Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Secretaris Raad van Bestuur (nieuwe functie in de organisatie)

Landelijk

10-12-2021

Secretaris Raad van Bestuur (nieuwe functie in de organisatie)

Alert in denken en doen, regisseur van het proces, verbinder

Organisatie

LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en daardoor moeilijkheden ervaren met zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, dakloos zijn of dat dreigen te worden en nergens anders terecht kunnen. LIMOR zorgt ervoor dat haar cliënten daar terechtkomen waar ze het best op hun plek zijn. LIMOR is een belangrijke schakel op de weg naar rehabilitatie, herstel, werk en/of zelfstandig wonen. Bekijk ook de LIMORfilm.

LIMOR is een bevlogen en ondernemende organisatie, met een rijke geschiedenis en een belangrijke maatschappelijke functie. LIMOR biedt specialistische GGZ-begeleiding voor mensen met een complexe, vaak meervoudige problematiek. LIMOR onderscheidt zich door onder andere de methodiek van Situationeel Begeleiden, het product ‘Housing First’ en de dienstverlening op het gebied van ‘Hoarding’. De kernwaarden van LIMOR zijn Bevlogen, Integer, Ondernemend en Samenwerkend (BIOS).

De organisatie is als HKZ-erkende zorgaanbieder actief in de provincies Zuid Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Zoals alle organisaties in het sociaal domein wordt LIMOR geconfronteerd met repeterende bezuinigingen en periodieke (lokale) beleidswijzigingen waardoor kwaliteit en bedrijfsvoering onder druk staan. De organisatie is ambitieus en zet goede stappen onder een relatief nieuwe bestuurder en directieteam. Tegelijk is er nog veel werk te verzetten.

LIMOR heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, Aart van Walstijn. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door drie titulair directeuren met portefeuilleverdeling: de directeur Bedrijfsvoering (Wybren Eijzenga), de regiodirecteur West (René Brandsema) en de Regiodirecteur Noord-Oost (Marissa van der Molen). Zij vormen met elkaar een relatief nieuw team dat zich typeert als constructief, authentiek en ondernemend.

Binnen LIMOR staat medezeggenschap hoog in het vaandel. De organisatie beschikt over een sterke Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht die zich allen kenmerken door een positief kritische houding en een hoge mate van betrokkenheid.

Documentatie over LIMOR is hier te vinden.

De functie van Secretaris van de Raad van Bestuur is een nieuwe positie in de organisatie.

Functie

LIMOR heeft de afgelopen periode veel energie gestoken in het op orde krijgen van de bedrijfsvoering en met resultaat; de organisatie zit aantoonbaar in de weg omhoog. Dat geeft ruimte voor focus op kwaliteit van dienstverlening, ontwikkelen van medewerkers en professionaliseren van processen. De Secretaris Raad van Bestuur is een nieuwe positie in de organisatie die past bij de bovengenoemde ontwikkeling. De Secretaris Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor een vloeiend verloop van alle bestuurlijke processen, zodat koersvorming en sturing kwalitatief, transparant en efficiënt plaatsvindt. Zichtbaar en soms op de achtergrond zet je processen in gang die je blijft volgen en begeleiden. Daarbij bewaak je dat de infomatievoorziening kwalitatief, accuraat en tijdig plaatsvindt. Je stimuleert en coacht betrokkenen om voortgang en kwaliteit te brengen en om discipline te houden in de uitvoering van (strategische) processen en van de PDCA-cyclus. Je draagt bij aan een heldere en open communicatie tussen alle gremia en lagen in de organisatie.

Je biedt strategisch advies aan de Raad van Bestuur, het Directie Overleg (DO) en op verzoek aan de Raad van Toezicht. Omdat de Raad van Bestuur uit één persoon bestaat, fungeer je ook als vertrouwenspersoon en kritisch sparringpartner. Daarnaast ondersteun je de Raad van Toezicht.

De Bestuurssecretaris wordt aangestuurd door de Bestuurder, geeft leiding aan de medewerkers van het Bestuurssecretariaat, de Contractmanager en de afdeling Communicatie en draagt als adviseur en procesbewaker bij aan het DO. De verhoudingen tussen de verschillende gremia in de organisatie zijn goed. Als regievoerder van de bestuurlijke beleids- en besluitvorming ben je een belangrijke spil tussen alle gremia.

Vanaf 1 januari 2023 wordt de Secretaris RvB ook hierarchisch verantwoordelijk voor het accountteam.

Tot slot vertaal je landelijk beleid en ontwikkelingen naar de organisatie. Je neemt de vrijheid om deel te nemen aan externe netwerken om de in- en externe wereld te verbinden.

Wie wij zoeken

LIMOR is flexibel in waar je vandaan komt, als je zelf ook maar flexibel bent om geregeld te reizen (overleggen vinden plaats vanuit de regiokantoren in Leeuwarden, Zwolle of Rijswijk). Je bent authentiek, autonoom en zelfbewust. Vanuit zelfkennis en een sterk moreel kompas ben je de regisseur van de bestuurlijke processen. Je hebt een dienstverlenende instelling en je hebt er plezier in als je op de achtergrond kan bijdragen aan soepel lopende (besluitvormings)processen. Je stelt organisatiebelang boven het eigen belang.

Je beschikt over strategisch vermogen waardoor je de Bestuurder, het DO en de Raad van Toezicht kunt adviseren. Dat vermogen heb je omdat je succesvol (landelijke) ontwikkelingen naar beleid en uitvoering hebt vertaald.

Je hebt affiniteit met compliance en governance. Je overziet en doorziet de samenhang der dingen in- en extern, verbindt en maakt daardoor integrale afwegingen (mogelijk).

Je bent sparringpartner en toetssteen voor de bestuurder en het DO. Sensitief met een bestuurlijke antenne, ook voor genuanceerde signalen. Je legt verbindingen waar nodig en hebt oog voor de successen die er zijn. Bij tegendruk blijf je overeind.

Je bent intelligent en een krachtige gesprekspartner binnen en buiten de organisatie vanuit de kernwaarden van LIMOR: Bevlogen, Integer, Ondernemend en Samenwerkend.

Je bent gewend te functioneren in een complex en bestuurlijk krachtenveld waarin organisatie sensitiviteit en een goed gevoel voor menselijke verhoudingen noodzakelijk zijn.

Je bent benaderbaar en sociaal, je bezit een zekere nuchterheid en straalt rust uit. Je hebt oog voor de relatie en je kunt spiegelen en feedback geven. Je hebt een heldere en vlotte schrijf- en communicatiestijl en je brengt met gemak zaken tot de kern.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau aangevuld met ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Je hebt kennis van bedrijfsvoering en kent de beleids- en bestuurscyclus. Je bent veranderkundig intelligent en organisatiesensitief. Ervaring met situationeel leidinggeven en kennis- en ervaring in de Zorg zijn beide een belangrijke pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een nieuwe functie in een gedreven organisatie waar ontwikkeling centraal staat. Een betekenisvolle positie waarin je het verschil kan maken in het verder professionaliseren van LIMOR. Een afwisselende en veelzijdige baan met ruimte om het deels naar eigen inzicht vorm te geven. De functie is voor 32 uur per week en is ingedeeld in schaal 12 (max € 5801,-)van de CAO Sociaal werk. Daarnaast biedt LIMOR een individueel keuzebudget bovenop je jaarsalaris, bestaande uit o.a. 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en de waarde van het bovenwettelijk vakantieverlof (26 uur op jaarbasis bij een voltijd dienstverband) en 1,5% opbouw per maand voor je loopbaanbudget.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Esther Mouwe en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze site: https://bit.ly/3GGtMTi Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden plaats op 19 en 20 januari. VOOR volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM.

De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 26 januari. De exacte data maken wij zo snel mogelijk bekend. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.