Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Revalidatie a.i. - Ingevuld

Oegstgeest

31-01-2023

Manager Revalidatie a.i.

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


‘Ervaren manager Revalidatie a.i. met affiniteit voor bedrijfsvoering die de Geriatrische Revalidatie Zorg ondersteunt en de weg bereidt voor de vaste manager’


Organisatie

Al meer dan 100 jaar kunnen inwoners van de Rijn-, Duin- en Bollenstreek rekenen op professionele zorgverlening van Marente. Met ruim 25 wijkteams, 10 woonzorglocaties, diverse dagcentra en een revalidatiecentrum, is Marente altijd dichtbij in de regio. Bij Marente werken we met de kernwaarden Optimistisch, Samen en Ondernemend. In de zorg is het gedachtegoed van Positieve Gezondheid meegenomen en is het uitgangspunt persoonsgerichte zorg.

Marente is groot voorstander en aanjager van intensieve samenwerking in de regio. Van regionaal bestuurlijk overleg tot de wijkverpleegkundige die een kort lijntje met de huisarts en andere ketenpartners heeft. Marente trekt steeds vaker op met andere partijen om samen goede zorg te verlenen.

Per 1 februari a.s. komt de functie van Manager Revalidatie binnen Marente vacant. Als Manager Revalidatie a.i. ben je integraal verantwoordelijk voor de grote revalidatieafdeling in Oegstgeest op locatie van Wijckerslooth (op deze locatie zijn de GRZ en een verpleeghuis gevestigd) Bij de GRZ werken ongeveer 185 professionals (100 fte). Je geeft direct leiding aan twee teamleiders en aan zo’n 15 behandelaren (specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedistes, maatschappelijk werkers en diëtisten). Je rapporteert direct aan de Raad van Bestuur.

Revalidatie Marente heeft een heldere koers gekozen waarbij naast generieke (geriatrische) revalidatie de focus op doelgroepen steeds verder wordt ontwikkeld. De locatie bestaat uit 4 afdelingen waar cliënten worden opgenomen afhankelijk van hun aandoening:

  • Afdeling Energie: de afdeling met expertise op het gebied van verminderde cognitie;
  • Afdeling Kracht: de afdeling met expertise op het gebied van orthopedie;
  • Afdeling Balans: de afdeling met expertise op neurologisch gebied;
  • Afdeling Sprint: kortdurende intensieve revalidatie voor revalidanten met een hoge mate van zelfredzaamheid. Het gaat veelal om een korte opname vanuit het ziekenhuis of om revalidanten die in de laatste 3 weken van hun revalidatieproces zitten.

De totale afdeling bestaat uit 100 bedden waarbij de afdeling Energie, Kracht en Balans ongeveer 30 bedden hebben en de afdeling Sprint 14 bedden heeft.

Daarnaast groeit het aantal ambulante revalidatie behandelingen. Hier wordt actief op ingezet onder het motto: Duurzaam Thuis.

Opdracht

Je bent als manager a.i. integraal verantwoordelijk voor zorg en bedrijfsvoering van het Revalidatiecentrum. Je rapporteert in het managementteam/aan de RvB over de voortgang van je activiteiten en de (financiële) resultaten en prognoses van de GRZ.

Je onderhoudt nauwe banden met diverse ziekenhuizen en collega instellingen. Ook participeer je in en initieer je netwerken rondom de revalidatie ketenzorg. In samenwerking met de zorgverkoper/Financien & Verkoop onderhoud je nauwe contacten met de verzekeraars.

Specieke aandachtspunten binnen deze opdracht zijn:

  • De bedrijfsmatige aansturing en verantwoording van het onderdeel Revalidatie binnen Marente in overleg met de betrokken teamleiders, behandelaren en de ondersteunende stafafdelingen nader vorm geven;
  • Voor de afdeling Energie geldt in het bijzonder dat de intensieve diagnostiek en zorg nog nader onderbouwd en doorgerekend kan worden met de afdeling financien & verkoop (control), om vervolgens zo mogelijk omgezet te worden in additionele afspraken met de verzekeraars;
  • De zorginhoudelijke innovaties, die al dan niet in een samenwerkingsverband zijn ontworpen, verder doorontwikkelen, doorrekenen en doorvoeren in de bedrijfsvoering en laten terugkomen in de (aanvullende) afspraken met de verzekeraars;

Jouw opdracht is tevens om een goede basis neer te leggen voor de toekomstige Manager Revalidatie en concrete handvaten mee te geven hoe dit te behouden na jouw afronding.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren manager a.i. in de zorg, bij voorkeur met ervaring in de ouderenzorg en cure. Ervaring in de samenwerkingsverbanden van de (geriatrische) revalidatie is een pré.

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau. Je hebt ervaring met het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals. Je bent uitstekend onderlegd in de bedrijfsvoering. Je hebt ervaring met het onderhouden van relaties met ziekenhuizen, collega instellingen en huisartsen. Je hebt aantoonbare ervaring met het doorvoeren van innovaties in de zorg. Je beschikt over uitstekende gespreksvaardigheden en weet collega’s te stimuleren en enthousiasmeren voor de visie van Marente.

Binnen het revalidatiecentrum werken gewaardeerde pro-actieve en cooperatieve professionals: de RvB gunt hen een empatische, verbindend genuanceerde én doortastende manager a.i.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Startdatum is op korte termijn, uiterlijk 1 maart a.s.. De opdracht is voor 28 – 32 uur per week: fysieke aanwezigheid is gewenst. De verwachte looptijd is minimaal 6 maanden.

Reactie & informatie

Philip Backx is de verantwoordelijke partner van VOOR voor deze opdracht. Als je belangstelling en aansluit op het gevraagde profiel ontvang ik graag je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via het formulier op onze website: https://voor.nl/vacatures/1127/manager-revalidatie-a-i

Ik maak graag eerst kennis met je via beeldbellen en houd daarna live gesprekken in de omgeving van Utrecht.