Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Domeinmanagers Ambulant GGZ | LVB+

Amsterdam

29-04-2023

Domeinmanagers Ambulant GGZ | LVB+

Sturen op teambuilding, groei en (strategische) ontwikkeling van Amsterdamse, specialistische ambulante begeleiding.

Cordaan is een aanbieder voor gespecialiseerde begeleiding van Amsterdammers met GGZ|LVB+ problematiek en zet in op inclusie en wijkgericht werken. In maart 2023 heeft Cordaan de aanbesteding voor specialistische begeleiding GGZ|LVB+ binnen Stad Amsterdam gegund gekregen. Daarmee verwachten ze groei en zijn ze op zoek naar twee Domeinmanagers Ambulant LVB+|GGZ die samen gespecialiseerd, wijkgericht begeleiden verder op de kaart zetten en laten groeien.

Organisatie

Cordaan is een grote aanbieder voor thuiszorg, GGZ, VVT, VGZ, Jeugd, Paramedische en Revalidatiezorg in Amsterdam en omstreken. De organisatie is er voor iedereen die gedurende kortere of langere tijd ondersteuning, zorg of behandeling nodig heeft, vanuit het streven mensen zo lang mogelijk te ondersteunen in hun zelfstandigheid: thuis of binnen een woonvoorziening.

Cordaan biedt aan ongeveer 20.000 mensen zorg en behandeling vanuit 120 locaties in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doen ze met bijna 6.000 medewerkers en ruim 2.500 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.

Cordaan is een ‘platte’ organisatie met een tweehoofdige raad van bestuur, zeven zorgdomeinen en ondersteunende diensten. Elk zorgdomein en ondersteunende dienst ontvangt leiding van een directeur die direct onder de raad van bestuur valt. De directeuren van de zorgdomeinen sturen direct een aantal locatie- en/of (domein-)managers aan.


Over Cordaan GGZ|LVB+

Cordaan GGZ|LVB+ biedt ondersteuning aan Amsterdammers in de wijk met een hulpvraag op het gebied van wonen, werken, welzijn, vrije tijd of leren. Altijd bedoeld om bij te dragen aan inclusie en een waardevol leven. De hulpvraag ontstaat mede vanuit psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking, of mensen met niet aangeboren hersenletsel. Meestal is er sprake van bijkomende problematiek zoals verslaving.

Niet de diagnose staat centraal, maar het stimuleren van ieders mogelijkheden. Inclusie bij Cordaan krijgt vorm doordat je kunt zijn wie je wilt zijn. Niemand blijft onopgemerkt en iedereen moet zo veel mogelijk het leven kunnen leiden dat hij of zij wenst. Liefst zo lang mogelijk in de eigen omgeving. En als dat niet meer kan, op een veilige en gastvrije woonzorglocatie.Niet de diagnose staat centraal, maar het stimuleren van ieders mogelijkheden. Inclusie bij Cordaan krijgt vorm doordat je kunt zijn wie je wilt zijn. 

Cordaan zet in op inclusie en wijkgericht werken. Wijkgericht werken betekent dat cliënten zoveel als mogelijk wonen in de wijk en gebruik maken van wat de wijk hen te bieden heeft. Aan de andere kant betekent het dat medewerkers de wijk als hun werkplek gaan zien. Eén van de managers vat dit mooi samen: ”Wijkgericht moet in je hoofd zitten. In plaats van dat je een gebouw ziet met een cliënt erin, moet je een stad zien met een Amsterdammer.” Middels een projectmatige aanpak wordt het wijkgericht werken vanuit de LVB+|GGZ teams van Cordaan verder vorm en inhoud geven.

Binnen het Zorgdomein GGZ|LVB+ zijn de diverse teams onderdeel van zorg- en welzijnsnetwerken in de stad voor verschillende doelgroepen en betrokken bij de doorontwikkeling van de ondersteuning van mensen met een beperking. Twee teams binnen het domein LVB+|GGZ geven specialistische begeleiding: team Sup (20 fte groeiend naar 25 fte) en team HBH OGGZ (6 fte groeiend naar 11 fte). De teams bestaan uit MBO-HBO+ opgeleide casemanagers en begeleiders. De professionals werken in hoge mate zelfstandig en geven, naast individuele specialistische begeleiding, ook trainingen en zijn te consulteren als experts voor hun samenwerkingspartners zoals de Buurtteams.

De Manager Ambulant LVB+|GGZ stuurt momenteel deze twee teams aan, maakt deel uit van het MT Domein LVB+|GGZ. Het MT wordt ondersteund door een HR adviseur, een controller, beleidsmedewerkers, een programmamanager en projectleiders.


Over Team SUP/HBH OGGZ

Team SUP en team HBH OGGZ werken nauw samen met de Buurtteams. De Buurtteams bieden laagdrempelige ondersteuning aan Amsterdammers in de wijk; wanneer meer specialistische ondersteuning nodig is wordt de ondersteuning overgedragen aan één van de aanbieders van AIO en Begeleid thuis. Cordaan is één van deze aanbieders. Hun specialisme is te vinden op het gebied van GGZ, LVB en NAH. Medewerkers richten zich op de complexere begeleidingsvragen en op het delen van expertise in de Buurtteams.

Door de twee eerder genoemde gunningen verwacht Cordaan groei en zijn ze op zoek naar twee Domeinmanagers Ambulant LVB+|GGZ die samen gespecialiseerd, wijkgericht werken verder op de kaart zetten en laten groeien.

Functie

Als Domeinmanager Ambulant ben je een belangrijke schakel met de andere teams binnen Cordaan, met formele en informele samenwerkingspartners in de wijken en met de stedelijke (strategische) netwerken rondom hulpvragen van cliënten met LVB+|GGZ.

Vanwege de omvang en verwachte groei, wordt de huidige portefeuille gesplitst. De stadsdelen worden over de twee domeinmanagers verdeeld. Hiernaast vertegenwoordigt de ene domeinmanager de GGZ en de andere de LVB, in de gehele stad. Je werkt nauw samen met je collega Domeinmanager en je vervangt elkaar waar nodig. Je geeft leiding aan één of meerdere projectleiders die actief zijn binnen je domein.

Als Domeinmanager Ambulant word je aangestuurd door de directeur. Je maakt deel uit van het MT Domein GGZ|LVB+ waarin je samenwerkt met 20 collega managers.

Wat is jouw opgave?

  • Je zorgt voor een positief kwalitatief en financieel resultaat van de specialistische begeleiding voor de groeiende groep cliënten door jouw helft van team SUP en/of HBH OGGZ.
  • Je geeft direct sturing aan de helft van team SUP (10 fte) en/of team HBH OGGZ (6 fte)
  • De medewerkers in dit team coach en faciliteer je individueel om het beste uit zichzelf en het team te halen. Je stuurt en begeleidt, tijdens groei en doorontwikkeling, naar een optimale functiedifferentiatie. Jij houdt medewerkers voortdurend op de hoogte en haalt relevante informatie op om de samenwerking met Buurtteams, andere zorgaanbieders, de gemeente en andere partijen efficiënt en doelmatig te maken.
  • Je versterkt en ontwikkelt netwerken en de samenwerking met buurtteam organisaties en met collega’s binnen Cordaan. Je neemt deel aan Amsterdam brede externe netwerken rond (strategische) vraagstukken op het gebied van LVB of GGZ samen met beleidsmedewerkers.
  • Je zorgt voor input voor de stuurinformatie: vanwege een gezonde bedrijfsvoering en verantwoording naar de financierder, is het van belang om stuurinformatie helder te krijgen. Je wordt daarbij ondersteund door de inkoper van Cordaan.
  • Tenslotte vertegenwoordig je de directeur in (strategische) netwerken en draag je actief bij aan domein- en Cordaanbrede beleidsontwikkeling op het gebied van ambulantisering.

We zoeken twee Domeinmanagers waarbij de verdeling van de portefeuilles in samenspraak wordt verdeeld afhankelijk van de kennis, ervaring en je persoonlijke voorkeur.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren manager die zijn sporen heeft verdiend in het opstarten, laten groeien en door ontwikkelen van zelfstandig werkende teams binnen de context van ambulante, gespecialiseerde begeleiding vanuit de Wmo. En in bedrijfsmatige vraagstukken daarbij zoals functiedifferentiatie, aanbesteden, contracteren en verantwoorden binnen het Sociaal Domein.

Je hebt hart voor en ervaring met de problematiek van LVB+ en/of GGZ met de hectiek/dilemma’s die dit kan geven in de begeleiding en in de wijken.

Je bouwt en versterkt netwerken. Vanuit visie en overtuiging heb je resultaat behaald in wijkgericht gaan werken (community building en wijkinterventies). Je pakt de voortrekkersrol in het faciliteren van zo lokaal mogelijke oplossingen. Daarbij denk je niet in gebouwen, organisaties of doelgroepen maar in netwerken. Die netwerken weet je effectief te betrekken of op te bouwen in de wijk, rekening houdend met financieringsvormen en verantwoordingseisen.

Tenslotte weet je anders zijn effectief te maken. Vanuit visie en overtuiging ben je gericht op inclusie. Of het nu een cliënt, een medewerker of een samenwerkingspartner is: je gaat de verbinding aan, weet verschil te benutten en bereikt samen het hoogst haalbare doel. Je denkt niet in organisatie, domeinen of doelgroepen maar in het netwerk in Amsterdam. Zodat Amsterdammers met een vraag zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.

Jouw warme, verbindende persoonlijkheid zet je daarbij in. Je brengt daadkracht en duidelijkheid om samenwerking te versterken of te initiëren. Out of the box denkend en pionierend. Je vertegenwoordigt Cordaan in het netwerk door zichtbaar, toegankelijk en betrouwbaar te zijn.

Je hebt minimaal een HBO-Managementopleiding Zorg en/of Sociaal Domein en 5 jaar werkervaring in een leidinggevende en veranderkundige rol.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een essentiële functie in een organisatie die vanuit inclusie en wijkgericht werken verantwoordelijkheid neemt voor het ontwikkelen van specialistische begeleiding in Amsterdam en omstreken. Een functie met volop ontwikkelruimte. Het werk als manager Ambulant is afwisselend. Je kunt de verbindingen gaan leggen tussen recent ontstane teams en organisaties en nieuw op te zetten netwerken.

De wortels van Cordaan liggen in Amsterdam: een kleurrijke stad met mensen van verschillende nationaliteiten, achtergronden, voorliefde, kleur of beperking - iedereen kan bij Cordaan terecht. Dat geldt voor de Amsterdammers die een begeleidingsvraag hebben, maar ook voor de mensen die bij Cordaan werken.

Het betreft een functie voor 32-36 uur per week met uitzicht op een vast contract. De functie is ingedeeld conform de cao Gehandicaptenzorg cao FWG 65, kent een vakantie- en eindejaar toeslag en word ingeschaald afhankelijk van je kennis en ervaring.


De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform cao en omvatten onder andere een uitstekende pensioenregeling, eindejaarsuitkering, reiskosten en een fietsenplan. Er zijn ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website.

Het streven is om deze procedure op korte termijn, bij voorkeur voor 1 oktober, af te ronden. Kandidaten worden daarom gevraagd snel te reageren. Vermeld in je CV of motivatiebrief ook je vakantieplanning.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk livegesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 20 september.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op. Een selectie-assessment maakt deel uit van de procedure.