Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Bedrijfsvoering en Financien - Ingevuld

Sint Nicolaasga

18-04-2023

Manager Bedrijfsvoering en Financien


Ervaren en ondernemende manager. Strategisch én hands-on, met visie en lef en een groot hart voor zorg.

Organisatie

In verband met vertrek van de interim manager Bedrijfsvoering zijn wij op zoek naar een nieuwe vaste collega die verder kan bouwen aan de toekomst van Maeykehiem.

Maeykehiem werd in 1965 opgericht op initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. De naam Maeykehiem is afkomstig van Marijke Meu, de erenaam voor Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel, de echtgenote van stadhouder Johan Willem Friso. Maaike Meu zette zich in voor het welzijn van armen, zieken en ouderen. Deze kernwaarden zijn binnen Maeykehiem tot op de dag van vandaag voelbaar. Ook in de recent samen vastgestelde kernwaarden: ‘vanuit het hart’, ‘echt samen doen’ en ‘vakkundig met lef’.

Ruim 300 betrokken medewerkers verzorgen en ondersteunen dagelijks, samen met vele betrokken vrijwilligers, ongeveer 150 cliënten van Maeykehiem. De organisatie staat bekend om haar uitstekende zorg en expertise op het gebied van intramurale intensieve zorg (van ZZP3VG t/m ZZP8VG) aan cliënten met meervoudige beperkingen en aan cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. De kleinschaligheid van de organisatie en de persoonlijke benadering van cliënten wordt door cliënten, hun verwanten en door de medewerkers zeer gewaardeerd. De ondersteuning en zorg wordt geboden vanuit ’t Hiem in Sint Nicolaasga en enkele kleinere locaties in het dorp Sint Nyk en Sneek en Langweer. ’t Hiem ligt aan de rand van het dorp Sint Nyk, in een prachtige groene omgeving.

Maeykehiem wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur samen met een klein en betrokken MT (Zorg, Bedrijfsvoering en Bestuurssecretaris). De zorg wordt aangestuurd door vijf teamleiders die nauw samenwerken met vijf orthopedagogen. De organisatie heeft een intensieve periode achter de rug waarin zowel bedrijfsvoering, financiën als interne relaties onder druk stonden. Er is hard gewerkt op alle lagen van de organisatie met als resultaat een vitale gemeenschap en een financieel gezonde organisatie. Er is geïnvesteerd in de professionaliteit en kennis van de medewerkers (Triple C en LACCS) en verantwoordelijkheden zijn lager in de organisatie belegd. Recent is een samenwerking met collega zorgorganisatie De Zijlen aangegaan om de kwaliteit en continuïteit van de backoffice te garanderen.

Maeykehiem (omzet 19 mio) kent de voordelen van een kleine, zelfstandige zorgaanbieder (korte lijnen, persoonlijk contact met collega’s en cliënten, snel schakelen, ruimte voor ondernemerschap) en ook de nadelen (kwetsbare bezetting, het moeten voldoen aan alle kwaliteits- en verantwoordingsvereisten van de sector). Vakmanschap en werken op het scherpst van de snede kenmerkt de medewerker van Maeykehiem.

In de nieuwe fase waarin Maeykehiem zich bevindt past ook een nieuwe vorm van besturing. Het MT van de afgelopen jaren van ingrijpen en centrale sturing maakt ruimte voor een MT dat meer gaat delegeren en bestendigen.

“We hebben veel geïnvesteerd in onze teamleiders, orthopedagogen en stafprofessionals. We zijn trots op onze mensen”

Functie

De rol van de manager Bedrijfsvoering en Financiën in het MT is cruciaal en veelzijdig. Jij creëert heldere kaders waarbinnen de zorg geleverd kan worden. Denk aan zaken zoals: wet- en regelgeving, beleidsregels zorginkoop, normuren per locatie/cliënt en managementinformatie. Ook samenwerking met onderaannemers en verantwoording en rapportage van de geleverde zorg aan o.a. het Zorgkantoor behoren tot jouw verantwoordelijkheid. Je primaire verantwoordelijkheid als manager Bedrijfsvoering en Financiën is de financiële portefeuille. Je werkterrein is breed en draagt dagelijks bij aan het verbeteren van de bedrijfsvoerings- en zorgprocessen. Gelet op de omvang van de organisatie zul je keuzes moeten maken in wat je wanneer oppakt. Je stelt prioriteiten op basis van de impact op de kwaliteit van leven van de cliënten.

Als manager Bedrijfsvoering en Financiën stuur je de financiële afdeling aan (twee medewerkers financiële administratie, twee clientadviseurs, de centrale planner, en de controller (RA)). Je bent direct leidinggevende van de coördinator Facilitair (drie medewerkers receptie/front office, vijf medewerkers huishouding, drie medewerkers technische dienst, medewerkers vervoer, en een externe adviseur nieuwbouw). Je hebt directe lijnen met De Zijlen als samenwerkingspartner (o.a. ICT), met de auditcommissie van de Raad van Toezicht Maeykehiem en met het Zorgkantoor als directe financier.

“We zijn echt een MKB-organisatie: we zijn aanpakkers die hun schouders eronder zetten en aan het werk gaan”.

Belangrijke thema’s waar je binnen Maeykehiem de komende jaren aan werkt zijn:

 • Arbeidsmarktvraagstukken: een nieuw manier van kijken naar personele inzet. Door creatief capaciteitsmanagement, anders roosteren, strategisch personeelsmanagement en het werven van zij-instromers voor de zorg;
 • Ver/nieuwbouw: delen van vastgoed op ’t Hiem zijn aan vernieuwing toe en ook is de wens de zorg vanuit Maeykehiem zoveel mogelijk op ‘t Hiem te concentreren door grond aan te kopen en nieuwbouw te plegen;
 • Verzwaring van de problematiek bij cliënten en continue kortingen op zorgbudgetten: het onderbouwen, aanvragen en verantwoorden van meerzorg en specialistische zorg is een belangrijk onderdeel van je werk (in nauw overleg met de teamleiders, orthopedagogen en cliëntadvies);
 • Vitaliteit van cliënten en medewerkers: met gezonde voeding, bewegen en buitenlucht, en ook tiny houses voor cliënten die zich niet thuis voelen in een groep.

Wie wij zoeken

We zoeken in de eerste plaats een mensenmens. Een nieuwe collega die zich op ’t Hiem helemaal thuis voelt en bij wie de cliënten en collega’s zich gezien en gehoord voelen. Je start je dag met een gevulde agenda, maar dan staat Jan met zijn knuffelkonijn voor je deur en knoopt een gesprekje met je aan. Dat geeft kleur aan je dag -en je weet elke dag voor wie je het werk doet. Flexibiliteit zit in je genen.

We zoeken een professional met sterke financiële competenties en bij voorkeur met relevante ervaring met financiering van zorg en met nieuwbouw. Deze rol vraagt een groot bereik, van strategisch denken tot operationeel kunnen inspringen en het financiële handwerk verrichten als dat nodig is.

Je bent:

 • een manager die het financiële vak diep verstaat;
 • een ervaren financiële professional die het verhaal achter de cijfers haarfijn aanvoelt;
 • een verbinder tussen zorg en bedrijfsvoering;
 • een natuurlijke gesprekspartner voor medewerkers, cliënten en hun verwanten;
 • een besluitvaardig MT lid en het kritisch geweten van de organisatie;
 • een brenger van rust en overzicht;
 • een nieuwsgierige collega die veel vragen stelt zonder in de details te ‘verzuipen’;
 • een fijne collega die humor meebrengt.

Met visie, vakmanschap en lef ben jij als MT lid Maeykehiem een volwaardig gesprekspartner voor relevante externe partijen zoals het Zorgkantoor, banken en samenwerkingspartners.

“Voor de vele eenpitters in de bedrijfsvoering ben jij als manager de belangrijkste sparringpartner”.

Een kleine, zelfstandige organisatie als Maeykehiem vraagt professionaliteit, ondernemerschap en creativiteit van haar medewerkers. Geen dag is hetzelfde, je werkzaamheden zijn niet strak afgebakend, en er gebeurt altijd wel iets waar vandaag nog geen pasklaar antwoord voor is. Dat zet jou aan, het vraagt het beste van je. Met humor en in nauwe samenwerking met je collega’s vind je de antwoorden -en kun je morgen al de resultaten zien van jullie inspanningen. Zo kort zijn de lijnen binnen Maeykehiem - zo groot is de betrokkenheid van alle collega’s bij de cliënten om je heen.‘Wa wit praatsto Frysk’ -of vind je het leuk dat te leren.

“In een kleine organisatie als Maeykehiem hebben we MT leden met slagkracht nodig”

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Manager Bedrijfsvoering en Financiën bij Maeykehiem is een cruciale functie in een vitale en informele organisatie. Jouw bijdrage heeft direct impact op de kwaliteit van leven van de cliënten. Jouw werk is elke dag van grote waarde.

De functie van Manager Bedrijfsvoering en Financiën is een senior management functie binnen Maeykehiem. Je bent waarnemend Bestuurder van de organisatie bij afwezigheid van de Bestuurder.

De functie wordt gewaardeerd conform CAO Gehandicaptenzorg: neem daar gerust contact over op. Het betreft een functie voor bij voorkeur 36 uur per week (32 uur is bespreekbaar).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Philip Backx en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Die gesprekken vinden plaats in de periode tot 10 mei aanstaande. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek. Deze gesprekken vinden plaats op 8 en 12 mei a.s. in het midden van het land.

De selectiegesprekken bij Maeykehiem vinden plaats op dinsdag 16 mei.

Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Maeykehiem draagt zorg voor de kosten van de aanvraag.

We kijken uit naar je reactie en verheugen ons op mooie gesprekken om voor Maeykehiem de beste manager Bedrijfsvoering en Financiën te selecteren.