Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directiesecretaris (MT lid)

Schiedam

06-11-2018

Directiesecretaris (MT lid)

Sparring partner van directie en MT

Organisatie

Careyn is één van de grootste zorgaanbieders in Nederland. Met circa 7.000 medewerkers biedt Careyn zorg, hulp en ondersteuning aan met name ouderen en kwetsbaren. Careyn is ontstaan door meerdere fusies in de afgelopen tien jaar.

Careyn ondergaat een omvangrijke transitie van centraal- en stafgestuurd naar focus op primair proces en werkvloer. Als gevolg hiervan is de VVT ingedeeld in vier districten. De meeste stafafdelingen (behalve ICT en administratie) zijn gedecentraliseerd naar de vier districten met daarbinnen meerdere regio's. Ieder district wordt geleid door een directeur. Deze geeft leiding aan het MT van het district en bestaat o.a. uit managers (intramuraal, extramuraal en behandeling), een HR business partner, business control, een kwaliteitsadviseur en een directiesecretaris.

Binnen het district Zuid-Hollandse eilanden en Breda is een vacature voor directiesecretaris. Dit district is veruit het grootste district binnen Careyn met 13 (verpleeg)huizen, 66 thuiszorgteams en 2.000 medewerkers. Momenteel wordt de functie van directiesecretaris op tijdelijke basis ingevuld door een ervaren interim directiesecretaris. De nieuw aan te stellen directiesecretaris zal door deze persoon ingewerkt worden.

Careyn heeft in 2018 veel energie gestoken in het vergroten van de kwaliteit van zorg en het op orde krijgen van de financiële situatie. Dit heeft ertoe geleid dat in mei 2018 het eerste deel van de aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is beëindigd. Ook toont de organisatie tekenen van financieel herstel. De cultuurverandering die met deze ontwikkelingen gepaard gaat zal in 2019 en daarna verder bestendigd worden.

Functie

De secretaris ondersteunt en adviseert de districtsdirecteur en het MT op het gebied van tactische en strategische beleidsontwikkeling – proactief en reactief.

Je signaleert in- en externe ontwikkelingen en veranderingen van wet- en regelgeving. Je beoordeelt aangeleverde stukken en adviseert over de inhoud. Je bereidt inhoudelijk beleidsvoorstellen voor en adviseert het MT met betrekking tot besluitvorming en de te volgen procedure. Je werkt (voorgenomen) besluiten van het MT uit ten behoeve van medezeggenschaporganen – kennis van de WOR is een pré. Je vertegenwoordigt de organisatie op verzoek van het MT bij in- en externe regionale en landelijke overleggen, werkgroepen en adviesgroepen. Je draagt zorg voor de opzet, voortgang en implementatie van projecten binnen de organisatie (programma-management). Tenslotte stuur je de collega’s van het MT-secretariaat aan.

Wie wij zoeken

Idealiter zoeken wij een ervaren secretaris die zijn of haar haar sporen verdiend heeft in de zorg (bij voorkeur VVT). Je bent de ervaren sparringpartner voor de districtsdirecteur en overige MT-leden. Je bent in staat in management- en andere overleggen overtuigend en sturend op te treden en zaken gedaan te krijgen. Je neemt geen genoegen met een half antwoord. Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en je bent stressbestendig. Je denkt helder en kunt goed schakelen tussen de hectiek van de dagelijkse praktijk en lange(re) termijn vraagstukken. Je schrijft makkelijk en bent in staat complexe vraagstukken in bondige plannen te vertalen. Je bent bekend met IGJ-trajecten en met de belangrijke vraagstukken in de zorg. Je bent zelfstandig en integer, initiatiefrijk en gericht op het behalen van resultaten. Je neemt je verantwoordelijkheid en komt afspraken na. Je brengt rust en ervaring mee. Je beschikt over academisch werk- en denkniveau.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een mooie, centrale rol in een organisatie met gedreven medewerkers die weten wat er nodig is om als organisatie het vertrouwen te herwinnen van cliënten, medewerkers, toezichthouders en overheid. Het betreft een vacature voor 4 tot 5 dagen per week. Er wordt in overleg gestart met een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling is conform FWG 65 CAO VVT.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV (edo@voor.nl) via het reactieformulier op onze website. Vermeld in je CV ook je Skype adres. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype. Vanaf 19 november vinden de eerste gesprekken plaats via Skype. Live selectiegesprekken met VOOR vinden plaats vanaf 26 november. Gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op donderdagochtend 13 december. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.