Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Productmanager Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Forensische Zorg

Delft

08-09-2021

Productmanager Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Forensische ZorgOndernemen, leiden en samenwerken


Organisatie


"Als je ziet wat we  de afgelopen twee jaar  met elkaar binnen Perspektief hebben bereikt, dan hebben we een mooie weg samen voor ons liggen". Miriam Heringa bestuurder Perspektief.Cliënten van Perspektief werken aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers van Perspektief is gericht op het versterken van eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. 

Perspektief heeft de afgelopen periode de basis behoorlijk op orde gebracht er ontstaat ruimte voor bouwen en groei. Na een erg spannend 2019 stond 2020 in het teken van de nieuwe koers. Er zijn belangrijke veranderingen doorgevoerd waarmee de bedrijfsvoering, de kwaliteit van zorg en ondersteuning en de veiligheid in hoog tempo op een hoger niveau worden gebracht. De organisatiestructuur is aangepast en het primaire proces is opgedeeld in een aantal productgroepen: Wlz, BW/ BT/ Forensisch, Maatschappelijke Opvang/ Ambulante zorg en de Aanpak huiselijk geweld. Elke productgroep kent een aantal operationele teams die aangestuurd worden door een teamleider. De teamleiders rapporteren aan de betreffende Productmanager. De rol van productmanager is nieuw in de organisatie. De Productmanager rapporteert direct aan de bestuurder. 


Functie


"Als productmanager heb je veel vrijheid en verantwoordelijkheid, ruimte voor ondernemerschap én een team collega's waarmee het goed en plezierig samenwerken is. Dat maakt de functie heel mooi." Robert de Wee, Productmanager Maatschappelijke opvang en Ambulant. 


Als Productmanager werk je samen in een team met je drie andere collega productmanagers en draag je samen met hen naar binnen en naar buiten de verantwoordelijkheid voor de integrale aansturing van het primaire proces van Perspektief. In jouw functie ben je verantwoordelijk voor de productgroep Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Forensische Zorg. Je bent het boegbeeld van de productgroep en geeft directe leiding aan meerdere locaties/ zorgteams (50 – 100 fte). Jouw verantwoordelijkheidsgevoel reikt verder dan je eigen productgroep: samen met je collega productmanagers zorg je er voor dat alle productgroepen van Perspektief goed draaien. 

Met de Raad van Bestuur sluit je een contract af voor je eigen productgroep. In dit contract maak je afspraken over productie, financiële resultaten, kwaliteit van zorg en beleid. Met dit contract als uitgangspunt overleg je met de teamleiders in je productgroep over de inrichting en uitvoering van het operationeel proces in de teams. Als hun directe leidinggevende ben je ook hun sparringpartner en coach je de teams naar transitie, optimalisatie en borging van processen. Daarin heb jij een strategische blik  en neem je de inhoud van het jaarplan en de kaderbrief van de Raad van bestuur mee. 

Je ontwikkelt mede het strategisch zorgbeleid en vertaalt dit naar tactisch beleid. Je onderzoekt de samenwerking met andere zorgorganisaties en/of ketenpartners. Je initieert verbetering en werkt voorstellen tot verbetering en/of innovatie van de zorgproducten binnen de productgroep uit. 

Je stimuleert en ondersteunt de teams om zelf een jaarplan te maken binnen de kaders van de begroting en je pakt de feedback van de teams voor verbetering en innovatie gericht op. Met je mede-productmanagers houd je de voortgang en realisatie van de strategische doelen in de gaten en zet dat op de gezamenlijke agenda van integraal beleid, (middel-)lange termijn resultaten  en de projectenkaart. 

Periodiek overleg je met de Adviseurs van de staf en leg je verantwoording af aan de Raad van Bestuur. 

Wie wij zoeken


"Ik word erg blij van een leidinggevende die mij helpt stappen te zetten in mijn nieuwe rol als teamleider. Een leidinggevende die ons succesvol coacht en onze productgroep verder ontwikkelt en op de kaart zet". Nicole van Ingen Schenau, teamleider Perspektief.


De Productmanagers hebben een sleutelrol in de organisatie. Je hebt alles in huis om goed leiderschap te kunnen tonen. Je een strategische blik én je kunt het afgesproken beleid vertalen naar de werkvloer. Jij kent de processen die bijdragen aan goede zorg. Jij kent de processen die bijdragen aan goede zorg. Je verdiept, verbindt en slaat een brug met (keten)partners. Je doorziet de beweging in het maatschappelijk domein en anticipeert daar tijdig op. Je bent kundig in het op en- en afschalen van vormen van dienstverlening zodat het aanbod steeds goed aansluit op de vraag van klanten, financiers en andere belangrijke stakeholders.

Je kunt een organisatie door veranderingen heen leiden en je hebt oog voor belangen en kunt die tegen elkaar afwegen. Je bent nieuwsgierig, correct en daadkrachtig en je weet je weg te vinden binnen het sociale domein. Intern heb je zorg en aandacht voor risico's en stop je tijd in het creëren van het juiste draagvlak en een goede samenwerking. 

 Daarnaast voldoe je aan de volgende eisen:

  • een relevante opleiding in de zorg (HBO+/WO) aangevuld met bedrijfskundige kennis óf een bedrijfskundige opleiding (HBO+/WO) aangevuld met kennis van de zorg;
  • ruime ervaring in een managementfunctie;
  • ervaring in projectmanagement;
  • een hoge mate van zelfstandigheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
  • samenwerkingsgericht;
  • organisatie- en omgeving sensitief.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een ondernemende en afwisselende functie in een dynamische omgeving. De aanstelling is voor 32 - 36 uur per week. Salariëring geschiedt op basis van leeftijd en ervaring, conform de cao GGZ (schaal FWG 65). Daarnaast krijg je 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering, conform cao GGZ. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door het pensioenfonds Zorg en Welzijn.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Eric de Macker en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvang wij graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier.

we plannen voor een persoonlijk selectiegesprek maken graag eerst kennis via videobellen (Skype, Facetime, Google Meet of ZOOM). Die gesprekken vinden plaats vanaf 20 september . Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden plaats op 7 en 8 oktober aanstaande. VOOR volgt de richtlijnen van het RIVM. De gesprekken bij Perspektief vinden medio plaats . De exacte datum maken wij zo snel mogelijk bekend. Een referentenonderzoek en een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.