Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim manager zorg & bedrijfsvoering

Utrecht

15-09-2023

Interim manager zorg & bedrijfsvoering

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Organisatie

Het Diakonessenhuis is een warm, persoonlijk en vooruitstrevend stads- en streekziekenhuis waar op drie locaties (Utrecht, Zeist en Doorn) excellente zorg wordt verleend. Persoonlijke aandacht voor patiënten en medewerkers staat bij het Diakonessenhuis hoog in het vaandel. Van mens tot mens. Dat is aan alles te merken. Het Diakonessenhuis is al bijna 180 jaar vertrouwd en dichtbij. Het ziekenhuis gelooft in de manier waarop er zorg wordt verleend: toegewijd en mensgericht. 

Utrecht is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Tot 2040 groeit de stad met maar liefst 100.000 inwoners (+31%). Het Diakonessenhuis staat grote uitdagingen te wachten op het gebied van patiëntenzorg, (toekomstige) medewerkers, technologie, zorgkosten en het milieu. Lees meer over de aanpak van deze uitdagingen in de organisatiestrategie: ‘Dicht bij jou naar 2026’.Het ziekenhuis wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur en op alle niveaus duaal aangestuurd met de medisch specialisten. De zorg is ondergebracht in vijf clusters die zijn ingericht op basis van zorgprocessen. Elk cluster wordt duaal aangestuurd door een manager zorg & bedrijfsvoering en een medisch manager. Naast de vijf clusters biedt de Diak Clinic 'planbare niet acute zorg' aan op een efficiënte manier. Zeven stafdiensten faciliteren het zorgproces. Het clustermanagement en de managers van de stafdiensten vervullen een belangrijke rol als sparring partner voor de Raad van Bestuur bij de besturing van het ziekenhuis. Voor een terugblik op het afgelopen jaar is het jaarverslag 2022 met als thema 'veerkrachtig verder' interessant om door te lezen.

In verband met het vertrek van de manager zorg & ondersteuning van cluster 2 zijn we op zoek naar interim manager ter overbrugging van de periode die nodig is om een nieuwe vaste manager aan te stellen.

Opdracht

Je bent samen met de medisch manager in duaal management verantwoordelijk voor cluster 2. Dit cluster omvat de afdelingen verloskunde & gynaecologie, kindergeneeskunde, neurologie & neurochirurgie, urologie, reumatologie, allergologie en pijnbehandeling. Je geeft direct leiding aan 11 teammanagers en 3 beleidsadviseurs, indirect aan zo’n 400 medewerkers (280 fte). Je bent budgetverantwoordelijk voor 70 miljoen euro.

De focus in deze overbruggingsopdracht ligt op:

  • Ondersteuning en coördinatie in de ontwerpfase van het nieuw te bouwen Vrouw Kind Centrum waar verloskunde, kindergeneeskunde en het Geboortehuis Utrecht in 2025 samenkomen;
  • Zorgdragen voor een efficiënte personeelsbezetting en creëren van een aantrekkelijk werk-, begeleidings- en opleidingsklimaat voor bestaande en toekomstige medewerkers met een positief effect op de arbeidstevredenheid en het verzuim;
  • Coachend leiding geven aan de teammanagers en hen inspireren en motiveren zodat zij hun vaardigheden en leidinggevende kwaliteiten nog verder kunnen aanscherpen en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun werkzaamheden.

Je coördineert (schaarse) capaciteiten op het gebied van mensen, materialen en middelen zodanig dat deze zo optimaal efficiënt worden ingezet voor het gehele ziekenhuis, afhankelijk van de zorgvraag van patiëntgroepen, in nauwe afstemming met andere clusters en stafdiensten. Je draagt zorg voor het borgen en waar mogelijk verhogen van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening binnen de verschillende afdelingen van cluster 2. Je stuurt de planning en control cyclus en beheert de budgetten van de afdelingen binnen het cluster, monitort de realisatie van productieafspraken en grijpt tijdig in indien doelstellingen niet behaald lijken te worden.

Je handelt altijd vanuit het beste voor het Diakonessenhuis. Je straalt deskundigheid, vertrouwen en authenticiteit uit. Als lid van het organisatiebrede managementteam draag je mede de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen het Diakonessenhuis.

Wie wij zoeken

Je bent een bedrijfsmatig sterke (interim) manager met ervaring in de zorg. Je bent bekend met werken in een ziekenhuis, bij voorkeur ook in de hoek van moeder-kind en nieuwbouwtrajecten. Verbinding en samenwerking zijn jouw kernkwaliteiten. Je hebt vaker een organisatie(onderdeel) duaal aangestuurd. De opdracht past je als een jas. Je staat er direct, bent benaderbaar en verbindt je gemakkelijk. Je hoeft niet zelf in het middelpunt te staan. Tegelijkertijd ben je wel zichtbaar en vooruitziend.

Kernwoorden: enthousiast, ondernemend, samenwerkingsgericht, analytisch scherp, resultaatgericht, integer, gevoel voor verhoudingen en respectvol op de relatie. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie overbruggingsopdracht van naar verwachting 3 tot 5 maanden (afhankelijk van de startdatum van de nieuwe vaste manager zorg & bedrijfsvoering). Inzet: 32 tot 36 uur per week. Start: 2 oktober 2023, zodat een warme overdracht georganiseerd kan worden met de vertrekkende manager (tot en met 10 oktober).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt dan ontvangt hij graag zo snel mogelijk je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder.

David maakt graag eerst kennis via videobellen, voordat hij de best passende kandidaten uitnodigt voor een selectiegesprek. De selectiegesprekken bij het Diakonessenhuis in Utrecht zullen eind september plaatsvinden. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken deel uit van de selectieprocedure.