Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Trainee RvT

Overijssel

18-11-2022

Trainee RvT

Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) helpt kinderen én hun ouders/opvoeders in situaties waarbij de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig gevaar loopt door problemen bij het opgroeien en opvoeden. Namens de samenleving voert JbOV de regie over de veiligheid van haar jeugdige cliënten. Dat doet ze door het inzetten van expertise en het toepassen van wettelijke maatregelen samen met de jeugdigen zelf, gezinsleden, het sociale netwerk en betrokken professionals. JbOV helpt bij het zoeken naar de juiste oplossing voor problemen bij het herstellen van gezag, structuur en/of geborgenheid in het leven van kinderen. JbOV is zich zeer bewust van haar belangrijke opdracht en vervult deze in een eigen stijl die past bij haar cliënten. Bij JbOV werken zo’n 235 medewerkers in de regio’s IJsseland en Twente.

Organisatie

Goed bestuur en adequaat toezicht is essentieel bij het vervullen van de opdracht van JbOv. De bestuurder zorgt dat de risico’s aanvaardbaar blijven, de organisatie goed aangestuurd wordt en de kwaliteit en veiligheid van zorg in orde is. Bestuurder Ruud Brinkman gaat over de dagelijkse gang van zaken. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van JbOV, staat de bestuurder met advies terzijde en vervult voor de bestuurder de werkgeversrol op basis van het reglement Raad van Toezicht. De Raad houdt toezicht in opdracht van samenleving en belanghebbenden.

Functie

Een trainee die een jaar meedoet met de Raad van Toezicht. Je hebt geen stemrecht maar voegt actief waarde toe vanuit je ervaring en expertise. Je doet ook mee in de commissies en wordt door de leden van de Raad van Toezicht actief begeleid in je ontwikkeling.

Wie wij zoeken

De Raad van Toezicht is op zoek naar een maatschappelijk betrokken trainee die een vernieuwende en verfrissende blik heeft op goede jeugdbescherming en de manier waarop je vanuit een toezichtrol daaraan een maximale bijdrage kunt leveren. Naast een eigen specifieke expertise ben je in staat de hoofdlijnen van het totale beleid en de strategie te overzien en te beoordelen. Vanuit je toezichthoudende rol en vanuit het partnerschap met de bestuurder wordt verwacht dat je kennis en ervaring inbrengt om de organisatie, samen met je collega toezichthouders, bestuur en medezeggenschap, beter te maken. Kennis van het politieke krachtenveld waarbinnen je JbOV opereert kan een pré zijn, evenals ervaringsdeskundigheid. Je bent in elk geval nieuwsgierig naar de rol van toezichthouder en je wil je deze rol eigen maken. Je stelt je daarbij lerend en open op en hebt een duidelijk leer-/ontwikkeldoel. Je bent een authentieke, positieve en stevige persoonlijkheid met lef en waarmee het plezierig samenwerken is.

Daarbij geldt:

  • Je bent gestart met een opleiding voor een toezichtrol, hebt deze gepland of net afgerond.
  • Passend bij deze organisatie ben je niet statusgevoelig.
  • Je bent analytisch sterk, laagdrempelig benaderbaar en stress- en crisisbestendig. Moeilijke omstandigheden ga je aan met een ‘rechte rug’. Daarbij werk je vanuit verbinding en vertrouwen.

In een nuchtere en pragmatische organisatie als JbOV is een goede vertrouwensrelatie met je collega’s en bestuurder heel belangrijk. Een persoonlijke match is daarom voorwaardelijk. Wij zoeken een teamspeler met een hoge organisatie- en omgevingssensitiviteit die mensen kan prikkelen en op andere gedachten kan brengen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een unieke leerervaring bij een organisatie die midden in de samenleving staat en die een grote bijdrage levert aan de bescherming van kwetsbare jongeren. Een goed samenwerkende Raad van Toezicht, die jou de ruimte biedt om gedurende een jaar, in samenspraak, een eigen praktisch leertraject rond het toezichthouderschap vorm te geven.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Mariët Hofenk en Eric de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier. Informatie over de vacature geeft Mariët op mariët@voor.nl of 06-19438068 of Eric op eric@voor.nl of 06-20494924.

De reactietermijn sluit op 28 november. De kennismakingsgesprekken met VOOR vinden plaats op 1 (digitaal) en 8 december (live).