Wij zijn VOOR.

Ingevuld

interim teammanager klantenbureau - Ingevuld

Nijmegen

18-08-2022

interim teammanager klantenbureau

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Ervaren verander -en procesmanager met realisatiekracht

Organisatie

Pluryn ondersteunt en behandelt jeugdigen en volwassenen met een meervoudige, complexe zorgvraag en behoefte aan beschikbaarheid van 7x24 uurs specialistische zorg. Dat doet de organisatie samen met ouders en verwanten, maatschappelijke partners, overheden en andere zorgorganisaties.

Pluryn is een landelijke opererende zorgorganisatie waarin de zorg aan cliënten in de zorgverantwoordelijke eenheden wordt geboden. Deze zorg wordt geboden vanuit de overtuiging dat er een wereld vol mogelijkheden is voor iedereen. Er wordt samengewerkt om kansen te benutten en onze kwaliteit voortdurend te verbeteren. Met persoonsgerichte zorg haalt de organisatie het beste uit haar medewerkers en de cliënt. Het doel van Pluryn? Het bieden van de juiste behandeling en ondersteuning aan iedereen met een complexe zorgvraag. Voor een zo goed mogelijk leven. Want daar heeft ieder mens recht op. Ook als dat (even) niet op eigen kracht lukt.

Ter ondersteuning van de zorg is een directie zorgverkoop en cliëntproces ingericht. Deze nieuwgevormde directie (sinds september 2021) staat onder leiding van een directeur en twee teammanagers. De directie heeft als doel om passende contractafspraken te maken voor de geleverde zorg en voor cliënten de juiste zorg en bijpassende indicatie te vinden waarna bemiddeld wordt naar een zorglocatie van Pluryn. De directie bestaat uit drie onderdelen: zorgverkoop, zorgadministratie en het klantenbureau.

Het klantenbureau is er voor het aanvragen van ondersteuning en zorg. Maar ook voor andere vragen, zoals: hoe vraag ik een indicatie of beschikking aan, welke vormen van zorg en ondersteuning zijn er, welke diensten passen bij mij en hoe kom ik aan werk of aan arbeidsmatige dagbesteding? Het klantenbureau is het centrale expertisecentrum én de centrale vraagbaak voor cliënten, familieleden, verwijzers en andere instanties. Het doel is zo snel mogelijk cliënten naar de juiste zorgverlener te bemiddelen met een correcte indicatie en bijpassende financiering. De medewerkers, zo’n 52 fte, van het klantenbureau zijn verdeeld over vier teams; clientproces-coördinatoren, frontoffice jeugd, frontoffice volwassenen en de backoffice. Het klantproces voor de doelgroep jeugd is de afgelopen periode opnieuw ontworpen.

Opdracht

De aanleiding voor deze interim opdracht is de tijdelijke uitval van de leidinggevende die op termijn de werkzaamheden zal hervatten. De ontwikkelingen in en rond het klantbureau maken dat er voor medewerkers een aanspreekpunt en sturing wenselijk is. De opdracht van de interim teammanager is om leiding te geven aan het klantenbureau.

Je opdracht bestaat in de kern uit drie elementen:

  • Je geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling met alle onderdelen die daarbij horen
  • Je draagt zorg voor de implementatie van het nieuw ontworpen klantproces voor jeugd.
  • Je zorgt voor een goede afstemming met de zorgdirecties.

Het beoogde resultaat van je opdracht:

  • Er is duidelijkheid bij medewerkers over hun rollen, taken en verantwoordelijkheden.
  • Het nieuwe klantproces voor jeugd is geïmplementeerd.
  • Er is helderheid bij de directies wat van het klantbureau verwacht kan worden en er wordt goed samengewerkt.
  • Er wordt managementinformatie geleverd aan directies en RvB die bijdraagt aan een betere sturing.

Wie wij zoeken

Je werkt als interim teammanager klantenbureau in een omgeving waar veel gebeurt. Cliënt en financiering komen op de directie zorgverkoop en zorgadministratie samen. Een goede zorgadministratie zorgt dat cliënten de juiste zorg krijgen en Pluryn de juist financiering om die zorg te leveren. Het klantbureau speelt hiernaar zowel cliënten als zorgdirecties een belangrijke rol. Veel hectiek in de bedrijfsvoering komt hier samen en dat vraagt om een seniore en stevige manager met leidinggevende kwaliteiten en veranderkundige expertise. Je hebt ervaring opgedaan met het implementeren van processen, bij voorkeur in een klantomgeving, en waar nodig voeg je zelf verbetering toe. Je bent analytisch en kan processen snel doorgronden. Je hebt een mens- en resultaatgerichte stijl van leidinggeven waarbij je transparantie en duidelijkheid brengt. Je bent gericht op het bereiken van resultaat. Je hebt een grote eigen verantwoordelijkheid en je weet wanneer je tijdig je directeur moet betrekken. Daarnaast werk je nauw samen met andere stakeholders in de organisatie zoals de teammanager zorgadministratie en met de zorgdirecties.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Deze uitdagende opdracht biedt bij succesvolle afronding een mooie aanvulling op je portfolio van opdrachten en is voor de duur van 5 maanden. Je kan vanuit deze positie bijdragen aan een proces dat zowel voor cliënten als medewerkers van Pluryn prettiger loopt. We verwachten een inzet tussen de 28 en 32 uur per week. Je zal voor deze opdracht veel werken vanuit het hoofdkantoor van Pluryn in Nijmegen.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd de werving en de voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Heb je interesse in deze uitdagende opdracht en ben je beschikbaar dan ontvangen we graag je reactie voorzien van een motivatie, cv, beschikbaarheid en tariefindicatie (rekening houdend met de looptijd) via het reactieformulier.(https://www.voor.nl/vacatures/1047/interim-teammanager-klantenbureau) . De gesprekken met VOOR zullen plaatsvinden op 23 augustus tussen 14.00 en 18.00 uur in Zoetermeer. De selectiegesprekken vinden plaats op 24 augustus middags bij Pluryn in Nijmegen. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met partner van VOOR, Tim de Jong via Tim@voor.nl, mobiel 06-40297285.