Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurslid/Penningmeester (onbezoldigd) - Ingevuld

Eindhoven

27-05-2022

Bestuurslid/Penningmeester (onbezoldigd)

Je draagt bij aan de doelen van de stichting, bewaakt de financiële situatie en bent in staat om vanuit financieel perspectief mee te bewegen met de groei in de toekomst.

Organisatie

Stichting YvYa werkt met toewijding samen met veel vrijwilligers, aan de continuïteit van de ontwikkeling van de Early Warning Scan (EWS) voor borstkanker. Deze vrouwvriendelijke techniek maakt het mogelijk om signalen van borstkanker in een vroegtijdig stadium op te sporen. De Stichting beoogt de EWS zo snel mogelijk voor alle vrouwen in Nederland beschikbaar te hebben

De maatschappelijke waarde van het vroegtijdig detecteren van borstkanker is groot. YvYa wil dan ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid van vrouwen. De techniek kan op een grootschalige wijze ingezet worden. Winst maken en economische groei zijn niet leidend. Daarentegen zijn het welzijn van vrouwen en de waarde van de techniek op een rechtvaardige manier verspreiden, juist leidend. Daarmee kunnen we YvYa scharen onder de term ‘sociaal ondernemerschap’ en werken we aan een resultaat voor vrouwen, door vrouwen.

Naast de ontwikkeling van de EWS en de toegankelijkheid daarvan voor alle vrouwen, is de verbetering van de bewustwording van borstkanker een belangrijk doel. Met name bij de groep vrouwen tot 50 jaar die nog niet in aanmerking komt voor het bevolkingsonderzoek en vrouwen met een niet-westerse achtergrond.

Over het Bestuur

Het bestuur van YvYa bestaat uit vijf vrouwelijke bestuursleden: voorzitter Paulette Kreté, secretaris Marijke de Hullu, penningmeester Barbara Giovagnoli, en algemene leden Larisa Derikx en Elcke Huijink.
Tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden horen:

  • De totstandkoming van een visie, strategie, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen;
  • Het monitoren van de resultaten en eventueel bijsturen;
  • Het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid;
  • Het borgen van de samenwerking tussen stichting YvYa en Early Warning Scan bv om de doelen te realiseren;

De Stichting YvYa streeft naar een bestuur met inbreng vanuit diverse professionele disciplines: technisch-wetenschappelijk, medisch-ethisch, automatisering/ ICT, risico analyse/ veiligheid/ privacy, communicatie/marketing/PR en organisatieontwikkeling en HRM, bestuurlijk non-profit, financiën, organisatieontwikkeling.

De activiteiten van het bestuur Stichting YvYa in 2022 richten zich op:

  • Het vergaren van financiële middelen voor de verdere ontwikkeling van het prototype van de EWS;
  • Optreden als samenwerkingspartner in consortia als cliënt-belangenbehartiger om aanvragen voor klinische tests en wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken;
  • Het verder vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting YvYa;
  • Het meedenken over de organisatievorm voor de fase van exploitatie;
  • Het borgen dat de ontwikkelde techniek van en voor vrouwen blijft.

Functie

Door als penningmeester mee te werken aan de stichting YvYa en haar doelen te helpen realiseren, ben je van betekenis en draag je bij aan een belangrijk maatschappelijk doel: borstkanker veel eerder ontdekken en daardoor veel leed besparen.

De penningmeester heeft als taak de huidige financiële situatie te bewaken en het voortouw te nemen in de financiële scenario's die in de toekomst voor stichting YvYa en de EWS nodig zijn.

Wie wij zoeken

Je hebt een financiële achtergrond op Hbo+-niveau en/of ervaring in soortgelijke functies. Je kan begrotingen, rapportages, jaarrekeningen, financiële risico- inschattingen, etc. opstellen en beoordelen. Je denkt ook flexibel en kritisch mee bij aanvragen van subsidies, fondsen, onderzoeksgelden en aanbestedingen.

Je hebt ervaring in het bedenken en doorrekenen van groeiscenario’s waarbij je de goede verhouding tussen stichting YvYA en de exploitatie op termijn van de EWS bewaakt. Welke stappen kunnen we zetten om te zorgen dat onze financiële situatie meegroeit met de ontwikkeling en de exploitatie van de Early Warning Scan?

Bestuursleden zijn bij voorkeur vrouw. Daarnaast verdient verbreding van de diversiteit in het bestuur (jonge vrouwen en vrouwen met hun roots in niet westerse landen) de aandacht.

Je zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en louter de doelstellingen van stichting YvYa na te streven.

Je bezit bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau en bent een steunende en kritische teamspeler.

Je hebt affiniteit met en bij voorkeur ook kennis van een van de genoemde professionele disciplines: bestuurlijk non-profit, financiën, organisatieontwikkeling.

Je fungeert als klankbord voor andere bestuursleden en de directeur van de Early Warning Scan bv.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het bestuurslidmaatschap van Stichting YvYa is een onbezoldigde functie. De stichting is vooral een plaats om te professionaliseren, om kennis te brengen en te halen. Je werkt samen met een enthousiast en professioneel bestuur maar ook met gedreven vrijwilligers.

Het bestuur vergadert 2-wekelijks online circa 1,5-2 uur in de avond. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 30 minuten.

Gedurende het jaar bezoeken bestuursleden een enkele maal activiteiten van de stichting YvYa of bijeenkomsten die bijdragen aan het realiseren van de EWS. Dat zijn veelal bijeenkomsten waar het bestuur de vele vrijwilligers kan ontmoeten. Daarnaast vinden er 4-6 keer per jaar brainstormsessie plaats op zaterdag of zondag van 11.00-15.00 uur.

Stichting YvYa heeft een online Kantoortuin (Office 365) waar je alle informatie kunt vinden en van waaruit je met iedere medeweker van de stichting contact kunt hebben. Je werkt hier online samen aan projecten. Daarnaast is onze digitale boekhouding transparant en op orde (E-boekhouden).

Als onbezoldigde medewerker, val je onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de Gemeente Eindhoven. Mocht je kilometers moeten reizen voor de stichting, dan kun je aanspraak maken op de reiskostenvergoeding van de stichting à € 0,35 per gereden km. Onze prettige locatie Weegschaalstraat 3 te Eindhoven is onze thuishaven. Hier vinden fysieke bijeenkomsten plaats.

Bij aantreden krijg je een zak YvYa-borstenbroodjes.

Reactie & informatie

VOORpartner Kyra Cools is contactpersoon. Graag reageren via onderstaand formulier.

Reacties worden direct doorgestuurd naar Paulette Kreté, voorzitter van het bestuur en door het bestuur beoordeeld. Voor meer informatie kun je Paulette Kreté bellen op: 06 144 57 982. 

De Selectiegesprekken met de best passende kandidaten staan online gepland op 11 juli 2022 met Elcke Huijink en Larisa Derikx. En fysiek op 18 juli met Marijke de Hullu en Paulette Kreté op het kantoor van de Stichting YvYa, Weegschaalstraat 3 in Eindhoven

Een referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.