Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch Zorgverkoper Midden Nederland

Amersfoort

09-04-2018

Strategisch Zorgverkoper Midden Nederland

Verbindend, stevig en projectmatig sterk

Organisatie

’s-Heeren Loo is de grootste organisatie (9000 cliënten en 13.000 medewerkers) voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en heeft een bijna landelijke dekking in het leveren van zorg en dienstverlening.

’s Heeren Loo Zorggroep werkt vanuit de visie dat elk mens uniek is en zich wil ontwikkelen om nieuwe ervaringen op te doen. ‘s Heeren Loo Zorggroep ondersteunt hierbij vanuit een cliëntvolgende houding; betrokken bij het werk, de cliënten en hun sociale omgeving. De organisatie vindt het van belang dat cliënten deel uit maken van een inspirerende omgeving, die recht doet aan hun diversiteit aan zorgvragen en behoefte aan ontmoeting. ’s Heeren Loo werkt vanuit 3 beloften:

• Goed leven voor cliënten, waarin zij hun dromen waar kunnen maken.

• Mooi werk voor professionals, waarin zij met passie hun werk uitvoeren en hun doelen realiseren.

• Duurzaam gezonde organisatie om de continuïteit van de maatschappelijke rol van ’s Heeren Loo te realiseren. Hiervoor wordt gestreefd naar een optimale effectiviteit en efficiency in onze bedrijfsvoering

’s-Heeren Loo wil jeugdigen integraal en passend ondersteunen naar een zo zelfstandig mogelijk leven waarin zij perspectief hebben. Om deze ambitie waar te maken wil de organisatie een dekkend aanbod van jeugdhulp realiseren samen met anderen. Dit betekent voor de 0e tot de 3e lijn passende ondersteuning waarin naar behoefte kan worden opgeschaald en afgeschaald. Dit vraagt een gestroomlijnd aanbod, een goede samenwerking in de keten en heldere afspraken met de diverse financiers van zorg (zorgkantoren, verzekeraars, gemeenten).

De organisatie beweegt zich in een dynamische omgeving waarin de financiering van langdurige zorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning zijn veranderd. Dit biedt kansen om de zorg meer lokaal en afgestemd in de keten te organiseren. Om deze kansen ook te benutten zijn samenwerking, coördinatie op verkoop en realisatie hiervan (en het tijdige signaleren van risico’s hierin), alertheid en goed relatiemanagement noodzakelijk. De organisatie heeft zich gerealiseerd dat dit een verdere professionalisering van het zorgverkoopproces vraagt. Om deze professionaliseringslag te maken is een landelijk werkend team zorgverkopers medio 2017 gestart.

Vanwege het vertrek van de zorgverkoper zoeken wij voor de regio Midden (grofweg de provincies Utrecht en Flevoland en Noord-Veluwe) een omgevingsbewuste en stevige zorgverkoper met overtuigingskracht en sterke projectmanagementvaardigheden.

Functie

Wie wij zoeken

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Jan Willem ten Hagen is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV uiterlijk 9 mei 2018 via het onderstaand reactieformulier. De gesprekken bij 's Heeren Loo zijn gepland op 14 mei tussen 8.00 en 10.00 uur en op 18 mei tussen 12.30 en 15.00 uur. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.