Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Accountmanager Zorgcontractering Sociaal Domein

Assen

09-07-2019

Accountmanager Zorgcontractering Sociaal Domein

Ervaren netwerker die ‘binnen’ en ‘buiten’ met elkaar verbindt

Organisatie

Cosis helpt in Groningen en Drenthe kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Dit gebeurt via het aanbieden van dagbesteding, ambulante gezinsondersteuning en, indien thuis wonen niet meer kan, middels woontraingscentra en gezinshuizen. Uitgangspunt hierbij is het werken in de driehoek: de samenwerking tussen de cliënt, zijn of haar persoonlijk netwerk en de professional staat centraal. Cosis kent circa 3.700 medewerkers, 1.500 vrijwilligers en heeft een omzet van ruim 200 miljoen euro.

Cosis heeft samen met cliënten, het persoonlijk netwerk van cliënten, de medewerkers en externe stakeholders ‘De Bedoeling’ vastgelegd: ‘Waar staan we voor?’, ‘waar zijn we goed in?’ en ‘waar kunt u ons op aanspreken?’ zijn vragen die daarin zijn beantwoord. Dit vormt de basis voor de strategie: het helpen van kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op hun leven, tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten en door samen kleine stappen te zetten.

In 2018 is het Cosis Marktcentrum ingericht met als doel de verbinding te leggen tussen de zorg en de vraag vanuit de markt. Binnen het marktcentrum worden ontwikkelingen in regelgeving en klantvraag gemonitord en vervolgens erop ingespeeld. Door permanent in contact te staan met interne en externe partijen worden relevante signalen uit de markt opgevangen en doorvertaald naar de eigen organisatie. Daarnaast brengt Cosis binnen het Marktcentrum financiers en contractexperts samen met als doel goede overeenkomsten af te sluiten en de relatie met de partners te verstevigen. Bijkomend effect is dat het Marktcentrum de zichtbaarheid van Cosis onder een breed publiek vergroot. De komende periode staat in het teken van het verder borgen van het Marktcentrum binnen zowel de eigen organisatie als daarbuiten. De Accountmanager Zorgcontractering levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Binnen het Marktcentrum is een vacature voor Accountmanager Zorgcontractering Sociaal Domein ontstaan. De Accountmanager Zorgcontractering werkt nauw samen met de collega Accountmanagers en rapporteert aan het Hoofd Cosis Marktcentrum.

Functie

Als Accountmanager ben je de regisseur van aanbestedingen en verantwoordelijk voor het relatiebeheer voor de zorgverkoop in het kader van de Wmo en Jeugdwet. In deze veelzijdige rol beweeg je je zowel intern door de gehele organisatie heen als extern in de contacten met gemeenten. Je schrijft mee met de aanbestedingen, waarbij je per aanbesteding inschat wie je vanuit de organisatie hierbij betrekt. Je stelt offertes op en draagt bij aan de adviezen hierover aan de managers en Raad van Bestuur. Je maakt marktanalyses, signaleert externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar interne uitvoeringsmogelijkheden. Je vertegenwoordigt de organisatie bij bijeenkomsten; je bent de oren en ogen van Cosis.

Wie wij zoeken

Je bent in staat de door gemeenten gestelde eisen te interpreteren en deze te vertalen naar kwalitatief goede zorg, tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten. Affiniteit met (goede) zorg is belangrijk en je weet het belang van de klant goed voor het voetlicht te brengen richting gemeenten en de eigen organisatie. Kennis van Wmo en Jeugdwet en werkervaring bij gemeenten, verzekeraars of andere zorgaanbieders zijn een duidelijke pré. Sowieso breng je ervaring mee waar we van kunnen leren. Je signaleert ontwikkelingen in de markt en kunt inschatten wat de gevolgen en kansen zijn voor de organisatie. Idealiter heb je ervaring in een complexe bestuurlijke omgeving. Je staat stevig in je schoenen en bent gesprekspartner voor collega’s op alle niveaus binnen Cosis. Je kunt mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en veranderingen en je durft ‘nee’ te zeggen als dat nodig is. Hoewel je geen beleidsstukken hoeft te schrijven, schrijf je makkelijk en duidelijk.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een veelzijdige functie in een omgeving waar geen week hetzelfde is en je soms wordt geleefd door de agenda van anderen. De salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. De standplaats is Assen. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Edo Lagendijk is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via onderstaande reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skype adres en eventuele vakantieplanning. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op basis van het CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype, mogelijk gevolgd door een persoonlijke kennismaking. Datum van gesprekken bij opdrachtgever worden nader bepaald.