Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Verandermanager ambulante jeugdhulp (voor de duur van 1,5 tot maximaal 2 jaar)

Rijswijk

13-07-2022

Verandermanager ambulante jeugdhulp (voor de duur van 1,5 tot maximaal 2 jaar)

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Ondernemend en sterk op bedrijfsvoering, brengt nieuw elan binnen de (ambulante) jeugdhulp


Bij de ambulante jeugdhulp is er sprake van een veranderende zorgvraag en de noodzaak om te komen tot meer efficiency met betrekking tot de productiviteit. In verband met een interne verschuiving van de huidige RVE managers en tegenvallende financiële resultaten binnen de ambulante jeugdhulp zijn wij op zoek naar een creatieve en ondernemende manager om binnen 1,5 tot maximaal 2 jaar dit bedrijfsonderdeel financieel gezond te krijgen en inhoudelijk te versterken.

Organisatie

Niet iedere jongere staat even stevig in zijn schoenen. Het is soms knap lastig om problemen zelfstandig op te lossen. De medewerkers van Jeugdformaat begeleiden en ondersteunen gezinnen en jongeren die er op eigen kracht niet uitkomen. Jeugdformaat heeft als doel om de kansen en mogelijkheden van kinderen en hun gezinnen te vergroten. De organisatie bestaat 19 jaar en heeft een uitstekende reputatie in de regio Haaglanden en levert zorg in de H10 gemeenten (Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer). Jaarlijks levert Jeugdformaat jeugd- en opvoedhulp op maat aan 10.000 jongeren en hun ouders. Met meer dan 1.000 gepassioneerde professionals, vrijwilligers en 1.100 pleeggezinnen. Met behulp van bijna 40 gezinshuizen, logeerhuizen, ambulante gezinsondersteuning, daghulp, pleegzorg en gespecialiseerde begeleiding op school en kinderopvang.

Twee jaar geleden is er binnen Jeugdformaat een transitie ingezet naar minder management binnen de organisatie. De rol van 21 teamleiders is opgeheven, er zijn 12 nieuwe integrale managementposities (RVE managers) vastgesteld. Daarnaast is de rol van teamcoach ingevoerd om teams te ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Elke RVE manager is verantwoordelijk voor een eigen zorgsoort of ondersteunend bedrijfsonderdeel. Variërend van logeerhuizen, pleegzorg, gezinshuizen, aanmeldteam, preventie, jeugdformaatacademie, ambulante jeugdhulp, diagnostiek en behandeling, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de daghulp.

Over de ambulante hulp
De ambulante jeugdhulp is een groot onderdeel binnen Jeugdformaat en wordt aangestuurd door 3 RVE managers verdeeld over de werkgebieden Den Haag, Zoetermeer en Delft. Binnen de ambulante jeugdhulp werken ongeveer 180 ambulant hulpverleners (hbo), pedagogisch coaches (mbo) en gedragswetenschappers (wo). De medewerkers leveren ambulante hulp aan ruim 800 jeugdigen en hun systeem. Variërend van ambulante daghulp in gezinnen tot het voorkomen van uithuisplaatsing van jeugdigen.

Sinds 2015 wordt (ambulante) jeugdhulp gefinancierd vanuit de Jeugdwet. De omzet van ambulante jeugdhulp binnen Jeugdformaat bedraagt 12 mio verdeeld over de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg (40 fte) en Delft, Westland, Midden-Delfland en Pijnacker Nootdorp (20 fte).

Opdracht

In verband met de veranderende zorgvraag en het belang om te komen tot meer efficiency zodat de productiviteit gehaald wordt in combinatie met een interne verschuiving van de manager RVE Zoetermeer is VOOR gevraagd om een stevige en ondernemende manager te zoeken voor de duur van 1,5 tot maximaal 2 jaar. Voor de aansturing van twee RVE’s (Zoetermeer en Delft) met de opdracht om de ambulante hulp financieel gezond en wendbaar te maken met een maatwerk portfolio per gemeente.

De opdracht voor de manager die wij zoeken is om een scherpe analyse te maken van de huidige situatie (gebruikmakend van de documenten en rapporten die er al liggen) en een oplossingsrichting te formuleren die gebaseerd is op maatwerk per regio en werksoort. En deze, bij voorkeur met draagvlak en commitment, in gang te zetten.

De opdracht bestaat grofweg uit 3 onderdelen die onderling nauw samenhangen:

  • Het organisatie onderdeel financieel gezond maken op een ondernemende, energieke en slimme manier. Kijk hierbij naar de manier waarop medewerkers hun werk organiseren bij de cliënt thuis en op kantoor, de arbeidsproductiviteit en manier van registreren en naar het ziekteverzuim.
  • In gesprek met gemeenten over eventueel herzien van het huidige portfolio/dienstenpakket en leveren van maatwerk. En het implementeren van nieuwe diensten die deels al ontwikkeld zijn, maar nog niet geïmplementeerd.
  • Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de RVE’s en aansturing van medewerkers. Met aandacht voor het inspireren van medewerkers tot ondernemerschap en het aanspreken op resultaat en gedrag.

Je werkt nauw samen met de RVE manager ambulant Den Haag en je rapporteert aan de directeur zorg.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren (interim) manager met ruime ervaring in de zorg, bij voorkeur ambulante jeugdhulp/GGZ en/of thuiszorg, op een integrale management positie.

Je bent ijzersterk op het gebied van bedrijfsvoering en weet hoe je doortastend kunt sturen op financieel resultaat zonder de kwaliteit en menselijke maat uit het oog te verliezen. Je weet hoe je zorg efficiënt kunt organiseren door bijvoorbeeld de bezetting/inzet van medewerkers slimmer te organiseren.

Je bent in staat je snel de problematiek van de ambulante jeugdhulp binnen Jeugdformaat eigen te maken. Je bent analytisch scherp en snel en durft keuzes te maken en besluiten te nemen. Je bent duidelijk en doortastend en straalt rust en overzicht uit. Medewerkers weten wat ze aan je hebben. Je steunt onvoorwaardelijk èn verwacht commitment en resultaat. Je luistert goed en weet draagvlak en commitment te creëren waar het kan en impopulaire maatregelen te nemen als het moet. Je bent als geen ander in staat om verschillen te overbruggen en nieuwe wegen te creëren.

Je hebt bij voorkeur ervaring met het acteren binnen een competitief werkveld van nieuwe (zorg)aanbieders. Wellicht heb je een ZBC of nieuwe (private) zorgorganisatie mede opgezet. Je weet hoe het werkt met ambulante jeugdhulp (productie) én je weet nieuw elan te brengen binnen Jeugdformaat. Een organisatie die bekend staat om haar betrouwbaarheid en goede kwaliteit. Je weet medewerkers te inspireren om samen de ambulante jeugdhulp financieel gezond, wendbaar en toekomstbestendig te maken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een vacature/opdracht in een maatschappelijk relevante en dynamische sector. In een organisatie met een goede reputatie en veel inhoudelijke expertise. Het gaat om een opdracht/vacature voor gemiddeld 4 dagen per week voor een verwachte tijdsduur van 1,5 tot maximaal 2 jaar.

De voorkeur gaat uit naar een manager die gedurende deze periode in dienst treedt van Jeugdformaat. Interim managers met de juiste ervaring worden ook van harte uitgenodigd om te reageren. De expertise en ervaring van de kandidaat die wij zoeken is doorslaggevend gezien het belang van de opdracht.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature/opdracht uit te voeren. Smaggy Biekman en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt, ontvangt Smaggy graag je CV, motivatie en salaris/tariefsindicatie via onderstaand reactieformulier. Geef hierbij ook je eventuele vakantieplanning aan.

Gesprekken met VOOR vinden in juli/augustus plaats in Rotterdam. De gesprekken bij Jeugdformaat worden nog ingepland (naar verwachting begin september) afhankelijk van beschikbaarheid kandidaten en betrokkenen bij Jeugdformaat. Streefdatum is dat de kandidaat per 1 oktober start.