Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Senior adviseur bedrijfsvoering / coördinator planning & control

Den Haag

08-02-2020

Senior adviseur bedrijfsvoering / coördinator planning & control

Met hart voor een rechtvaardige samenleving

Organisatie

Nederland is een democratische rechtstaat. Democratisch omdat burgers kiezen wie het land regeert. Een rechtstaat omdat iedereen zich aan de wet moet houden. Dat geldt voor burgers èn voor de overheid. Rechters zijn nodig om te bepalen wat wel en niet mag als mensen, organisatie of overheid met elkaar botsen. Eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak is cruciaal voor een rechtvaardige samenleving. In Nederland worden per jaar 1,5 miljoen rechtszaken behandeld vanuit 17 gerechten door 2500 rechters en raadsheren. 

Ter ondersteuning van deze belangrijke taak van de rechtspraak zijn wij voor Rechtbank Den Haag op zoek naar een samenwerkingsgerichte en analytisch sterke coördinator planning & control / adviseur bedrijfsvoering.

Rechtbank Den Haag is één van de elf rechtbanken in Nederland. Het arrondissement Den Haag is opgedeeld in drie regio’s: Den Haag, Gouda en Leiden. Rechtbank Den Haag zorgt voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en houdt toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 160.000 zaken en werkt vanuit vijftien teams. Twaalf teams richten zich op het primair proces. Drie teams faciliteren het primair proces door de bedrijfsvoering zo efficiënt en klantgericht mogelijk te laten verlopen. 

Een daarvan is het team Bestuursondersteuning en Advisering (BO&A) wat als team bijdraagt aan de maatschappelijke functie van de rechtspraak door het primair proces, leidinggevenden en het gerechtsbestuur zo goed mogelijk te ondersteunen. Denk aan advisering en bewaking van de kwaliteit van dienstverlening en processen. Ook is de rol van sparring partner en kritisch klankbord een onmisbare rol van het team BO&A door collegiaal samen te werken aan integrale adviezen. De afdeling Planning, Financiën en Verantwoording (PFV) is één van de afdelingen van het team BO&A en telt 14 medewerkers. PFV is onmisbaar voor het opstellen, adviseren en monitoren van het meerjarenplan, de begroting, voortgangsrapportages en het jaarverslag van de rechtbank.

Functie

De ambitie van de afdeling PFV is om zich steeds meer te ontwikkelen van rapporteren naar adviseren. Meer vroegtijdig signaleren en analyseren dan achteraf constateren. De rol van accountmanagement richting management en bestuur is in ontwikkeling waarbij advisering over zaak- en productiegegevens en personele en financiële consequenties centraal staan. Er wordt binnen de afdeling ook gewerkt aan het inrichten van meer thematische portefeuilles waardoor vanuit PFV meer aandacht en focus ontstaat voor rechtbankbrede onderwerpen.

De senior adviseur Planning & Control is een cruciale spin in het web bij de verdere ontwikkeling van bovengenoemde zaken. Naast de totstandkoming van het meerjarenplan, voortgangsrapportages, teamjaarplannen en het jaarverslag. Je coördineert alle door collega’s aangeleverde informatie, je coacht hen op inhoud en je bent zelf ook verantwoordelijk voor een deel van de inhoud. Je verzamelt, analyseert en bewerkt de kwalitatieve input en je bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor. 

Je speelt een belangrijke en centrale rol in de ondersteuning van het bestuur en je collega’s van het team BO&A. Daarbij word je van harte uitgenodigd om te werken aan vernieuwing en productverbetering. Je bent voorzitter van een werkgroep die zich bezighoudt met voorstellen voor de inrichting van het proces van het rechtbankbrede meerjarenplan. Je bent binnen BO&A hèt aanspreekpunt voor vraagstukken binnen de P&C-cyclus. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van bijeenkomsten met bestuur en teamvoorzitters. 

Naast je rol als coördinator van de P&C-cyclus zul je ook optreden als accountmanager en adviseur richting management en bestuur. Denk hierbij aan het analyseren en bespreken van bedrijfsvoeringsgegevens, zoals zaak- en productiegegevens en personele en financiële cijfers.

Wie wij zoeken

Je bent een gedreven adviseur met gevoel voor en ervaring met de coördinatie van moderne P&C-processen. Je weet te vernieuwen binnen (wettelijke) kaders. Je bent communicatief sterk en verbindend en een heldere schrijver. Je herkent gevoeligheden binnen de organisatie en handelt transparant en met tact en respect voor ieders positie. Je weet je rol als collegiaal voorzitter met overtuiging in te vullen. Je hebt er zin in om je te verdiepen in de werkprocessen van de rechtbank en daaraan een positieve bijdrage te leveren.

Je bent een toegankelijke en servicegerichte collega. Je houdt van samenwerken en je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling. Je bent initiatiefrijk en vindt snel je weg binnen de organisatie. Je bent analytisch sterk en scherp in het uitvoeren van data-analyses. Je beschikt over een WO werk- en denkniveau. Bij voorkeur heb je een master in bedrijfskunde, economie of vergelijkbare richting.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een prachtige functie vol mogelijkheden om je kennis verder uit te breiden en je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Een functie waarin je een relevante bijdrage kunt leveren aan een rechtvaardige samenleving. De arbeidsvoorwaarden bij de rechtbank zijn goed geregeld volgens de cao Rijk. Je start met een arbeidsovereenkomst voor één jaar op basis van 32 tot 36 uur per week, met de intentie om deze om te zetten in een vaste overeenkomst. Je standplaats is Den Haag.

  • Salaris schaal 11: maximaal € 5.003,97 bruto per maand (op basis van 36 uur per week).
  • Verlof van 165,6 vakantie-uren (op basis van 36 uur per week).
  • Een individueel keuze budget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden zelf kunt samenstellen is een van de aantrekkelijke onderdelen van deze mooie functie. 
  • Pensioenopbouw volgens het ABP.
  • Goede regelingen voor ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en vergoeding woon-werkverkeer.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor de invulling van deze functie uit te voeren. David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we jou uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het antwoordformulier hieronder.

De aanvraag Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een referentenonderzoek maken onderdeel uit van deze procedure, een assessment is optioneel. De selectiegesprekken bij Rechtbank Den Haag zijn gepland op dinsdag 17 maart 2020.