Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Regiomanager - Ingevuld

Regio Leidschendam/Voorburg/Wassenaar/Den Haag

23-05-2022

Regiomanager

Bevlogen, ondernemende Regiomanager met een scherpe focus op optimale zorg en inspirerend werkgeverschap voor onze professionals.

Organisatie

RIBW Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid om zelfstandig te wonen, leven en werken. In samenwerking met de cliënten wordt begeleiding in de thuissituatie en in beschermde woonvormen geboden. Fonteynenburg biedt bijzondere expertise aan cliënten met een psychische kwetsbaarheid al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking, doof- en slechthorendheid, verslaving en/of forensische problematiek.

Fonteynenburg is actief in de regio Haaglanden en is georganiseerd in teams rondom de cliënten, met teamleiders die verantwoording afleggen aan een van de drie regiomanagers (regio Zoetermeer, regio Rijswijk/Den Haag/Delft en regio Leidschendam/Voorburg/Wassenaar/Den Haag) en ondersteund worden door het Service Bureau (in Rijswijk). Zie ook het organogram. Er werken ruim 230 medewerkers en in totaal ontvangen ±700 cliënten begeleiding vanuit Fonteynenburg.

Bij Fonteynenburg wordt gewerkt vanuit gelijkwaardigheid. In de uitvoering werken, naast de woonbegeleiders en herstelcoördinatoren, meerdere ervaringsdeskundigen. Naast hun diploma ‘ervaringsdeskundige’ hebben zij persoonlijke ervaring op het gebied van onder andere verslaving, depressie en persoonlijkheidsstoornissen.

"Ik ben geen cliënt, maar een ervaringsdeskundige deelnemer!" (Berry)

Functie

Het sociale domein waarbinnen Fonteynenburg actief is wordt gekenmerkt door een toenemende complexiteit en snelheid van ontwikkelingen, terwijl budgetten permanent onder druk staan. Dat vraagt een flexibele en wendbare organisatie, waarbij zowel de externe context als de interne organisatie permanent goed op elkaar afgestemd moeten worden. In deze dynamiek is de functie van Regiomanager een zelfstandige functie, die in verbinding staat met alle onderdelen van de organisatie.

De Regiomanager is integraal verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen voor de Regio Leidschendam/Voorburg/Wassenaar/Den Haag en voelt zich medeverantwoordelijk voor Fonteynenburg regio overstijgend. De Regiomanager maakt onderdeel uit van het managementteam dat verder bestaat uit de directeur-bestuurder, twee andere regiomanagers, de manager Servicebureau, de concern controller en de bestuurssecretaris. Je rapporteert direct aan de Raad van Bestuur.

"Ik heb niet eerder in zo’n goed op elkaar ingespeeld MT gezeten: allemaal mensen die niet vanuit positie, maar vanuit inhoud werken." (Esther, regiomanager)

In de regio zijn er vier locaties met een breed palet aan begeleiding, variërend van beschermd wonen met eigen voordeur, beschermd thuis tot een 24-uurs voorziening. Er werken 50 medewerkers voor 122 cliënten en er zijn 3 teamleiders die direct aan jou rapporteren. De omzet bedraagt zo’n 5,5 miljoen euro.

Als Regiomanager zorg je ervoor dat de dienstverlening in de regio op de korte en lange termijn aansluit bij de behoefte van de cliënten, financiers en andere stakeholders van Fonteynenburg. Je realiseert dit met een gezonde bedrijfsvoering als basis. Je brengt binnen de regio structuur en discipline aan, je faciliteert de teamleiders, je vertaalt managementrapportages en beleid naar concrete en begrijpelijke acties voor de teams in jouw regio en je zorgt voor een effectieve verzuimaanpak.

Je verbindt in de regio de binnen- en buitenwereld van Fonteynenburg op een zodanige wijze dat Fonteynenburg dé regionale partner is als het gaat om beschermd wonen en rehabilitatie. Je draagt de missie en visie van Fonteynenburg uit en weet anderen op een inspirerende wijze mee te nemen. Je betrekt medewerkers en cliënten en haalt ideeën en verbeterpunten op uit de organisatie. Je straalt trots uit voor het feit dat Fonteynenburg communities bouwt voor kwetsbare doelgroepen.

Je bent goed in staat om veranderingen door te voeren, zodanig dat de dienstverlening van Fonteynenburg synchroon loopt met (of zelfs vooruitloopt op) de marktontwikkelingen. Je werkt verbindend: je verbindt binnen je eigen regio, je verbindt met externe partijen, zoals de lokale politiek, ambtenaren, collega aanbieders, DJI, de Reclassering en je bent betrokken en voelt je verbonden met de andere regio’s van Fonteynenburg en met de organisatie als totaal. Je signaleert ontwikkelingen en vertaalt deze naar mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en beleid, maar hecht in alle voortvarendheid ook sterk aan borging van bestaande processen en het prioriteiten stellen om het werk voor de medewerkers behapbaar te houden.

Belangrijke thema’s voor de komende periode zijn:

  • Binden en boeien van personeel: het werk is veeleisend en vraagt veel passie en expertise -én ondersteuning en waardering vanuit de organisatie;
  • Het aanbod vanuit Fonteynenburg laten aansluiten op de vraag vanuit de maatschappij en de financiers (en de financiers daarin meenemen);
  • Optimale inzet van het eigen vastgoed;
  • Een goede uitwerking en implementatie van het veiligheidsbeleid bij een zwaarder wordend cliëntenbestand;
  • Goede relaties onderhouden met het externe netwerk, juist ook op momenten dat je elkaar niet direct nodig hebt zodat er een vertrouwensband ontstaat;
  • Medewerkers hebben behoefte aan een mensgerichte manager die hun werk begrijpt en er echt voor hen is;
  • Het MT heeft behoefte aan een stevige collega zodat je samen de scherpte kunt opzoeken, vanuit een gemeenschappelijke visie en mét humor en (zelf)relativering.

"We werken allemaal vanuit gedrevenheid met hart voor de cliënt" (Marco, teamleider)

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren senior manager in de zorg (HBO/WO niveau: kennis van de (forensische) psychiatrie is een pré) en je wil je met grote bevlogenheid inzetten voor de cliënten van Fonteynenburg. Je combineert dit met sterk bedrijfsmatig inzicht en met het besef dat een gezonde bedrijfsvoering de noodzakelijke basis is om de cliënten van Fonteynenburg ook op lange termijn goed te kunnen blijven bedienen. Je kent de cliëntengroep van Fonteynenburg en hebt daar een warm hart voor. Je stelt je nieuwsgierig en lerend op en verdiept je in de medewerkers en cliënten van Fonteynenburg. Je bent bewezen succesvol in het doorvoeren van veranderingen en in ondernemerschap binnen de zorg. Je bent sensitief, communicatief vaardig, open en duidelijk. Je bent positief kritisch en een echte verbinder.

Je hecht aan zelfreflectie en je hebt een groot verbindend vermogen: een intrinsieke interesse in mensen en hun (groei)potentieel, communicatief sterk en met een hoge gunfactor.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De Regiomanager binnen Fonteynenburg is een cruciale functie in een platte organisatie volop in beweging. Je krijgt veel ruimte voor de invulling van jouw visie voor de regio en werkt zelfstandig en transparant. Als directe sparringpartner van de bestuurder en je collega MT leden krijg je veel ruimte en kun je wezenlijk van betekenis zijn. Je komt te werken in een organisatie die de menselijke maat nog kent.

De functie wordt gewaardeerd in FWG 70 CAO GGZ. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Smaggy Biekman en Philip Backx zijn hiervoor verantwoordelijk. Heb je vragen? Philip is bereikbaar op 06-40980167 of philip@voor.nl. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag voor 15 juni 2022 je motivatie en een actueel CV via onderstaand reactieformulier. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR. Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom zo snel als mogelijk!

Met de kandidaten die aansluiten op het profiel maken wij eerst kennis in de vorm van een kort videogesprek. Een volgende stap is een uitgebreide persoonlijke kennismaking in de vorm van een verdiepend gesprek met VOOR.

De best passende kandidaten worden uitgenodigd voor selectiegesprekken op dinsdag 21 juni in de middag bij Fonteynenburg in Rijswijk. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Fonteynenburg draagt de kosten van de aanvraag. Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkelassessment plaats.