Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Primair Proces

Purmerend / Waterland

12-10-2021

Manager Primair Proces

Voor Leviaan zoeken wij een ervaren manager die teams voorgaat en meeneemt bij veranderingen. Die vanuit kennis en ervaring op natuurlijke en doortastende wijze de verbinding legt met collega’s, gemeenten en samenwerkingspartners. Mooie, brede managementrol, waarbij je je dagelijks zowel intern als extern beweegt tussen strategie en operatie.

Organisatie

Leviaan coacht en ondersteunt mensen met psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheden op alle levensgebieden, zoals wonen, werken, vrijetijdsbesteding en relaties. Dat doet men vanuit de krachtenaanpak, een werkwijze die afgeleid is van de herstelgedachte. Deze aanpak gaat ervan uit dat iemand zijn eigen leven zelf het beste kent. En verantwoordelijk is voor zijn eigen toekomst. Medewerkers krijgen de ruimte en tijd voor creativiteit en eigen inzicht in de begeleiding van cliënten en de samenwerking met partners als gemeenten, de wijk, bedrijven en woningcorporaties. Niet voor niets heet de koers voor de komende jaren ‘Leviaan ziet je.’

In lijn met de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis, levert Leviaan maatwerk: van tijdelijke, lichte begeleiding tot meer structurele en intensieve begeleiding. Als de zorgvraag dit nodig maakt, biedt Leviaan coaching en ondersteuning vanuit een beschermde woonvorm, met zowel geclusterde als individuele woonruimtes.

Leviaan is de grondlegger van een nieuw zorgconcept: wooncirkels. Wanneer een cliënt overstapt van ambulante zorg op beschermd wonen, dan moet hij of zij vaak verhuizen. En andersom. Om dat te voorkomen heeft Leviaan het concept van wooncirkels bedacht, waarbij het onderscheid tussen ambulante zorg en beschermd wonen wordt losgelaten. Wooncirkels bestaan uit een woonvorm (als kern) waar cliënten worden begeleid en van waaruit ook cliënten in de nabije omgeving (binnen een straal van 2 km) worden ondersteund. Buiten de wooncirkels zijn nog een aantal ambulante teams verspreid over de regio. De wooncirkels voorkomen grote veranderingen voor de cliënt in het geval van verhuizingen. De zorg en aandacht wordt laagdrempeliger doordat iedere wooncirkel onderlinge ontmoeting stimuleert. Deze veranderingen vragen om een andere manier van organisatieinrichting en manier van werken van medewerkers. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld meer autonomie om mee te bewegen met de zorgvraag van de cliënt en ze krijgen meer zeggenschap over planning en roosters. Leviaan is inmiddels in alle regio’s met wooncirkels gestart.

Leviaan is met 550 collega’s actief in de regio’s Zaanstreek, Waterland, West-Friesland, Alkmaar en Heerhugowaard. Het hoofdkantoor is gevestigd in Purmerend. Iedere regio kent twee Managers Primair Proces die samen integraal verantwoordelijk zijn voor hun gebied.

Vanwege het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een Manager Primair Proces voor de regio Waterland (Purmerend).

Functie

Als Manager Primair Proces ben je verantwoordelijk voor een wooncirkel in Purmerend waar ongeveer 25 medewerkers (persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders en woonassistenten) de zorg hebben voor circa 100 cliënten met psychiatrische en/of psychosociale problemen. Binnen de wooncirkel worden verschillende vormen van ondersteuning geleverd, van individuele begeleiding tot groepsactiviteiten. Je zoekt hier veelvuldig de samenwerking op met zorgpartijen in de regio. De medewerkers ondersteun je in complexe begeleidingssituaties, bij de samenwerking en in hun persoonlijke ontwikkeling. De wooncirkel bouw je uit tot een echte ontmoetingsplek voor mensen uit de wijk en tot een concept dat continuïteit en soepel op- en afschalen van zorg mogelijk maakt, waarbij je creatief denkt en je je handen uit de mouwen steekt.

Naast je rol in de transitie naar wooncirkels ben je verantwoordelijk voor een ambulant team met daarin ongeveer 15 medewerkers. Deze teams werken zelfstandig in de wijk en geven zorg en begeleiding aan volwassenen. De wooncirkel en de ambulante teams breng je dichter bij elkaar, waarbij je werkt vanuit vertrouwen en verbinding.

Tot slot maak je als manager deel uit van een team van tien managers die naast participatie de verschillende wooncirkels bedienen, de keten jongvolwassenen aansturen, het team van P&O en de bedrijfsondersteunende teams (financiën, cliëntadministratie, ict, accountmanagement) aansturen. Samen met je collega’s lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Leviaan en met name aan de verdere ontwikkeling van de wooncirkels. Met je uitgebreide GGZ-ervaring en kennis versterk je het managementteam verder op dit onderdeel. Je bent daarnaast medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening en de inrichting van de organisatie.

Wie wij zoeken

Als Manager Primair Proces toon je leiderschap door samen met je collega je teams voor te gaan bij de veranderingen in de organisatie en hen te coachen en te begeleiden. Je kunt goed reflecteren en stelt je kwetsbaar op. Tegelijkertijd ben je daadkrachtig en doortastend als de situatie daar om vraagt. Je legt daarbij de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk neer – je geeft vertrouwen en mandaat. Je bent in staat om beweging en verandering te creëren.

Wij zoeken een collega die op natuurlijke en non-nonsens wijze in staat is tactische vraagstukken te vertalen richting de teams. Je schakelt makkelijk tussen de hectiek van de dagelijkse praktijk en lange(re)termijnvraagstukken. Je kunt daarbij terugvallen op uitgebreide kennis van, en werkervaring in, de ggz. Bovenal heb je gevoel voor de doelgroep: je bent namelijk verantwoordelijk voor het realiseren van kwalitatieve zorg, begeleiding en ondersteuning aan de doelgroep van Leviaan. Je hebt minimaal HBO-niveau.

Je levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de teams en individuele medewerkers. Tegelijkertijd ben je bij uitstek degene die knopen doorhakt om anderen te stimuleren doelen te bereiken. Je bent dan ook zichtbaar en vindbaar voor je teamleden en externe partijen (gemeente, woningcorporaties, politie en behandelende GGZ) om het allerbeste voor de cliënt te bereiken. Je hebt daarbij een pragmatische instelling: inhoudelijk ben je sterk en denk je mee over de strategie, maar je steekt zeker ook de handen uit de mouwen.

Je communiceert helder, je kunt goed luisteren en bent besluitvaardig en resultaatgericht. Uiteraard ben je cijfermatig sterk: op basis van stuurinformatie analyseer jij en handel je er vervolgens naar.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een zeer ondernemende functie binnen een gezonde, compacte en innovatieve zorgorganisatie, waarbij je regio Purmerend / Waterland is.

Het betreft een vacature voor 32-36 uur per week. Er wordt in overleg gestart met een jaarcontract. Leviaan beloont marktconform, afhankelijk van kennis en ervaring. Leviaan kent onder meer een goede pensioenvoorziening, een reiskostenregeling en eindejaarsuitkering.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via onderstaande reactieformulier. Vermeld daarbij ook je mogelijke vakantieplannen. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een uitgebreid kennismakingsgesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via videobellen. Uitgebreide kennismakingsgesprekken met VOOR vinden plaats vanaf 1 november. Gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 18 november (een tweede gesprek staat op 22 november gepland). Een referentiecheck en het overleggen van een VOG maken deel uit van de procedure. Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.