Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur - Ingevuld

Rotterdam

10-08-2020

Directeur

Bedrijfskundig manager die interne en externe verbindingen maakt

Organisatie

Sanitas gezondheidscentrum is een dynamisch eerstelijns samenwerkingsverband van huisartsen – en tandartsenpraktijk, fysiotherapie, psychiatrie, verloskunde, kraamzorg, logopedie, diëtiek en een apotheek die met elkaar samenwerken. Hiermee kunnen zij de patiënt complete patiëntgerichte en continue zorg verlenen: Op deze manier werken zij SAMEN aan de GEZONDHEID van de patiënt. 

Sanitas is opgericht in 2007 en heeft 4 locaties; drie in Rotterdam en een in Amsterdam. Het bestuur van de BV bestaat uit 3 huisartsen en één tandarts, die voor het grootste deel vanaf de oprichting betrokken zijn bij Sanitas. De organisatie is in verschillende Bv’s onderverdeeld. Per Bv zijn de verschillende disciplines ondergebracht.

De operationele aansturing van de verschillende Bv’s ligt bij de manager. Het management bestaat uit een directeur GGZ kliniek een manager financieel, apotheek, huisarts, kraamzorg en paramedisch. Sanitas telt ongeveer 175 medewerkers, veelal met een multiculturele achtergrond, waarmee meer dan 15.000 patiënten bediend worden. Er heerst een informele familiecultuur met gedreven en ondernemende zorgprofessionals waar kwaliteit belangrijk is. De meeste disciplines zijn HKZ geaccrediteerd.

Het bestuur van Sanitas wil zichzelf kunnen focussen op de zorgverleners taak en vindt het mede daarom tijd voor het aanstellen van een ervaren directeur. Samen met de nieuwe directeur hebben ze de ambitie om uit te groeien naar een professionele efficiënte organisatie met deskundige professionals waar iedereen in de samenleving graag komt voor kwalitatieve zorg.

Functie

De ambitie om Sanitas verder te professionaliseren is met name op het gebied van uniforme werkprocessen en werkwijze, efficiënte ICT, planmatige aanpak, verbeteren intern en externe communicatie en groei te realiseren door overnames. De directeur is verantwoordelijk voor het gezamenlijk met de verschillende disciplines leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Je vertegenwoordigt Sanitas naar de diverse stakeholders.

De resultaatgebieden zijn:

- Het vormgeven van een gezamenlijke visie, jaarplan en begroting;

- Het ontwikkelen van de onderlinge en regionale samenwerking en organisatie van zorg;

- De kansen die er zowel intern als extern liggen benutten;

- Het verder vormgeven van HRM en goed werkgeverschap;

- Het verstevigen en bedrijfsmatig verder professionaliseren van de interne organisatie;

- Het verstevigen van het profiel, het imago en de positie van Sanitas;

- Het verder uitbreiden en laten groeien van de dienstverlening van Sanitas.

Je legt verantwoording af aan het bestuur van Sanitas.

Wie wij zoeken

De directeur die wij zoeken beschikt over een academisch werk- en denkniveau en heeft ruime ervaring met een integraal (eind)verantwoordelijke positie. Je hebt een heldere visie op de eerstelijns zorg en bent bij voorkeur op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de eerstelijnszorg en ketensamenwerking/zorgprogramma’s. Je kent de (wijzigende) financiële regelingen en hebt ervaring met ICT. Je hebt ruime ervaring met en bent sterk op het gebied van efficiënte bedrijfsvoering en kunt de juiste verbeteringen hier doorvoeren.

Een verbinder pur sang en communicatief sterk. Je hebt ruime ervaring binnen de eerstelijns zorg als strategisch netwerker en met de aansturing van een professioneel gezondheidscentrum. Je bent zowel  intern als extern actief en zichtbaar. Je vindt het een uitdaging om Sanitas te professionaliseren en te laten groeien, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Je hebt ervaring met het (samen)werken met professionals (huisartsen, tandartsen, apotheker en paramedici). Je spreekt zowel de taal van de professionals als van beleidsmakers, zorgverzekeraars en financiers. Je weet strategische vraagstukken te vertalen naar concrete afspraken in de dagelijkse praktijk. Je bent een geboren onderhandelaar.

Je kunt schakelen tussen een directieve en een meer dienende leiderschapsstijl. Je bent toegankelijk en luistert goed naar visie en belangen van alle betrokkenen. Vanuit een goede analyse vertaal je dit naar een helder gezamenlijk toekomstbeeld die je op een daadkrachtige wijze gaat realiseren. Je stimuleert de professionals en ondersteunende medewerkers om het ‘hoe’ samen vorm te geven.

Je bent een teamspeler die voldoening haalt uit het anderen sterker maken. Je hebt natuurlijk overwicht en bent gewend in een multiculturele omgeving te werken. Mensen nemen iets van je aan en willen van je leren. Je daagt mensen uit het beste uit zichzelf te halen. Je bent niet gevoelig voor positie en hiërarchie en weet daarmee belangen samen te brengen en een goede samenwerking te realiseren. Tact en humor zijn daarbij essentieel, evenals daadkracht en een interesse in de mensen met wie je werkt.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een brede functie met zowel strategische als hands-on aspecten in de dynamische eerstelijnszorg. Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie maximaal € 7.918,--. full time. Het betreft een dienstverband van 32-36 uur per week met in eerste instantie een aanstelling voor 1 jaar met de intentie daarna bij goed functioneren een vaste aanstellingen.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Carola Roos en Stefan van den Oever zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV uiterlijk 30 augustus 2020 via het reactieformulier op onze website. https://www.voor.nl/vacatures/686/directeur Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis met behulp van beeldbellen. Die gesprekken vinden plaats tussen 24 augustus en 4 september. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden plaats tussen 7 september en 11 september. De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats vanaf 14 september. VOOR volgt de richtlijnen van het RIVM. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure en we vragen een Verklaring Omtrent Gedrag. Voor vragen kan je contact opnemen met Stefan van den Oever via stefan@voor.nl of 06-51705362.