. Esprit Scholen neemt haar taken serieus en betoont zich keer op keer een innovatieve aanjager binnen onderwijsland. Zij vindt het belangrijk haar leerlingen een leeromgeving te bieden waarin zij in al hun verscheidenheid gelijke ontwikkelkansen ervaren. Alle leerlingen kunnen bouwen op deze passie voor onderwijs en professionele inzet.

Zie hier het onderwijsmanifest van Esprit.

Voor het nieuwe schooljaar zoeken wij voor de WSV een schooldirecteur. De schooldirecteur valt direct onder het College van Bestuur en is lid van het MT dat bestaat uit het CvB en de schooldirecteuren van alle scholen van Esprit. Het team van de WSV bestaat uit 51 medewerkers die zich sterk verbonden voelen met de school. Naast de leerkrachten en vakleerkrachten zijn er klasse assistenten, onderwijsassistenten, een conciërge, een administratief medewerker en een adjunct-directeur.


Functie

Goed onderwijs dat aansluit op de behoeften van de leerlingen. Dat is de kern van je opdracht als directeur bij de WSV. Samen met je team borg je de bestaande onderwijskundige visie ‘spelend en onderzoekend leren’ en zorg je dat het onderwijs aansluit bij de ontwikkelingen van deze tijd en dat wat de leerlingen nodig hebben. Je faciliteert je team hierin en stuurt op een continue verbetering van die onderwijskwaliteit. Daarbij hanteer je een PDCA cyclus en stimuleer je waar nodig het gebruik van wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek.

Je geeft ruimte en bouwt verder aan een professioneel team dat verantwoordelijkheid neemt en trots is op haar werk. Je daagt de leerkrachten uit en ondersteunt hen in moeilijke situaties. Je werkt samen met het team verder aan een professionele positieve cultuur op de school. Je bent zichtbaar, benaderbaar en je weet wat er leeft bij de kinderen, de ouders, in de wijk en de medewerkers van jouw school. Je bent betrokken en kijkt regelmatig mee in de klas om een beeld te vormen van de praktijk en de kwaliteit. Je bent creatief in het vinden van oplossingen voor de personele en financiële uitdagingen in het onderwijs. Voor de MR ben jij het eerste aanspreekpunt en je neemt hen goed mee in de ontwikkelingen.

Met je collega directeuren draag je actief bij aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel.  Je bent mede verantwoordelijk voor de visieontwikkeling en hebt een belangrijke rol binnen één van de thema’s.

Wie wij zoeken

Je hebt een visie op onderwijs en draagt dit uit. De kwaliteit van onderwijs en leren van en met elkaar staat bij jou altijd voorop. Je bent nieuwsgierig, brengt vernieuwing en hebt lef. De wereld verandert, kinderen leren anders. Jij weet hoe je hierop inspeelt en wat dit vraagt van het onderwijs. Je durft buiten de gebaande paden te gaan, en kunt aantoonbaar de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs versterken. Samen met de adjunct-directeur maak je een passende taakverdeling.

Je bent communicatief sterk en maakt op een natuurlijke manier verbinding met de kinderen, de ouders, het team en je collega’s. Je zorgt voor een ontspannen sfeer in de school, met de ouders, en weet op de juiste momenten te relativeren. Je bent duidelijk en consistent, ook in moeilijke situaties. Als geen ander weet jij hoe je professionals motiveert, faciliteert en inspireert in hun werk. Je geeft aandacht, ruimte en vertrouwen aan je team en daagt hen uit eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

Je bent een creatieve teamspeler, die niet alleen voor je eigen school, maar ook voor Esprit breed gaat. Je denkt mee over nieuwe ontwikkelingen, het onderwijs van de toekomst, je werkt samen met collega directeuren en kijkt ook buiten de WSV om inspiratie en ideeën naar binnen te halen.

Je komt uit het onderwijs met brede ervaring in het onderwijs en hebt de schoolleiders opleiding afgerond of bent bereid deze te volgen. Of je bent zijinstromer en komt niet uit het onderwijs, maar bent bereid de schoolleiders opleiding te volgen. Daarnaast breng je een frisse blik, ben je enorm leergierig, heb je affiniteit met en inzicht in het onderwijs, bezit je uitstekende leiderschaps- en coaching vaardigheden en begrijp je de dynamiek van een non profit organisatie.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Esprit biedt, als één van de grotere schoolbesturen in Amsterdam, een rijke diversiteit, veel mogelijkheden tot leren, kennisuitwisseling en de mogelijkheid om te werken op PO en VO scholen met uiteenlopende identiteiten.

De functie is gewaardeerd in schaal D13 PO met arbeidsmarkttoelage. Daarbij komt een structurele eindejaarsuitkering conform de CAO Primair Onderwijs. Esprit heeft secundaire arbeidsvoorwaarden die vooral gericht zijn op vitaliteit. Er is een rijk scholingsaanbod in de Esprit Academy. In het kader van duurzaamheid stimuleert Esprit het reizen met OV en fiets. De aanstelling is voor 0,8 of 1,0 wtf.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze functies uit te voeren. Stefan van den Oever is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag kennis via videobellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je motivatie en een actueel CV via deze link naar de vacature op de website van VOOR. Wij zijn bereikbaar via e-mail: stefan@voor.nl of mobiel: 06-51705362. 

De voorselectie vindt plaats tot medio mei. De selectiegesprekken bij de WSV vinden eind mei plaats. Een referentenonderzoek en mogelijk een assessment maken onderdeel uit van deze procedure.