Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Locatiemanager Veldzicht

Aalsmeer

02-01-2018

Locatiemanager Veldzicht

Organisatie

VISIE EN BELEID

 

Ieder mens heeft mogelijkheden, beperkingen, behoeften, wortels, rechten en plichten. Deze visie loopt als een rode draad door ons werk heen en geldt voor iedereen die betrokken is bij Ons Tweede Thuis. Lees hier onze zorgvisie.

JIJ&IK is onze slogan. Jij en ik, mensen met een beperking, hun ouders en familie en onze professionals en vrijwilligers. Maar ook jij en ik in de wijk, mensen met en zonder beperking en andere (zorg)organisaties of gemeenten. Samen werken we aan een goed leven voor kinderen en volwassenen met een beperking. Dat is de missie van Ons Tweede Thuis. We stimuleren en helpen mensen om hun eigen keuzes te maken en het beste uit zichzelf te halen. En we ondersteunen hen om de mogelijkheden van hun netwerk maximaal te benutten. Dat doen we vanuit onze kernwaarden.

Kernwaarden

Onze kernwaarden – zelfbewust, krachtig, lef, kwetsbaar, verbindend – zijn ons kompas. Ze geven richting aan de dagelijkse ondersteuning van mensen met een beperking, het beleid van onze organisatie en aan de ontwikkeling van medewerkers. De kernwaarden maken zichtbaar wat onze overtuigingen zijn en voelbaar hoe we die in praktijk brengen. Lees hier meer over onze kernwaarden.

Beleid

Ons werk staat nooit stil. Toch zijn er veel onderwerpen waar we wel bij stil staan. Zoals onze zorginhoudelijke uitgangspunten of (ernstig) probleemgedrag en doelgroepenbeleid. Maar ook over onderwerpen als zorg voor en na het levenseinde, seksualiteit en hechtingsproblematiek maken we beleid. Deze beleidsstukken delen we graag met je. Ze zijn hier te vinden en te downloaden (pdf).

Strategisch beleid

Samenwerken, samenwerken, samenwerken. Dat is de kern van ons strategisch beleid. Onze blik is naar buiten gericht, omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen mensen met een beperking het beste kunnen ondersteunen voor een goed leven. Iedereen die een rol speelt in hun leven doet daaraan mee en draagt daaraan bij. Waarom zo en vanuit welke uitgangspunten, is te lezen in ons strategisch beleid.

Functie

LOCATIEMANAGER VELDZICHT Ervaren manager, teambuilder en communicatief sterk Ons Tweede Thuis ORGANISATIE Ons Tweede Thuis is er voor mensen (alle leeftijden) met een verstandelijke beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel en hun familie. Voor wonen en werken, re-integratie, dagbesteding, advies en hulp thuis. Samen wordt gewerkt aan een betekenisvol leven, dichtbij de mensen die deze zorg nodig hebben en dichtbij de mensen om hen heen. De kernwaarden-zelfbewust, krachtig, lef, kwetsbaar, verbindend-zijn het kompas binnen Ons Tweede Thuis. Ze geven richting aan de dagelijkse ondersteuning van mensen met een beperking, het beleid van de organisatie en aan de ontwikkeling van medewerkers. Ons TweedeThuis is werkzaam in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en in de regio Zuid- en Midden Kennemerland. Ons Tweede Thuis is 50 jaar geleden gestart als een familie-initiatief en in de afgelopen jaren autonoom gegroeid naar een organisatie met zo’n 2000 medewerkers en 80 locaties in de regio. Door de historie van Ons Tweede Thuis is er geen sprake van een of meerdere grote instellingsterreinen maar van zelfstandige woon-eenheden, dag- en werkcentra en kinderdienstencentra in de wijk, verspreid in de wijken. Ons Tweede Thuis heeft kenmerken van een familiebedrijf: cultuur gericht op samenwerking en elkaar helpen en sterk inhoudelijk en intrinsiek gedreven medewerkers en management. Binnen Ons Tweede Thuis is de familieraad een belangrijk orgaan wat betrokken wordt bij alle relevante zaken, evenals de cliëntenraad. De Raad van Bestuur en het MT leiden Ons Tweede Thuis vanuit de Rijnlandse filosofie: liever dienen dan interveniëren, liever leren dan foutloos, liever waardevrij evalueren dan oordelen. Locatie Veldzicht Wonen en dagbesteding op één plek, met sportvelden, een gymzaal en een sfeervolle snoezelruimte, dat is wat je vindt op locatie Veldzicht. Het is een woon- en dagcentrum bestemd voor volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking met gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Veldzicht is voor hen een veilige en overzichtelijke omgeving. Met veel buitenactiviteiten en 24 uurszorg en ondersteuning. Kernwoorden voor heel Veldzicht zijn: structuur, individuele benadering, overzicht en veiligheid. Het dagcentrum Bij dagcentrum Veldzicht kunnen de cliënten binnen en buiten werken. Binnen wordt bijvoorbeeld geknutseld, geschilderd, muziek gemaakt of naar muziek geluisterd. Buiten kunnen de cliënten bijvoorbeeld werken in de eigen tuin of in het gebied van Staatsbosbeheer. Regelmatig gaan begeleiders met cliënten naar een zwembad of sportschool in de buurt. Op het dagcentrum is altijd begeleiding aanwezig tijdens werkuren. Zonodig worden zij ondersteund door een arts, fysiotherapeut en een orthopedagoog. Het wooncentrum Het wooncentrum bestaat uit een gebouw met twee vleugels. In de ene vleugel zijn twee woongroepen voor elk zeven cliënten. In de andere vleugel een derde woongroep voor negen cliënten en acht grote kamers met een aparte slaapkamer, een eigen keukenblok, badkamer en berging. Voor bewoners van de grote kamers is er een gezamenlijke huiskamer. Op de locatie Veldzicht wonen en werken een EMB en een LVB cliëntengroep. Er werken 70 medewerkers. De uitdaging is om met teams, ouders en cliënten balans te zoeken bij veranderende verhoudingen. Meer (samen-)zeggenschap, complexere zorgvragen en de doorontwikkeling van de samenwerking in en tussen teams. Met support van een coach en procesbegeleider vinden teams, ouders en cliënten samen hun weg naar meer ruimte voor maatwerk in de driehoeken en nog meer plezier in het werk. DE FUNCTIE Als locatiemanager van Veldzicht ben je integraal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de locatie. Je geeft leiding aan de medewerkers en werkt nauw samen met o.a. de gedragsdeskundige aan een veilig en warm thuis voor de cliënten. Je zorgt ervoor dat er veilig gewerkt wordt, afspraken duidelijk zijn en nageleefd worden en tegelijkertijd stimuleer je een open en lerend klimaat waarin fouten gemaakt mogen worden mits ervan geleerd wordt. Vanuit zowel familie als medewerkers wordt aangegeven dat het team nog ‘zoekende’ is naar de invulling binnen de nieuwe structuur. Het gezamenlijk vorm geven aan meer zelforganisatie binnen het team vraagt coaching en begeleiding van de locatiemanager. Je maakt onderdeel uit van het team van locatiemanagers en rapporteert aan Annemarie Zuidweg, Regiomanager. WIE WIJ ZOEKEN VOOR ONS TWEEDE HUIS Het betreft een integrale functie waarin teamontwikkeling een belangrijk onderdeel vormt. Naast persoonlijk leiderschap heb je ook ervaring en affiniteit met de financiële en bedrijfskundige kant van de functie. De locatiemanager die wij zoeken is een ervaren manager met talent en liefde voor groepsdynamiek en teamontwikkeling. - Je stuurt op proces, actie en resultaat. - Je stimuleert het team om scenario’s voor vraagstukken te ontwikkelen en om gezamenlijk een keuze te maken en deze te gaan uitvoeren. - Je bent creatief als het om persoonlijke ontwikkeling van medewerkers gaat en wilt altijd beter worden. - Je stelt vanzelfsprekendheden ter discussie, je stelt vragen en bent in staat knopen door te hakken als de situatie daarom vraagt. - Je hebt uiteraard affiniteit met de doelgroep (EMB en LVG) van Veldzicht en bij voorkeur ervaring met complexe zorg- en gedragsvraagstukken. Binnen vergelijkbare sectoren zoals GGZ, jeugdzorg of een forensische setting. - Je bent in staat visie te ontwikkelen op de doelgroep, mogelijk ben je bekend met behandelmethoden als Triple-C , LACCS enz. - Je kunt omgaan met agressief gedrag en crisissituaties en weet juist dan rust en overzicht te bewaren. Cliënten, medewerkers en ouders kunnen op jou vertrouwen, je zoekt met hen naar de balans tussen belangen. - Je bent bekend met de (door-) ontwikkeling van zelforganiserende teams. - Je beschikt over (minimaal) HBO werk- en denkniveau. ONS AANBOD VOOR DE BESTE KANDIDAAT Een brede en veelzijdige functie als locatiemanager bij een bijzondere organisatie. Het gaat om een functie voor 32 tot 36 uur/week. Er wordt in overleg gestart met een jaarcontract, inschaling FWG 65 CAO VVT. INFORMATIE EN PROCEDURE VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Selma Koegler is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype. De eerste gesprekken met de advies- en selectiecommissie bij Ons Tweede Thuis vinden plaats op 12 oktober. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatiebrief en actueel CV via het onderstaande reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skype adres en eventuele vakantieplanning.

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

User Master