Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager HRM

Thuis/Zoetermeer

07-01-2021

Interim Manager HRM

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Daadkrachtige en verbindende senior lijnmanager met HR vakmanschap, bedreven in het terugdringen van verzuim

Organisatie

‘Ieder mens is bijzonder en heeft het recht op een goed leven. Dat betekent zelf keuzes kunnen maken en bepalen wat belangrijk voor je is.’ Zo opent het Manifest, het visiedocument waarmee Ipse de Bruggen verwoordt waar ze voor staat. Bijzondere zorg bieden aan cliënten met een verstandelijke beperking en hen ondersteunen bij het leiden van hun eigen leven en het ‘meedoen’ in de samenleving. Ipse de Bruggen biedt kleinschalige zorg in relatie tot de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op 400 locaties in Zuid-Holland helpen 5500 medewerkers en 2500 vrijwilligers in totaal 5000 cliënten die hier wonen, werken, leren en recreëren. Het Jostiband Orkest dat deel uitmaakt van Ipse de Bruggen is wereldberoemd.

Als onderdeel van de visie heeft Ipse de Bruggen de weg ingezet richting zelforganisatie, zodat teams slagvaardiger kunnen opereren om de cliënt op de juiste wijze te ondersteunen. Dat vraagt een andere manier van werken en organiseren. Het betekent ook meer regie voor de medewerkers die dagelijks het verschil maken voor de cliënten. Binnen de Services organisatie is het HRM vakgebied ondergebracht, dat vanuit verschillende expertise gebieden ondersteuning biedt aan de zorgbedrijven. De andere vakgebieden binnen de directie Services zijn: Vastgoed, Facilitair, Informatievoorziening, Klant & Markt, Financiën, Organisatieontwikkeling & Innovatie en de Servicedesk.

Opdracht

De interim Manager HRM rapporteert aan de Directeur Services en neemt deel in het MT Services. De afdeling HRM bestaat uit 65 medewerkers verdeeld over de afdelingen: HRM Focus, Leren en Ontwikkelen, Perspectief en het HRM Servicecentrum. De managers en HR business partners (6 personen in totaal) van de afdeling HRM rapporteren direct aan de interim Manager HRM. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het HRM beleid binnen Ipse de Bruggen. Je evalueert de uitgezette koers op basis van onderzoek en trends. Met een helder en concreet stappenplan geef je vorm en inhoud aan de HRM agenda voor 2021. De belangrijkste uitdaging is het terugdringen van het verzuim (en de hieraan gerelateerde externe inhuur). 

Je bent de strategische sparringpartner van de directie en het bestuur op het gebied van HRM beleidsontwikkeling en advies. Je stuurt op kwalitatief goede dienstverlening die voldoet aan de verwachtingen en draagt bij aan de doelstellingen van de organisatie. Als leidinggevende ben je een coach en facilitator voor het team. Je weet de medewerkers te enthousiasmeren en in hun kracht te zetten. Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de afdeling HRM. Je zorgt samen met de collega’s binnen de directie Services voor een goede zichtbaarheid en kwaliteit. Je bent eindverantwoordelijk op het vakgebied HRM.

Wie wij zoeken

Je hebt ruime ervaring als interim HR manager in de zorgsector. Terugdringen van verzuim is één van jouw grote specialiteiten. Je bent gewend om leiding te geven aan een grote eenheid en om veranderprocessen te initiëren en te begeleiden. Je bent een resultaatgerichte, coachende en faciliterende manager die ruimte geeft aan professionals en draagvlak en draagkracht kan creëren binnen de organisatie. Je bent een warme, verbindende persoonlijkheid met een zakelijke insteek en een scherpe focus. Je bent zichtbaar en brengt met rust en geduld het beste in de medewerkers naar boven.

Je werkt vanuit een procesgerichte houding aan continue voortgang en je bent gericht op resultaten. Je blijft overeind bij tegendruk. Je weet goed om te gaan met het krachtenveld in een grote complexe organisatie en snapt welke bewegingen er gaande zijn. Je hebt voldoende relativeringsvermogen en ook een gezonde portie humor, er moet met plezier gewerkt worden. Je bent een boegbeeld voor de afdeling en toont leiderschap. Je bent helder over de koers en laat binnen de door jou gestelde kaders ruimte voor professionele invulling. Je weet vanuit gedrevenheid en passie voor het HR vak je medewerkers te enthousiasmeren en brengt beweging tot stand.

In eerste instantie zal er voornamelijk veel vanuit huis gewerkt moeten worden, dus bedrevenheid in videobellen (MS Teams) en werken op afstand is van belang. In 'normale' non-Covid omstandigheden is het aantrekkelijke servicekantoor in Zoetermeer je standplaats, vlak naast het NS station en de snelweg A12.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een opdracht voor (naar verwachting) 5 maanden, ter overbrugging van de periode tot de nieuwe vaste Manager HRM is gevonden. Start per direct, voor 4 dagen per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht en beschikbaar bent per direct voor 4 dagen per week, ontvangen we graag je motivatie (kort en to-the-point), een actueel CV en het uurtarief voor Ipse de Bruggen via het reactieformulier onder de opdrachtomschrijving op onze website. Over onze werkwijze met zelfstandige professionals (ZPers) kun je hier alles lezen. Selectiegesprekken met VOOR (videobellen) vinden plaats op maandag 11 en dinsdag 12 januari 2021. De kennismakingsgesprekken met Ipse de Bruggen vinden plaats op vrijdag 15 januari 2021.