Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager a.i. Specialistisch Verpleegkundig Team

06-02-2019

Manager a.i. Specialistisch Verpleegkundig Team

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Organisatie

De organisatie ondersteunt ouderen met verpleging en verzorging zodat zij zo goed mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. De organisatie wil graag de beste zorgorganisatie zijn. Managers zijn ondersteunend aan deze ambitie De kernwaarden van de organisatie zijn aandacht (voor klanten en medewerkers), verbindend (tussen en met klant, familie en vrijwilligers), prikkelend (om eigen kracht en zelfredzaamheid te stimuleren) en vakmanschap (door een evenwichtige samenstelling van het team en door opleiding en persoonlijke ontwikkeling).

De Thuiszorg van deze organisatie maakt het mogelijk dat klanten zo lang mogelijk thuis kunnen leven. Ze bieden huishoudelijke ondersteuning, personenalarmering, persoonlijke verzorging en (gespecialiseerde) verpleging.

In 2018 zijn de ambities van de Centrale Diensten/Gespecialiseerde Zorg en de daarbij passende organisatorische positie en structuur, in samenwerking met de specialisten in het team, ontwikkeld en vastgesteld. Organisatorisch betekent dit ondermeer een samenvoeging van het Centraal Verpleegkundig Team, het Specialistisch Team en de inhoudelijk specialisten. Dit nieuwe Specialistisch Verpleegkundig team bestaat uit technisch verpleegkundig specialisten en uit inhoudelijk verpleegkundig specialisten.

Naast deze samenvorming tot één team is ook de positie en de samenwerking van dit nieuwe Specialistisch Verpleegkundig team met de extramurale teams besproken. Hierin zijn de werkwijzen van de verschillende specialismen bekeken en vastgesteld en is organisatorisch gezorgd voor een goede afstemming van deze specialismen met de extramurale zorg in de thuiszorg teams.

Vanwege het vertrek van de huidige teammanager zijn wij op zoek naar een Manager a.i. voor dit nieuwe Specialistisch Verpleegkundig team die zorgt voor de doorontwikkeling van dit team en voor een soepele samenwerking met de extramurale teams.

Opdracht

Je ondersteunt en geeft direct leiding aan de ongeveer 25 specialisten in het dagelijks werk en je zorgt dat de uitgesproken en afgesproken ambities gaan werken. Je bouwt verder met het team aan kwalitatief goede en eenduidige zorg waar klanten tevreden over zijn en je zorgt dat de samenwerking met de extramurale en intramurale zorg soepel verloopt. Je bent sparringpartner voor de teams op inhoud en op bedrijfsmatige resultaten en je stuurt op afspraken, teamvorming en positionering.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een stevige en veranderkundig sterke manager die ervaring heeft in de ouderenzorg en in het werken met specialistische team. Op basis hiervan vorm je je beeld en heb je een visie op de gewenste kwaliteit en positionering. Je geeft aandacht, ondersteunt, stuurt en intervenieert. Je bent iemand met een natuurlijk overwicht op inhoud en proces. Je beschikt over een goede antenne, ook voor dat wat niet gezegd of gedaan wordt. Je kunt zowel vertragen als versnellen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie opdracht met een team van specialisten in een organisatie met ambitie. De omvang van de opdracht is 24 tot 28 uur per week tot eind 2019. De opdracht start eind februari.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze interimopdracht uit te voeren. Carola Roos en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Op 12 en 14 februari vinden de gesprekken bij VOOR plaats. Het gesprek met de opdrachtgever is gepland op 18 februari in de ochtend. Wij ontvangen graag je CV, motivatie en beschikbaarheid via het formulier op onze site. Neem in de reactie ook een tariefsindicatie op. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van deze werving en voorselectie.