Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim bestuurssecretaris - Ingevuld

Zaandam

20-04-2022

Interim bestuurssecretaris

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

‘Een regisseur die met plezier en visie besluitvorming organiseert (32 uur p/w)’

Organisatie

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad: van Krommenie en West-Knollendam tot Zaandam-Zuid. Daarnaast zijn er twee scholen voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, en een voor speciaal voortgezet onderwijs. Zij vormen samen Dynamica XL, het expertisecentrum passend onderwijs. Ook hoort de Kernschool (school voor nieuwkomers) bij de scholengroep. Op dit moment ontwikkelt Zaan Primair een nieuwe visie, gebaseerd op de 4 pijlers, het kind in de wijk, ambitieus werken (evidence informed), professionele trots en inclusie en kansengelijkheid. 

Voor Zaan Primair zoeken wij een interim bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris is onderdeel van het bestuursbureau, dat de scholen ondersteunt. De bestuurssecretaris is strategisch sparring partner en adviseur van het College van Bestuur. Tevens secretaris van de Raad van Toezicht en lid van het MT. Het MT bestaat uit de twee bestuursleden en de collega teamleiders voor P&O, ICT, Bedrijfsvoering & Financiën, Innovatie & Kwaliteit en Huisvesting. De bestuurssecretaris stuurt direct een team aan bestaande uit een receptionist, communicatiemedewerker en twee secretariaat medewerkers. 


Opdracht

De Bestuurssecretaris is primair verantwoordelijk voor het breed ondersteunen en adviseren van het CvB bij de uitvoering van haar bestuurlijke taken, bij het aansturen en bewaken van de bestuurlijke beleids- en besluitvorming en bij de in- en externe communicatie. Dit vraagt om een actieve bijdrage aan de samenwerking tussen de verschillende teams van het bestuursbureau. Alles is gericht op effectieve en efficiënte realisatie van de doelstellingen van de organisatie. De bestuurssecretaris is een spin in het web waar het gaat om de koers van de organisatie en het draagvlak daarvoor. 

Bestuurlijke besluitvormingsprocessen, medezeggenschap, P&C-cyclus, externe verantwoording en strategiebepaling zijn essentiële onderdelen waarin de bestuurssecretaris faciliteert, coördineert en soms de regie heeft. In nauwe samenwerking met de collega MT-leden breng je samenhang aan in de werkzaamheden en projecten binnen Zaan Primair. Je bent de bewaker van de governance en organiseert de beleidsvoorbereiding en besluitvorming. Vervolgens draag je zorg voor de communicatie over- en voor de opvolging van de genomen besluiten. Je bent verantwoordelijk voor de regie op het beleidsmatige deel van begroting en jaarverslag en voor de procesbewaking van de klachtenafhandeling.

Het MT en de bestuurders zijn een gecommitteerd team dat relatief kort in deze samenstelling succesvol samenwerkt. Zaan Primair hecht aan medezeggenschap en betrokken intern toezicht. De verhouding met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht is goed. Als bestuurssecretaris ben je hierin een belangrijke schakel.

Wie wij zoeken

Je beschikt over strategisch vermogen waardoor je het College van Bestuur, Managementteam, Managementberaad, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht kunt adviseren en ontzorgen. Dat vermogen heb je omdat je succesvol (landelijke) ontwikkelingen naar beleid en uitvoering hebt vertaald. Je hebt affiniteit met compliance en governance. Je overziet en doorziet de samenhang der dingen in- en extern, verbindt en maakt daardoor integrale afwegingen en een goede besluitvorming mogelijk.

Je bent gewend te functioneren in een complex krachtenveld waarin organisatie sensitiviteit en een goed gevoel voor menselijke verhoudingen noodzakelijk zijn. Je bewaakt de grote lijnen en verliest jezelf niet in de details. Je haalt voldoening en plezier uit consolideren, ontwikkelen en het bewaken van de besluitvorming. Door jouw denken in oorzaak en gevolg, analyse en methodisch werken, zet je (on-)zichtbaar processen in gang die je proactief volgt en begeleidt. Je hebt een heldere en vlotte schrijf- en communicatiestijl en je brengt met gemak zaken tot de kern.

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding op het gebied van Bestuurs- of Bedrijfskunde. Ervaring in het onderwijs is een pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Zaan Primair biedt, als één van de grotere schoolbesturen in Noord-Holland, een rijke diversiteit, veel mogelijkheden tot leren en kennisuitwisseling en de mogelijkheid om te werken voor scholen met sterk uiteenlopende identiteiten. Startdatum is zo snel mogelijk. De opdracht is voor gemiddeld 32 uur per week. De duur van de opdracht bedraagt 6 maanden en is een tijdelijke vervanging van de huidige bestuurssecretaris. Werkzaamheden vinden plaats op het bestuursbureau van Zaan Primair in Zaandam.

Reactie & informatie

Stefan van den Oever, partner van VOOR is verantwoordelijke voor deze exclusieve opdracht. Heb je vragen? Stefan is bereikbaar op: 06-51705362 of stefan@voor.nl. Als je belangstelling en ervaring aansluit op het gevraagde profiel ontvangen wij graag zo snel mogelijk je reactie voorzien van je cv, een gedegen onderbouwing van je relevante ervaring, je beschikbaarheid, eventuele vakantieplanning en een indicatie van je uurtarief via het reactieformulier onder deze vacature op onze website of klik op deze link . De voorselectiegesprekken zijn zo snel mogelijk. De presentatie van geschikte kandidaten is eind april of begin mei bij Zaan Primair.

Vanuit VOOR worden voor de opdrachtgever een tweetal referenties ingewonnen over de gekozen kandidaat.