Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Geriant Kenniscentrum Dementie

Heerhugowaard

11-08-2022

Interim Manager Geriant Kenniscentrum Dementie

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


Ervaren interim manager op het gebied van leren en ontwikkelen die gaat bouwen aan een toekomstbestendig Geriant Kenniscentrum Dementie

Organisatie

Geriant geeft op vernieuwende wijze vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel thuiswonende mensen met dementie als hun familieleden of andere naasten. De missie van Geriant is dat mensen met dementie zo lang en zo goed mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Kerntaken 
De kerntaken van Geriant zijn: diagnostiek, behandeling en casemanagement. Daarvoor zijn er vier regionale teams actief die de hulpverlening bij mensen thuis voor hun rekening nemen. Naast deze teams is er ook de Geriant-kliniek, een afdeling met zestien bedden en één nood-bed voor screening en tijdelijke behandeling voor mensen met dementie. De teams die de hulpverlening bij mensen thuis bieden, bieden ook casemanagement bij enkele woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie in de regio.

Werkgebied
Geriant werkt in de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland en heeft vestigingen in Den Helder, Heerhugowaard, Alkmaar en Hoorn. Het werkgebied omvat de gemeenten: Alkmaar, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Organisatie
Stichting Geriant is een platte organisatie met een kleine overhead en een hoofdkantoor in Heerhugowaard bij de Geriant-kliniek. Een bedrijfsbureau doet het werk voor Geriant dat niet direct hulp aan cliënten betreft, zoals  personeelszaken, financiële zaken, communicatie en public relations, automatisering, kwaliteitsbeleid en directie-ondersteuning.

Het Geriant Kenniscentrum Dementie (GKD) krijgt in 2023 een zelfstandige positie direct onder de directeur bestuurder. Het MT bestaat uit de vier regiomanagers, manager kliniek, manager bedrijfsbureau en volgend jaar dus ook de manager GKD.

Opdracht

De opdracht betreft het bouwen aan een vernieuwd en toekomstbestendig GKD. De voormalig manager en kennismedewerker van het GKD zijn door natuurlijk verloop buiten beeld. Een nieuwe vaste manager GKD (tevens MT lid) zal later worden geworven zodat deze kan gaan starten in de eerste helft van 2023 en het stokje kan overnemen van de interim manager.

Geriant staat van oudsher bekend om zijn kennis over dementie. De kennisfunctie heeft als kroonjuweel van Geriant een onderscheidende functie in de regio. Geriant wil de waarde van deze kennisfunctie versterken. De afgelopen 20 jaar is de wereld veranderd en er is veel aandacht voor dementie waaronder Alzheimer in de media (ook televisie).

Waar staat Geriant met zijn kennisfunctie en hoe blijft Geriant onderscheidend? Basiskennis over dementie is breed beschikbaar en de methodes van Geriant zijn aan vernieuwing toe, zoals bijvoorbeeld e-learning en e-health. Wat wil Geriant bereiken met haar kennisfunctie? 

Het huidige kennisaanbod is gericht op drie doelgroepen:

  • Cliënten/mantelzorgers in de regio. Het gaat hier om een integraal onderdeel van de hulpverlening van Geriant, modernisering en doorontwikkeling is noodzakelijk, niet alleen van het cursusaanbod maar ook van de regionale functie met betrekking tot kennisoverdracht.
  • Eigen medewerkers. Hoe zorgt Geriant dat ze haar eigen kennis voor de verschillende professionele disciplines (specialist ouderengeneeskunde, psychologen, casemanagers) op orde houdt en doorontwikkelt?
  • Externe partijen zoals gemeenten, zorgaanbieders en andere netwerkpartners. Is kennisuitwisseling met deze doelgroep aantrekkelijk en rendabel in de toekomst?

Wie wij zoeken

Een interim manager met een stevig trackrecord op het gebied van educatie, leren en ontwikkelen. Je wisselt gemakkelijk van pet: adviseur en sparringpartner, bouwer en ontwikkelaar, projectleider, MT lid. Een professional die als kwartiermaker kan fungeren voor de nieuw te werven vaste manager GKD in 2023.

Ervaring in de ouderenzorg en affiniteit met en kennis over dementie is een pré. De nadruk ligt niet primair op het inhoudelijk bijdragen aan de kennisontwikkeling rondom dementie, maar op het:

  • aansturen van de doorontwikkeling van de educatiefunctie (materialen, werkvormen, digitalisering);
  • doorontwikkelen van de regionale kennisoverdrachtsfunctie tussen gemeenten, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties en andere netwerkpartners;
  • komen tot voorstellen voor de inrichting van het GKD in 2023.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit betreft een opdracht voor 6 tot 8 maanden, start in september 2022, 3 dagen per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag jouw CV, een korte motivatie, beschikbaarheid (inclusief je zomervakantieplanning) en een tariefindicatie via het reactieformulier hieronder.

De selectiegesprekken met de best passende kandidaten zijn gepland op woensdag 24 augustus bij Geriant in Heerhugowaard. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.