Wij zijn VOOR.

Directeur Kennisinstituut

Utrecht

09-06-2024

Directeur Kennisinstituut

Innovatief, verbindend en strategisch

Voor het Kennisinstituut V&VN zijn we op zoek naar een directeur die het in 2023 opgerichte Kennisinstituut V&VN verder gaat uitbouwen. Het is een nieuwe functie, waar je met visie en tact, samen met bestuur en de veelal nieuwe collega’s, het Kennisinstituut V&VN vorm gaat geven.

Organisatie


V&VN

“V&VN is zelf ook in transitie. Je moet het leuk en uitdagend vinden om je in die verandering te bewegen”

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), gevestigd in Utrecht, vormt met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging binnen ons land. V&VN streeft ernaar verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in staat te stellen hun vak goed uit te kunnen voeren en wil ervoor zorgen dat zij elke dag met enthousiasme, passie en trots aan dit betekenisvolle werk beginnen. V&VN zet zich in voor de essentiële elementen die dit streven mogelijk maken, zoals: scholing, beroepsontwikkeling, richtlijnen, professionele zeggenschap en belangenbehartiging. Centraal in al deze inspanningen staat de dialoog met, voor en namens de leden van V&VN aan bestuurlijke- en onderhandelingstafels en richting de politiek. Het verenigingsbureau werkt vanuit een mooi kantoorpand in Utrecht. Er werken zo’n 120 medewerkers. Het ledental van V&VN is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het pand is een ontmoetingsplek voor de vereniging en haar leden.

Kennisinstituut V&VN

“We richten ons niet zozeer op specialistische onderwerpen voor een kleine doelgroep maar op relatief kleine generalistische onderwerpen voor een grote doelgroep, met grote impact op het leven van de patiënt”

Het Kennisinstituut V&VN is in 2023 ontstaan vanuit de behoefte en missie van V&VN om kennis te (laten) ontwikkelen op basis van concrete behoeften uit de praktijk, maar vooral ook om deze ontwikkelde kennis te ontsluiten naar de praktijk. Het Kennisinstituut V&VN is uniek in Nederland omdat het zich inzet voor alle functies van het verpleegkundig beroep en alle opleidingsniveaus. De inspanningen van het Kennisinstituut V&VN zijn gericht op professionaliseren, kennis ontwikkelen en beschikbare kennis bundelen zodat het verpleegkundig domein versterkt. Het Kennisinstituut V&VN voert geen wetenschappelijk onderzoek uit, maar draagt onderwerpen voor onderzoek aan vanuit de behoefte uit de praktijk. Het Kennisinstituut V&VN werkt vanuit de filosofie dat de verpleegkundige kwaliteitsinformatie in ‘de broekzak’ past en direct toepasbaar is op het moment dat het op de werkvloer nodig is. De beroepsgroep geeft daarbij zelf aan waar de kennishiaten, wensen en kansen liggen.

Het Kennisinstituut wordt gefinancierd uit een goedgekeurd meerjarig subsidieplan dat op basis van concrete aanvragen en verantwoording wordt uitgevoerd. In die uitvoering is nog veel ruimte aanwezig om gebruik te maken van verworven inzichten. Het Kennisinstituut is ingericht op basis van een viertal programma’s, waaronder de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen en handreikingen, de ondersteuning van het verpleegkundig proces met data uit de verslaglegging en grotere kwaliteitsprogramma's. Het programmabureau zorgt hiernaast voor een goede ondersteuning in de aanvragen en verantwoording. Bij het ontwikkelingen van implementatiestrategieën zal digitalisering een steeds belangrijker rol gaan vervullen. Bij de uitvoering van het programma worden gebruikers en de wetenschap actief betrokken.

Bij het Kennisinstituut werken nu zo’n 40 medewerkers en de verwachting is om de komende jaren door te groeien naar zo’n 50 medewerkers. Het Kennisinstituut wordt geleid door de directeur, 3 programmamanagers en een hoofd programmabureau. Samen vormen zij het MT van het Kennisinstituut. De opgaven voor de komende jaren van het Kennisinstituut zijn:

 • Met de toegekende middelen het verschil maken in de dagelijkse praktijk van de beroepsgroepen;
 • Het Kennisinstituut V&VN in samenwerking met bestuur een voor de beroepsgroepen herkenbare plek te geven in de kennisinfrastructuur van de zorg;
 • Met het relatief nieuwe team verder groeien met aandacht voor samenwerking en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers;
 • Goede ondersteunende bedrijfsvoeringprocessen waardoor de toegekende middelen optimaal worden benut en verantwoord.

Functie

“Het is een kennisinstituut in opbouw, waarin nog veel ruimte is om je ideeën aan toe te voegen”

Voor het Kennisinstituut V&VN zijn we op zoek naar een directeur die verantwoordelijk is- en leiding gaat geven aan het Kennisinstituut en deze verder gaat vormgeven. De nieuwe directeur zal de wereld van de zorg kennen, zich kunnen verstaan met de wetenschap en zich kunnen bewegen in het verpleegkundig domein. De directeur is een belangrijke schakel tussen het Kennisinstituut en de vereniging en brengt zo kansen in beeld voor de verdere ontwikkelingen van verpleegkunde. Door de kennis en ervaring die in het Kennisinstituut wordt ontwikkeld, weet je overzicht te brengen in ontwikkelingen in de zorg en verpleegkunde en de mogelijkheden om dit te beïnvloeden. De directeur van het Kennisinstituut legt verantwoording af aan de algemeen directeur van V&VN.

 • Je bent lid van het MT van V&VN en medeverantwoordelijk voor de koers van V&VN, waarbij het Kennisinstituut het beleid van V&VN volgt. Je zorgt voor een goede verbinding en kruisbestuiving tussen V&VN en het Kennisinstituut V&VN;
 • Je bent verantwoordelijk voor de koers en resultaten van het Kennisinstituut;
 • Je weet door de kennis en ervaring van het Kennisinstituut het strategisch verpleegkundig perspectief in te brengen in het MT van V&VN;
 • Je geeft leiding aan het MT van het Kennisinstituut. Dat doe je op een coachende wijze en je hebt oog voor de ontwikkeling van medewerkers;
 • Je draagt zorg voor het proces van tijdig aanvragen van projecten, de doorlooptijd en verantwoording. Je bewaakt daarbij de financiële kaders en de workload van medewerkers en je onderhoudt op jouw niveau contacten met de subsidieverstrekkers en stakeholders.

Wie wij zoeken

“Je hebt een helikopterview, bent innovatief en denkt in oplossingen”

Wij zoeken een talent in leidinggeven, die in- en extern kan samenwerken en het Kennisinstituut V&VN goed weet te positioneren. Je bent het gezicht van het Kennisinstituut binnen en buiten V&VN en kunt een heldere verwachting creëren waar het Kennisinstituut voor staat en welke ontwikkelingen daarvoor nodig zijn. Als directeur Kennisinstituut en MT lid van V&VN sta je voor samenwerken, eigenaarschap, professionaliteit, resultaatgerichtheid en hebt hart voor de beroepsgroepen.

Verder beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Je hebt visie op de kwaliteit van de zorg, bent altijd op zoek naar kansen voor ontwikkelingen binnen de verpleegkunde en de toepassing van kennis in het hele zorgdomein;
 • Je bent een echte people manager, een tactvolle gesprekspartner, blijft in verbinding met collega’s en weet dat het succes bij dit werk afhangt van de inzet, ontwikkeling en betrokkenheid van medewerkers;
 • Je bent thuis in alle aspecten van de bedrijfsvoering en kunt de processen van een programmaorganisatie doorgronden;
 • Je kent het proces van de kenniscyclus, bent een makkelijke schrijver en kunt anderen daarin coachen;
 • Het is een pre als je over een verpleegkundige achtergrond beschikt.

In je stijl ben je informeel, breng je positieve energie en heb je humor. Daarnaast werk je graag aan een goede teamgeest waar hard wordt gewerkt maar waar er ook aandacht is om successen te vieren en er momenten voor ontspanning zijn. Uiteraard beschik je over een WO werk- en denkniveau en heb je affiniteit met de wetenschap.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Na de kwartiermakersfase is het Kennisinstituut nu echt gestart en krijg je de kans om dat samen met de (MT) collega’s en het bestuur verder op- en uit te bouwen. Het is een eindverantwoordelijke MT-positie bij een invloedrijke beroepsvereniging in het hart van de zorg en maatschappelijke debatten. Kortom een omgeving waar je impact kunnen hebben. Je geeft leiding aan een relatief nieuw team waar nog volop ontwikkeling mogelijk is. Het betreft en fulltime functie (tussen 32 en 36 uur) en afhankelijk van opleiding en ervaring een bij de functie behorend marktconform salaris.

Reactie & informatie

VOOR is door V&VN gevraagd om de werving en VOORselectie voor deze functie te doen. Tim de Jong is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangen wij graag je CV en een korte motivatie via het reactieformulier onder deze vacature op onze site. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een gesprek maken we graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek op locatie.

 • De VOORselectiegesprekken met VOOR vinden in principe plaats op 2 en 4 juli in Zoetermeer;
 • De selectiegesprekken bij Kennisinstituut V&VN vinden in principe in twee ronden plaats de week erop volgend bij V&VN in Utrecht;
 • Aansluitend vindt een arbeidsvoorwaarden- en een klikgesprek plaats met een vertegenwoordiging van het bestuur van V&VN.

De beoogde afronding van de procedure is medio juli. Een referentiecheck maakt deel uit van de procedure. Voor nadere toelichting op het wervingsprofiel en het proces, kun je contact opnemen met: Tim de Jong, Tim@voor.nl, 06-40297285.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.