Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Teamleider Verenigingscoördinatie

Den Haag

26-05-2020

Teamleider Verenigingscoördinatie

Zorgt voor verbinding – extern en intern

Organisatie

KNMP-vereniging
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. Nederland telt bijna 6.000 apothekers, van wie ruim 90% lid is van de KNMP. De leden werken onder meer als openbaar apotheker (de grootste groep), als apotheker in een ziekenhuis en in de (farmaceutische) industrie. De KNMP heeft zichzelf als missie gesteld om optimale, wetenschappelijk gefundeerde en innovatieve farmaceutische patiëntenzorg te bevorderen.

De maatschappij vergrijst en (de betaalbaarheid van) de zorg staat onder druk. Dit geldt ook voor de farmaceutische zorg. Apothekers staan voor veilig en effectief geneesmiddelengebruik, een cruciale taak binnen de patiëntenzorg.

De vereniging KNMP bestaat uit individuele leden en wordt geleid door het KNMP-bestuur. Naast het KNMP-bestuur zijn thans drie secties actief binnen de vereniging: de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO), de Landelijke sectie Openbare Apotheken (LOA) en de sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM).

KNMP-bureau
De vereniging KNMP wordt ondersteund door het KNMP-bureau. Een wendbare, financieel stevige en op haar taken toegeruste bureauorganisatie is essentieel ter ondersteuning van de KNMP-vereniging als gesprekspartner voor haar aangesloten leden, stakeholders en beleidsmakers. Binnen het bureau werken 188 (155 fte) voornamelijk hoogopgeleide medewerkers, waaronder een groot aantal apothekers.

De vereniging KNMP ondersteunt vanuit het bureau de aangesloten individuele apothekers en apotheken met een breed palet aan specialistische producten, diensten en opleidingen en behartigt de gezamenlijke belangen richting de stakeholders en beleidsmakers in de eerste- en tweedelijnszorg. Voor een volledig overzicht van alle producten en diensten: knmp.nl/producten.

De afdeling Verenigingscoördinatie bevordert en vergroot de samenhang tussen de leden van de vereniging (apothekers). De afdeling staat centraal binnen de KNMP en fungeert als spil tussen de vereniging, het bureau en de leden. De districtscoördinatoren brengen de relevante informatie vanuit het KNMP-bureau bij de leden en haalt bij hen ook de wensen, signalen en ideeën op. Er werken in totaal zeven medewerkers binnen Verenigingscoördinatie.

Functie

Als meewerkend voorman / -vrouw stuur je de afdeling Verenigingscoördinatie (7 collega’s) aan en draag je de verantwoordelijkheid voor een eigen district (Noordwest II, regio groot-Amsterdam).

In deze rol begeleid en stuur je de zes districtscoördinatoren en een ondersteunende medewerker aan. Je stimuleert een optimale samenwerking tussen de verschillende teamleden en versterkt de onderlinge kruisverbanden. Je bent verantwoordelijk voor alle werkzaamheden met betrekking tot de volledige HR-cyclus, budgettering en afdelingsgerelateerde zaken. De collega’s werken nagenoeg allemaal vanuit huis in hun eigen regio, waarbij men op regelmatige basis samenkomt op het kantoor van de KNMP in Den Haag.

Binnen je eigen district Noordwest II creëer je draagvlak onder de leden en onderhoud je je eigen netwerk. Je signaleert regionale ontwikkelingen en trends en vertaalt deze naar advies voor de landelijke beleidsvorming en producten en diensten van de KNMP. Je legt binnen je regio, en over de regio’s heen, verbanden, identificeert succesvolle regionale initiatieven en coördineert de regionale en landelijke communicatie hierover. Samen met de collega districtscoördinatoren en andere collega’s binnen de KNMP coördineer en stem je de verschillende activiteiten en bijeenkomsten af.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een netwerker (WO werk- en denkniveau) met ruime leidinggevende ervaring die als meewerkend voorman / -vrouw graag als spil tussen de diverse stakeholders fungeert en een brug weet te slaan tussen de leden, het bureau en het bestuur.

Organisatie- en omgevingssensitiviteit is in deze rol essentieel, evenals ervaring in politiek-bestuurlijke omgevingen. Ervaring in de (farmaceutische) zorgsector is een pré. Je hebt een belangrijke signaleringsfunctie en krijgt energie uit het versterken van de verbinding tussen de leden van de KNMP, het bestuur en het bureau.

Je bent een kei in teambuilding en weet hoe je hoogopgeleide, zelfstandige professionals (situationeel) aanstuurt. Je bent doortastend, resultaatgericht en je bent plan- en projectmatig sterk.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Als Teamleider Verenigingscoördinatie binnen de KNMP werk je aan de bevordering van de kwaliteit van de farmaceutische zorg en aan het voor apothekers mogelijk maken om die kwaliteit te kunnen leveren. Werken bij de KNMP gebeurt in teamverband, waarbij voor iedereen ruimte is voor zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. De diverse teams staan in nauw contact met elkaar. Ervaren krachten en jonge talenten werken op de vele boeiende dossiers binnen de farmacie met elkaar samen voor de vereniging van apothekers.

Het betreft een functie voor 32 uur per week. Het salaris is marktconform. Onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket zijn een auto van de zaak, mobiele telefoon en een laptop. De KNMP kent daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden die onder meer zijn gericht op het stimuleren van de vitaliteit van de medewerkers.

Reactie & informatie

Het doel is de procedure zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 juli af te ronden. Startdatum in de functie is in onderling overleg te bepalen. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt de voorkeur gegeven aan degene die zo spoedig mogelijk kan starten.

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel cv via onderstaande reactieformulier. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Als sluitstuk in de procedure nemen wij contact op met enkele referenties.