Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Sector Manager Jeugdgezondheidszorg & Technische Hygiënezorg

Breda

04-07-2023

Sector Manager Jeugdgezondheidszorg & Technische Hygiënezorg

Een manager die de publieke gezondheid daadkrachtig naar een hoger plan brengt.

Organisatie

‘Voor iedereen een leven lang gezond leven. Wij willen gezondheid vanzelfsprekend maken. Dat is ons doel zoals geformuleerd in onze toekomstvisie: Wij maken samen gezond gewoon.’

De basis daarvoor is gelegd in een lange termijn visie van 10 jaar, die wordt vertaald in plannen voor 3 á 4 jaar. GGD West-Brabant werkt in opdracht van en is een samenwerkingsverband (“gemeenschappelijke regeling”) tussen 16 gemeenten, die samenwerken op het gebied van de publieke gezondheid. Jaarlijks neemt het management die opdracht aan en zet die, in lijn met de lange termijn visie, om in jaarplannen en daarmee de koers voor dat jaar.

De dagelijkse leiding van GGD West-Brabant is in handen van de directeur Publieke Gezondheid en het managementteam dat bestaat uit 3 sectormanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor de sectoren Algemene Gezondheidszorg en Preventie, Jeugdgezondheidszorg & Technische Hygiënezorg en Bedrijfsvoering. Er werken ruim 360 veelal hoogopgeleide medewerkers binnen de teams, die met passie en een hoge mate van betrokkenheid flexibel inspelen op de ontwikkelingen en wisselende behoeften van inwoners, gemeenten en partners. De teams worden ondersteund door managers die integraal verantwoordelijk zijn voor hun teams binnen de sectoren. De managers leggen verantwoording af aan de sectormanagers.

De GGD West-Brabant kenmerkt zich als een open en informele organisatie met veel ruimte en vrijheid voor haar medewerkers en door het vooral sámen te doen. Medewerkers zijn loyaal aan elkaar en aan degene voor wie ze werken: de inwoners van de 16 gemeenten. Er wordt gewerkt binnen afgesproken kaders waar samen invulling wordt gegeven aan de rol in de publieke gezondheid en het veiligheidsdomein.

Functie

De GGD West-Brabant is op zoek naar een sectormanager Jeugdgezondheidszorg & Technische Hygiënezorg. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke ambitie, bedrijfsvoering, stuurt op resultaten en realiseert de doelstellingen zoals die jaarlijks voor jouw sector worden vastgesteld.

Je geeft direct leiding aan 2 managers. De managers zijn integraal verantwoordelijk voor meerdere teams waar ruim 140 veelal hoog opgeleide professionals werken. Een belangrijke taak van jou en de managers is om hen zodanig te ondersteunen dat zij enthousiast en betrokken blijven bij hun werk voor de GGD. Samen met de managers, een vertegenwoordiger van HR en van de afdeling Financiën vorm je het MT JGZ.

In de komende periode zal jouw sector in omvang toenemen, omdat de dienstverlening voor één gemeente uitgebreid gaat worden per 1/1/24. Dat betekent een groei van circa 40 fte en één extra manager. Voor dat proces word jij de verantwoordelijk transitiemanager.

Je bent uiteraard lid van het MT GGD waarin je jouw sector vertegenwoordigt en gezamenlijk verantwoordelijk bent voor het realiseren van de doelstellingen op het terrein van de publieke gezondheid. Naast projecten binnen je eigen sector ben je ook verantwoordelijk voor verschillende sector overstijgende projecten, die in overleg en op basis van jouw deskundigheid en beschikbaarheid binnen het MT worden vastgesteld.

Je draagt de gezamenlijk vastgestelde visie van de GGD West-Brabant en het JGZ beleid uit binnen jouw sector en levert vanuit jouw deskundigheid een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de gehele organisatie. Zowel op inhoud, de verschillende bedrijfsprocessen en de veranderende cultuur binnen de organisatie. Je zorgt ervoor dat ontwikkelingen op landelijk niveau en veranderende wet- en regelgeving wordt vertaald naar beleid en uitvoering. Je stelt samen met je managers kaders en stimuleert de medewerkers om daarbinnen hun werk naar eigen professionele inzicht in te richten en alert te blijven op datgene waarvan zij vinden dat er toe doet. Je daagt hen uit om te innoveren en buiten de lijntjes te durven kleuren om te blijven vernieuwen en in verbinding te blijven met de steeds veranderende doelgroep jeugdigen en hun vertegenwoordigers en daarvoor duurzame oplossingen te vinden.

Je werkt nauw en constructief samen met de andere GGD-en in Noord-Brabant om samen invulling te geven aan de ambitie om alle jeugdigen dezelfde, kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden. Eveneens werk je veel samen met gemeentelijke instanties en samenwerkingsverbanden en vertegenwoordig je de organisatie bij diverse overleggen. Je adviseert en participeert op strategisch niveau in regionale en landelijke netwerken. Het is jouw opdracht om de vastgestelde koers, diensten en producten voor het voetlicht te krijgen en uit te voeren binnen alle gemeenten.

Je verricht werkzaamheden in het kader van de GGD crisisorganisatie en draait hiervoor bereikbaarheidsdiensten (gemiddeld eenmaal per 5 weken).

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren strategisch georiënteerde leidinggevende die ontwikkelingen herkent en vertaalt naar visie, beleid en uitvoering. Je hebt ruime ervaring in het adviseren op verschillende niveaus van zowel interne als externe partijen. Je bent bekend met het publieke domein en hebt kennis van de politiek ambtelijke wereld en daarmee samenhangende processen en besluitvorming.

Je hebt ervaring met veranderprocessen in professionele organisaties; het leiden van projecten, digitale innovatie en het werken met en analyseren van data is jou niet vreemd. Je hebt een stevige academische achtergrond.

“Waar ik blij van zou worden? Als de nieuwe sectormanager mij het WoW gevoel zou geven. Als wij en onze opdrachtgevers enthousiast worden en blijven over de manier van werken “, aldus een van de artsen JGZ. Dat vraagt dat jij authentiek leidinggevende en mensgericht bent. Jij voelt, ziet en begrijpt de signalen van jouw medewerkers. Jouw basishouding is luisteren, oprecht willen begrijpen wat er gebeurt en wordt gezegd en de ander op een enthousiaste wijze meenemen in jouw handelen. Je bent een bouwer en verbinder. Je bent transparant en consistent in jouw stijl van leidinggeven. Je bent zichtbaar zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn en stuurt bij waar nodig. Je schakelt gemakkelijk tussen de verschillende niveaus. Zelfreflectie beschouw jij als voorwaarde om de rol van sectormanager goed uit te kunnen oefenen.

Je bent daadkrachtig, doortastend, resultaatgericht en koersvast. Je werkt vanuit vertrouwen, geeft medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen en vergroot daarmee hun zelfregie. Jouw managers zijn verantwoordelijk voor hun teams en jij zorgt dat zij hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren en stuurt op resultaat afspraken. Jij brengt rust en duidelijkheid en spreekt medewerkers aan als zij afspraken niet nakomen.

Je bent bestuurlijk sensitief en goed in staat om mee te bewegen in de politiek ambtelijke omgeving waarmee je frequent te maken hebt. Jíj haalt energie uit de ambtelijke besluitvormingsprocessen. Je begrijpt de weerstand en waarom standpunten worden ingenomen, beweegt daar soepel in mee en weet uiteindelijk altijd het beoogde doel te realiseren. Je beschikt over meerdere interventietechnieken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende mooie opdracht bij een belangrijke maatschappelijke organisatie waar je écht het verschil kunt maken en van betekenis kunt zijn voor de jonge generatie. Een dynamische functie waar je veel ruimte krijgt om zelf invulling te geven en in een organisatie die continue in verandering is en waar ook aandacht is voor jouw eigen ontwikkeling en ambities.
In een MT dat daadwerkelijk als team samenwerkt en al veel veranderingen in gang heeft gezet en de ambitie heeft om samen de beoogde doelen te realiseren.

Het gaat om een functie voor 36 uur per week. Het salaris bedraagt afhankelijk van expertise en ervaring maximaal € 8381,- per maand op basis van een 36-urige werkweek (salarisschaal 15 / CAO SGO). De CAO kent een individueel keuzebudget van 17,05%. De mogelijkheid bestaat om je werktijden flexibel in te vullen en om gedeeltelijk thuis te werken.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Hub Simons is hiervoor verantwoordelijk. We maken graag eerst kennis via videobellen. De daarop volgende live VOORselectiegesprekken zullen plaatsvinden op 30 en 31 augustus en het selectiegesprek bij GGD West-Brabant op 12 september. Ons streven is om vóór 1 oktober de nieuwe sectormanager te hebben benoemd.

Een ontwikkelassessment en referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactie formulier. Mocht je nadere informatie wensen, neem dan contact op met Hub Simons, hub@voor.nl of bel 06-51666669.