Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Communicatieadviseur

Rijswijk / landelijk

30-05-2022

Communicatieadviseur

‘Verbinder, verteller, inspirator’


‘LIMOR valt en staat bij ECHT contact maken. Wij zoeken een communicatie / marketing expert die dat snapt en kan vertalen naar doeltreffende en persoonlijke communicatie. LIMOR stimuleert ontwikkeling, niet alleen van cliënten maar ook van eigen medewerkers’, Aart van Walstijn (Bestuurder LIMOR)


LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en daardoor moeilijkheden ervaren met zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, dakloos zijn of dat dreigen te worden en nergens anders terecht kunnen. LIMOR zorgt ervoor dat haar cliënten daar terechtkomen waar ze het best op hun plek zijn. LIMOR is een belangrijke schakel op de weg naar rehabilitatie, herstel, werk en/of zelfstandig wonen. Bekijk ook de LIMORfilm.

Organisatie

LIMOR is een bevlogen en ondernemende organisatie, met een grote maatschappelijke functie. LIMOR richt zich op alle mensen met complexe problematiek die psychische begeleiding en rehabilitatie nodig hebben bij hun herstel en het meedoen in de samenleving. Dit ongeacht de onderliggende aandoening of beperking en gericht op alle levensgebieden. Waar nodig verbindt LIMOR begeleiding met behandeling en/of welzijn & maatschappelijk werk om dit herstel en het meedoen te bevorderen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het netwerk van de cliënt of wordt met de cliënt een nieuw netwerk gecreëerd. Preventie en nazorg behoren ook tot de aandachtspunten van LIMOR. De methodiek van Situationeel Begeleiden, het product ‘Housing First’ en de dienstverlening op het gebied van ‘Hoarding’ zijn voorbeelden van het zorgaanbod. De kernwaarden van LIMOR zijn Bevlogen, Integer, Ondernemend en Samenwerkend (BIOS). Je merkt deze kernwaarden terug in de organisatie, onder andere door de ruimte die de organisatie biedt om je vanuit je werk te ontwikkelen.


De organisatie is actief in 2 regio’s. In de regio Noord/Oost werkt zij in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. In de regio West werkt LIMOR in Zuid-Holland.

Functie

Het is echt heel mooi wat we bij LIMOR doen, we zijn van betekenis in levens van mensen. Met heel veel plezier draag ik vanuit communicatie daar mijn steentje aan bij’, Farduw Wagenmakers (collega Communicatieadviseur)


Werken bij LIMOR betekent werken in een bevlogen, eigenzinnige, creatieve organisatie. Bij LIMOR begeleiden jouw collega’s hun cliënten in een wereld vol wetgeving, procedures en procesafspraken. Het gaat hier om mensen die zelden binnen de standaard passen, omdat alles al een keer geprobeerd is. Omdat de problemen te complex zijn voor standaardisatie. Werken met collega’s die van nature ‘out of the box’ werken, betekent werken in een organisatie die zo regelarm is als mogelijk. Hier zijn het eigen initiatief, zelf nadenken en ondernemerschap geen loze uitdrukkingen maar een feit.

Als communicatieprofessional voeg jij daarin het verhaal en het beeld toe. Omdat het verhaal van de cliënten van LIMOR verteld moet worden. Aan opdrachtgevers zoals gemeenten, justitie en zorgkantoren.


Het team Communicatie bestaat uit 2 communicatieadviseurs en valt onder de Bestuurssecretaris. Samen werk je voor de regio’s én voor de hele organisatie en verdeel je portefeuilles op basis van specifieke expertise en affiniteit. Daarnaast adviseer je in de praktijk voornamelijk aan de regio West (Den Haag e.o.). Je werkt nauw samen met de Regiodirecteur, het Teammanagement en de Accountmanager. Je bent in eerste instantie adviseur. Dat betekent dat je de regio begeleidt in het bepalen van communicatie- en marketingstrategieën. Je helpt collega’s bij het vinden van hun ‘tone of voice’ naar verschillende doelgroepen en met name de opdrachtgevers van LIMOR; gemeenten, zorgkantoor en Justitie. Je draagt vanuit je expertise bij aan de communicatiestrategie door de ontwikkeling van formats die voor jouw interne klant eenvoudig toepasbaar zijn en passen binnen de huisstijl. Want die bewaak je: jij staat immers pal voor het beeldmerk van LIMOR.


De afdeling is nu nog vooral een communicatieafdeling maar heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot een marketing- en communicatieafdeling. Eerst zetten jullie samen en in samenwerking met anderen de laatste puntjes op de ‘i’ van de communicatie. Vervolgens werk je mee aan de groei en de verdere professionalisering van communicatie binnen LIMOR. Samen leggen jullie de basis voor de marketing van LIMOR. Je werkt daarbij op operationeel-tactisch niveau, maar denkt mee in het uitvoeren van de organisatiestrategie en vertaalt deze samen naar een marketingstrategie. Dat maakt je werk afwisselend. Je combineert hands-on werk met vragen uit de dagelijkse praktijk met het mede schrijven en bedenken van (marketing/communicatie) strategie. Wat je ook doet, je houdt altijd de missie, visie, koers en kernwaarden van LIMOR voor ogen. Zo weet je de dienstverlening van LIMOR, die ook flink in ontwikkeling is, goed en consequent neer te zetten en breng jij het mooie en goede werk van LIMOR in beeld. Je bent daarbij in staat om out-of-the-box te denken en innovatief te werken.

Wie wij zoeken

LIMOR is een ontzettend leuke en ambitieuze organisatie, wat dat betreft kom je met hele leuke dynamische mensen te werken. We hebben in Regio West mooie ambities waaraan een communicatie/marketing specialist een belangrijke bijdrage gaat leveren’. René Brandsema (Regiodirecteur West)


Je bent een ervaren communicatieprofessional met moderne ideeën over (externe) communicatie en basiskennis op het gebied van marketing. Je hebt niet-standaard ideeën en past daarmee goed bij de werkwijze van LIMOR. Je bent bij uitstek iemand die weet dat communicatie niet gaat over zenden, maar over de wisselwerking tussen zender en ontvanger. Je luistert naar ‘de markt’ en weet deze via originele kanalen te benaderen.


Je bent een echte adviseur. Je hebt ervaring in het ontwikkelen van communicatiestrategieën, waarbij je samenwerkt met de interne klant. Je geeft voeding, ideeën en inspiratie. Je kent de goede balans tussen de ander iets leren en overnemen. Je bent dan ook sterk in het overdragen van kennis en het ontwikkelen van ondersteunende middelen voor de gebruikers.


Naast generieke kennis van communicatie heb je een talent dat je graag verder wilt ontwikkelen. Bij LIMOR krijg je daarvoor alle ruimte. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als digitale marketing, customer journey, sharing is caring of het vinden van de verbinding.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Ik ben ook net gestart bij LIMOR en ik ben onder de indruk van het werk van LIMOR en het warme welkom dat ik heb ontvangen. Als je toekomstig leidinggevende werk ik graag vanuit ruimte en vertrouwen en ondersteun ik je waar ik kan zodat jij het maximale uit jezelf kan halen’. Annemarie Oele (Bestuurssecretaris en leidinggevende van het communicatieteam)


Een functie waarin je een hele waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het mooie werk van LIMOR, in een organisatie die ruimte geeft voor ontwikkeling. Je komt te werken binnen een bevlogen en samenwerkend team dat samen veel plezier heeft. Je hebt veel ruimte om zelf jouw werk en werkweek in te delen.


De functie is voor 32 - 36 uur per week en is ingedeeld in schaal 9/10 (maximaal € 4.830,-) van de CAO Sociaal Werk. Daarnaast biedt LIMOR een individueel keuzebudget bovenop je jaarsalaris, bestaande uit o.a. 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en de waarde van het bovenwettelijk vakantieverlof (26 uur op jaarbasis bij een voltijd dienstverband) en 1,5% opbouw per maand voor je loopbaanbudget.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Mariët Hofenk en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website.


Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats in week 21 of op 21 juni 2022.Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op.