Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Behandelzaken VGZ

Amsterdam

13-01-2023

Manager Behandelzaken VGZ

‘Strategisch en tactisch stevig, verbindend en met slagkracht sturen op effectieve samenwerking tussen behandelaren en lijnorganisatie’


Cordaan is een aanbieder voor gespecialiseerde begeleiding en behandeling van Amsterdammers met diverse problematiek en zet in op inclusie en wijkgericht werken. Voor de sector Gehandicaptenzorg zoeken wij een strategisch en tactisch stevige Manager Behandelzaken die vanuit verbinding en met slagkracht stuurt op effectieve samenwerking tussen behandelaren en lijnorganisatie.

Organisatie

Cordaan is een grote aanbieder voor thuiszorg, GGZ, VVT, VGZ, Jeugd, Paramedische en Revalidatiezorg in Amsterdam en omstreken. De organisatie is er voor iedereen die gedurende kortere of langere tijd ondersteuning, zorg of behandeling nodig heeft, vanuit het streven mensen zo lang mogelijk te ondersteunen in hun zelfstandigheid: thuis of binnen een woonvoorziening.

Cordaan biedt aan ongeveer 20.000 mensen zorg en behandeling vanuit 120 locaties in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doen ze met bijna 6.000 medewerkers en ruim 2.500 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.

Cordaan is een ‘platte’ organisatie met een tweehoofdige Raad van Bestuur, zeven zorgdomeinen en ondersteunende diensten. Elk zorgdomein en ondersteunende dienst ontvangt leiding van een directeur die direct onder de Raad van Bestuur valt. De directeuren van de zorgdomeinen sturen direct een aantal locatie- en/of (team)managers aan.

Verstandelijk Gehandicaptenzorg
Cordaan is er voor Amsterdammers met een verstandelijke beperking: van jong tot oud, van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt, met of zonder bijkomende andere beperkingen. Thuis of in een gezin, op zichzelf wonend of in een woonvoorziening. Op school, in een dagcentrum of in een vrij bedrijf. Altijd bedoeld om bij te dragen aan een waardevol leven. Niet de diagnose staat centraal, maar het stimuleren van ieders mogelijkheden. Inclusie bij Cordaan krijgt vorm doordat je kunt zijn wie je wilt zijn. Niemand blijft onopgemerkt en moet zo veel mogelijk het leven kunnen leiden dat hij of zij wenst. Liefst zo lang mogelijk in de eigen omgeving. En als dat niet meer kan, op één van de woonlocaties.

Behandelzaken en Expertise VGZ
De sector VGZ omvat vier domeinen; één domein richt zich op Jeugd, de overige drie domeinen op volwassenen: Intensieve Zorg, Wonen|Werken|Dagbesteding en GGZ|LVB+. Het domein Jeugd heeft een eigen behandeldienst. De behandeldienst VGZ ressorteert onder de directeur Behandeldienst VGZ en biedt behandeling aan volwassen cliënten in alle drie de domeinen.

Het behandelteam bestaat uit artsen VG, praktijkverpleegkundigen, gedragsdeskundigen, paramedici, vaktherapeuten en het secretariaat, onderverdeeld in verschillende vakgroepen. Daarnaast is sprake van een aantal opleidingsplekken, waaronder GZ-psycholoog, arts VG en praktijkverpleegkundige.

De behandeldienst levert behandeling aan cliënten binnen Cordaan en aan extramurale cliënten in Amsterdam. Het betreft een enthousiast team met een grote intrinsieke motivatie die graag behandelen, opleiden, ontwikkelen en innoveren.

De afgelopen periode is geïnvesteerd in het verbeteren van de bedrijfsvoering en zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze waarop de samenwerking met de domeinen vorm krijgt. Dit proces is nog in volle gang. Daarnaast is er de wens om een vernieuwd multidisciplinair behandelcentrum en een polikliniek VG te realiseren.

Momenteel wordt de positie op interim basis ingevuld. Cordaan is nu op zoek naar een strategisch en tactisch sterke Manager Behandelzaken die vanuit verbinding en met slagkracht stuurt op effectieve samenwerking tussen behandelaren en lijnorganisatie.

Functie

Als Manager Behandelzaken ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en het financiële resultaat van de behandeldienst VGZ. Je geeft daarbij leiding aan circa 90 gedreven behandelaren.

De afgelopen periode is geïnvesteerd in het verbeteren van de bedrijfsvoering en zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze waarop de samenwerking met de domeinen vorm krijgt. Dit proces is nog in volle gang. Jouw opgave bestaat uit het verder oppakken van de ingezette koers om samenwerking met, en binnen de behandeldienst, te verstevigen. De komende periode staat bovendien in het teken van de realisatie van een vernieuwd multidisciplinair behandelcentrum en polikliniek VG. De manager die wij zoeken heeft bij voorkeur eerder met dit bijltje gehakt en weet hier op natuurlijke en doortastende wijze invulling aan te geven.

Je legt verantwoording af aan de directeur Behandeldienst VGZ en werkt samen met de directeuren van Intensieve Zorg, Wonen|Werken|Dagbesteding. Daarbij word je ondersteund door een financial controller, een adviseur Kwaliteit en Innovatie, een HR adviseur en een managementassistent.

Wie wij zoeken

Cordaan is op zoek naar een strategisch en tactisch stevige, verbindende manager met slagkracht.

Je hebt hart voor, en ervaring met, de problematiek van LVB+ en/of GGZ met de hectiek/dilemma’s die dit kan geven in de begeleiding en in de wijken.

Je hebt een duidelijke visie op behandeling en hebt deze eerder effectief weten te maken binnen een grote(re) zorgorganisatie. Je wordt blij dat je dit nu ook binnen de VGZ en Cordaan opnieuw kan doen.

Je hebt je sporen verdiend in het verbinden van bedrijfsmatige en behandelinhoudelijke belangen op alle niveaus binnen een organisatie. Tegenstellingen daarin weet je op een natuurlijke manier te overbruggen. Je weet de behandeldienst op de kaart te zetten binnen het MT, in overleg met de directieraad, maar ook binnen de domeinen en de teams. Je organiseert beleids- en besluitvorming zo dat het samenwerking, van en met de behandelaren, ondersteunt. Je stimuleert samenwerking binnen en tussen de vakgroepen met de zorg/begeleiding, zowel intern als extern.

Door jouw overzicht weet je prioriteiten te stellen, slim te organiseren en complexiteit te reduceren. Je weet, met de behandelaren samen, het beste uit zichzelf te halen en het evenwicht te bewaren tussen effectiviteit en efficiency. Daarbij stuur je transparant op een positief resultaat, zowel cijfermatig, als op ontwikkeling en innovatie en in plezierig werken.

Als persoon heb je natuurlijk overwicht: je bent pro-actief, gaat moeilijke besluiten niet uit de weg en geeft duidelijk grenzen/vertrouwen. Je bent een netwerker: je kent mensen snel en sluit aan.

Je beschikt over WO werk- en denkniveau, aangevuld met een relevante bedrijfskundige en/of managementopleiding. Je hebt kennis van, en affiniteit met, ontwikkelingen binnen de zorg (bij voorkeur VG, GGZ). Ook heb je ruime ervaring in een managementfunctie, waarbij je leiding hebt gegeven aan behandelaren/professionals, bij voorkeur in een grote organisatie.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Cordaan biedt een essentiële functie in een organisatie die vanuit inclusie verantwoordelijkheid neemt voor het ontwikkelen van langdurige zorg in Amsterdam. Een functie met volop ontwikkelruimte, waarin je constructief samenwerkt met je collega’s. Vanwege de schaalgrootte van de organisatie en het brede spectrum van cliënten, is er veel kennis en ervaring in huis. En is er voldoende schaalgrootte voor innovaties. Een inspirerende plek, waarbij men continu werkt aan het verbeteren van de dienstverlening.

De wortels van Cordaan liggen in Amsterdam: een kleurrijke stad met mensen van verschillende nationaliteiten, achtergronden, voorliefde, kleur of beperking - iedereen kan bij Cordaan terecht. Dat geldt voor de Amsterdammers die een begeleidingsvraag hebben, maar ook voor de mensen die bij Cordaan werken.

Het betreft een functie voor 36 uur per week. De functie is ingedeeld conform cao VGZ in schaal FWG 70. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform cao en omvatten onder andere een uitstekende pensioenregeling, eindejaarsuitkering, reiskosten en een fietsenplan. Er zijn ruime mogelijkheden voor opleidingen en ontwikkeling.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Kyra Cools en Edo Lagendijk zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaande reactieformulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats eind februari.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR twee referenties op. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.