Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager HR

Oosterwolde

29-01-2020

Manager HR

‘Unieke kans voor een ondernemende en inspirerende HR manager in een platte VVT organisatie volop in beweging’

Organisatie

Zorggroep Liante bestaat uit zeven woonzorgcentra in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland. De Zorggroep biedt diensten en producten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor zo’n 400 ouderen in de zeven woonzorgcentra, in de thuiszorg in de wooncomplexen in nabijheid van de wooncentra en bij de mensen thuis. Er werken zo’n 650 medewerkers en 600 vrijwilligers bij Liante. De Zorggroep kende in 2019 een omzet van zo’n 30 mio.

Kenmerkend voor Zorggroep Liante is de lokale inbedding van de wooncentra. Elk wooncentrum heeft zijn eigen signatuur en is een vitaal onderdeel van de lokale gemeenschap. Als Zorggroep maken de wooncentra gebruik van schaalvoordelen (o.a. inhoudelijke expertise, efficiënte bedrijfsvoering), terwijl op de locaties de menselijke maat wordt behouden (o.a. met eigen keukens op de locaties).


Zorggroep Liante maakt een transitie door van een traditioneel verzorgingshuis naar een modern woonzorg centrum met verpleeghuiszorg. De Zorggroep werkt aan een cultuur waarin medewerkers en multidisciplinaire teams de ruimte voelen om verantwoordelijkheid te nemen voor het professioneel handelen en het flexibel inspelen op de wensen en behoeftes van de bewoners.


De transitie wordt professioneel begeleid en voortvarend opgepakt. Er is een leiderschaps-programma voor alle leidinggevenden en de zeven locaties van Zorggroep Liante voeren thans de WOL scan uit (Waardigheid&Trots Op Locatie). De methodiek past uitstekend bij de visie van Zorggroep Liante: kwaliteit wordt op de werkvloer, rondom de client vormgegeven. De uitkomsten van de WOL scans komen in deze maanden beschikbaar en vormen input voor de vervolgplannen per locatie. In februari start een traject om de nieuwe strategie voor Zorggroep Liante te bepalen en als afgeleide daarvan de vastgoedstrategie.


Zorggroep Liante kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB) met een dagelijks MT (RvB, bestuurssecretaris, Manager Zorg, (beoogd) Manager ZorgThuis, Manager Facilitair, manager HR, hoofd Bedrijfsbureau) en per locatie een Leidinggevende Zorg & Dienstverlening (LGZD) en leidinggevende Facilitair. De organisatie kent een Ondernemingsraad, VVAR, een Centrale Cliëntenraad en zes lokale cliëntenraden.

Functie

De functie van Manager HR is een nieuwe functie binnen de organisatie. De functie is gecreëerd vanwege de cruciale rol die HR gaat spelen in de beweging die de Zorggroep heeft ingezet. De uitvoering van het P&O beleid ligt in de lijn en bij de personeelsadministratie: met de beweging die Zorggroep Liante doormaakt is er sterk behoefte ontstaan aan een professioneel HR expertisecentrum dat advies en ondersteuning verleent aan alle gelederen in- en aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.


De Manager HR wordt gevraagd het expertise centrum kwalitatief en kwantitatief vorm te geven en te positioneren binnen de Zorggroep. Daarbij zijn 4 kennisvelden voorzien in het expertise centrum:

* Recruitment

* Arbeidsvoorwaarden

* Opleiding en Ontwikkeling

* Arbo en Vitaliteit


De Manager HR werkt op strategisch, tactisch en (optioneel:) operationeel niveau:

* Als MT lid richt je je op de strategische analyse van de toekomstige personele behoefte, verbind je het HR beleid met het strategisch beleidsplan en het kwaliteitsbeleid van Zorggroep Liante en adviseer je de bestuurder ten aanzien van medezeggenschap;

* Als Manager HR vertaal je de beleidskaders op tactisch niveau (strategisch personeelsplanning, recruitment en onboarding, opleidingsbeleid, loopbaanontwikkeling- en begeleiding, levensfasebewust personeelsbeleid, arbobeleid, vitaliteit, uitstroombeleid), stuur je de 3 adviseurs HR aan (waarvan thans 1 vacant) en neem je deel aan overleggen in de regio op het gebied van samenwerking en opleiding;

* Op operationeel niveau lever je, indien je dat ambieert, als HR expert ondersteuning en advies, bij voorkeur op een van de voorziene kennisvelden, aan de leidinggevenden bij de implementatie en uitvoering van het personeelsbeleid.


Het resultaat van jouw werk wordt gemeten op de werkvloer: de praktijk in de woonzorgcentra zal uitwijzen of het HR expertise centrum een succes is.


De Manager HR heeft geen vaste standplaats en zal zelf roulerend zijn of haar werkplek inrichten op de locaties en op het Centraal Kantoor te Oosterwolde.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ondernemende HR Manager die aangesproken wordt door de uitdaging waar Zorggroep Liante voor staat en aangestoken wordt door de ambitie en drive van de Zorggroep. Je bent een inspirerende en strategische gesprekpartner met visie, lef en veranderkracht.

Je hebt als manager je sporen verdiend op het gebied van (strategisch) HR. Vanuit je werkervaring heb je een uitgesproken visie op hoe HR het primaire proces kan ondersteunen. Je hebt veranderkundige expertise en ervaring met de transitie in de ouderenzorg. Je kunt goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en prioriteiten aanbrengen in een veeleisende omgeving en blijft daarbij dicht op het operationele proces terwijl je koersvast bent.

Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding HRM. Je bent bekend met vigerend beleid en regelgeving en spreekt met gezag over je vakgebied.

Met jouw kennis en ervaring heb je scherp zicht op wat voor een expertise (centrum) er nodig is om de beweging die Zorggroep Liante doormaakt te faciliteren. Je bent bekend met de arbeidsmarkt uitdagingen van de ouderenzorg en je hebt creatieve en vernieuwende ideeën over aantrekkelijk werkgeverschap en het binden en boeien van medewerkers. Je bent ook bekend met de dynamiek tussen een centraal kantoor en zorglocaties.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Manager HR bij Zorggroep Liante is een cruciale, strategische functie in een platte organisatie. Als directe sparringpartner van de bestuurder draag je veel verantwoordelijkheid, krijg je veel ruimte en kun je veel bereiken. Je komt te werken in een organisatie die de menselijke maat kent èn die groot genoeg is om nieuwe initiatieven te ontwikkelen of te implementeren. Je bouwt met het MT aan een organisatie die haar medewerkers werkgeluk wil bieden vanuit de overtuiging dat gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige bewoners.

De functie wordt gewaardeerd in FWG 65 conform de CAO VVT. Het betreft een functie voor 28 - 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx is hier voor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.


Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 1 maart a.s. via onderstaand formulier.


Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen (Skype of WhatsApp).


Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Zorggroep Liante draagt de kosten van de aanvraag.


Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkelassessment plaats.